EU provoserer søkerland i makrellstrid:

EU vedtar straffetiltak mot Island

Rammes av EU-straff: EU vedtar handelssanksjoner mot fiskeriene i sitt søkerland Island. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Rammes av EU-straff: EU vedtar handelssanksjoner mot fiskeriene i sitt søkerland Island. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

EU-ministrene vil denne uka vedta forslag til sanksjoner som kan brukes mot Island og Færøyene i striden om makrellkvoter. Tirsdag gikk fiskerikomiteen i EU-parlamentet enstemmig inn for det.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EUs fiskeri- og landbruksministre vil torsdag og fredag etter all sannsynlighet vedta en rekke mulige straffetiltak som kan brukes mot Færøyene og Island.

De skal brukes i makrellkrigen som i lenger tid har rast mellom de to småstatene på den ene siden, EU og Norge på den andre.

Les også: Makrellstriden havner i EØS.

Fiskerikomitéen i EU-parlamentet sluttet seg tirsdag enstemmig til et forslag om straffetiltak mot land som ikke driver bærekraftig fiske.

Nytt angrep på søkerland

Mulige straffereaksjoner blir listet opp i et forslag fra EU-kommisjonen om tiltak mot andre land som overbelaster fiskeribestandene, i dette tilfellet makrell.

Dermed angriper EU på nok et felt sitt søkerland Island, der motstanden mot EU fra før er svært stor.

Nylig ble det kjent at EU-kommisjonen også vil delta i rettssaken mot Island i EFTA-domstolen i Icesavestriden.

Les om Icesave-striden her.

Hvem sin makrell?

Konflikten har bygd seg opp som følge av at makrellbestanden i Nordøst-Atlanteren har flyttet sine vandringer, og i større grad svømmer innom færøysk og islandsk farvann.

EU og Norge avtaler seg i mellom at de, som før, skal fiske opp 90 prosent av de anbefalte totalmengdene av makrell. Andre land som tilfeldigvis får stimene inn i sitt farvann, får pent dele restene.

Færøyene og Island handler derimot ut fra den aktuelle situasjonen og insisterer på at de skal ha sin del ut fra dagens virkelighet.

De krever 23 prosent av de anbefalte årlige fiskemengdene. Når alle står på sitt, og forhandlinger har til nå ikke fått til noe annet, blir fiskebestanden utsatt for kraftig overfiske.

Handels-sperrer og annet

EUs forslag inneholder en rekke sanksjoner mot land som ifølge EU ikke opprettholder bærekraftig fiskeri, som:

  • Forbud mot import av fisk fra slike land.
  • Forbud mot å selge eller kjøpe fartøyer fra disse landene.
  • Begrensing av adgangen til havner for skip fra landene.
  • Forbud mot å eksportere fiskeredskaper og -forsyninger til disse landene.

Kinkig for Danmark

For landet som styrer EU dette halvåret, Danmark, er saken kinkig. Danmark har det internasjonale ansvaret for Færøyene.

Færøyene og Island vil trolig bringe EU-sanksjoner inn for Verdens handelsorganisasjon WTO, dersom straffetiltak blir vedtatt.

I så fall blir det EU-medlemmet Danmark som må føre sak i WTO mot EU, på vegne av Færøyene.

Den danske regjeringen varsler at den vil stemme avholdende i denne saken.

Ulovlig i WTO?

Det danske formannskapet har imidlertid bedt ministerrådets juridiske tjeneste vurdere om straffetiltakene som er listet opp, er i samsvar med reglene i WTO, FNs Havrettskonvensjon og EØS-avtalen.

Svaret er unnvikende: Det er avhengig av hvilke tiltak som blir gjennomført, hvordan og hvor godt de blir begrunnet.

Artikkelen er oppdatert med behandlingen i EU-parlamentet.

Les andre nyheter


Personvernpolicy