Meny

- Breivik finnes ikke original

Forfatter Øyvind Strømmen har gitt ut boken «Det mørke nettet» om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa. Foto: Berit Roald / Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det eneste som skiller ut Anders Behring Breivik ideologisk er forsvaret av terror som virkemiddel, sier skribenten Øyvind Strømmen.

«Kulturkonservativ», «kulturmarxisme», «den multikulturalistiske ideologi», «dekonstruksjon». Dette er blant begrepene massemorderen Anders Behring Breivik strør om seg med i sine forklaringer for retten, som vil virke fremmede for mange av oss.

Øyvind Strømmen har spesialisert seg på de såkalte «kontrajihadistiske» miljøene på nett. Han mener Breiviks begrepsbruk ikke er det spor original.

- Det varierer litt hvor disse begrepene stammer fra, men det er klart at «kulturmarxisme» er et begrep som også finnes innen akademia, sier Strømmen til ABC Nyheter. I USA har begrepet blitt brukt av en del sterkt høyreorienterte for å beskrive at marxistene har vunnet en slags «kulturell krig», selv om de tapte den kalde krigen.

- Såkalte «paleokonservative» som Pat Buchanan og den sterkt høyreorienterte amerikanske tenketanken Free Congress Foundation bruker en del av disse begrepene, sier Strømmen.

- En del av ordene kommer fra sterkt høyreorienterte miljøer i Statene. Man finner også noe av dette i kontrajihadmiljøet, men «kulturmarxisme» er ikke noe sentralt begrep der.

Les også: - Breivik angriper de sakkyndige

Et annet begrep Breivik benytter er «den multikulturalistiske ideologi».

- Multikulturalismebegrepet benyttes her som om det skulle eksistere en bestemt og veldig spesifikk multikulturalistisk ideologi, der andre kulturer får forrang foran det norske, og der dette egentlig er et slags marxistisk komplott for å ødelegge Europa, sier Strømmen.

- Disse forestillingene er ikke Breivik alene om. De kommer fra sterkt høyreorienterte politiske miljøer. Det er ideen om en type «politisk korrekthet» som betraktes som en variant av marxismen, sier Strømmen.

- Ingenting av dette er det aller minste originalt, og det finnes mange som formulerer det langt bedre enn Breivik. Han fremstår ikke på noen måte som en politisk tenker, men mer som påvirket av ulike elementer herfra og derfra, men da i hovedsak ekstreme høyremiljøer, sier han.

Kontrajihad

Kontrajihadismen er en anti-islamsk politisk bevegelse som i hovedsak springer ut fra amerikanske og europeiske internettmiljøer, skriver SNL.no (http://snl.no/kontrajihad).

Bevegelsen er preget av sterk kritikk av islam, samt av konspirasjonsteorier knyttet til en påstått «islamisering» av Europa, den såkalte Eurabia-tesen. Breiviks manifest og uttalelser er sterkt preget av denne tankeverdenen.

- En del av ideene har han også fra folk som ikke er kontrajihadister. Kulturmarxisme er ikke et høyreekstremt begrep som sådan, og det har som nevnt akademiske røtter, sier Strømmen.

Les også: - Utøya var Norges beste mål

Et annet ord Breivik benytter flittig er «kulturkonservativ».

- Kulturkonservative blir da det motsatte av kulturmarxister. Han mener han representerer en tradisjon som forsvarer det tradisjonelle Europa. Dette tankegodset stammer igjen fra sterkt høyreorienterte tenkere i Statene. Det har ikke nødvendigvis så mye med Breiviks ideologi å gjøre, men begrepsapparatet er lånt fra ytterste høyre i USA. Alt han ikke liker, fra feminisme til ulike sosialistiske ideer til folk som er tilhengere av innvandring kaster han i en sekk og kaller det kulturmarxisme eller «politisk korrekthet». I hans verden er dette to sider av samme sak. Dette påfunnet har han knabbet. Det går tydelig frem av de første 40 sidene av hans såkalte manifest, der han i stor grad har plagiert Free Congress Foundation, sier Strømmen.

«Etnisk rensning»

Et annet begrep Breivik benyttet flittig i sin «tale» til retten tirsdag er «dekonstruksjon».

- Med dekonstruksjon mener Breivik at det foregår en slags etnisk rensning av nordmenn. Det er verdensbildet han lever i, der nordmenn er i ferd med å bli utryddet, sier Strømmen.

- Denne ideen er noe som står sentralt i Eurabia-tenkningen i kontrajihadismen, der man mener at vi er i ferd med å komme under muslimsk okkupasjon fordi våre politikere er forrædere, muslimene vil ta over og så videre. - Dette finner vi blant annet i det mer ideologisk orienterte kontrajihadistiske bloggmiljøet, men også i mindre organiserte former. Man finner det også som grums i leserkommentarfeltene. Det er ingenting originalt ved dette tankegodset, sier Strømmen.

Han har skrevet boka «Det mørke nettet», som tar for seg nettopp disse ideologiske strømningene på ulike blogger og i leserkommentarfelt.

«Islamisering»

- Begrepet «islamisering», som også Breivik benytter, har som kjent vært brukt i videre forstand og i mer moderate sammenhenger, som hos Fremskrittspartiet, sier Strømmen, som slår fast at det er lite originalt i Breiviks tenkning. Likevel skiller han seg skarpt ut på et punkt; terroren og legitimeringen av massedrap.

- Ideologisk er det først og fremst den konkrete og spesifikke begrunnelsen for, og legitimeringen av terror, som gjør at han skiller seg ut. Her tilhører han et lite mindretall, sier Strømmen.

Les også: Breivik droppet høyreekstrem hilsen

- Ellers skiller han seg ut på en del andre områder, men det dreier seg mest om staffasje, som med den høyreekstreme hilsenen, uniformsforestillingene, medaljene og så videre.

- Opphausingen av historiske skikkelser som korsfarere og tempelriddere finnes heller ikke originalt. Dette er kjente elementer fra andre høyreekstremister i Europa.

- Minner om RAF

- Ideologisk er det begrunnelsen for terror som skiller ham ut. Han ser for seg at terroren vil skape en ekstrem tilstand og en heksejakt mot folk med hans tanker og tvinge frem en konfrontasjon «før det er for sent». Dette ligner på tankegodset til den venstreekstreme terrorgruppa Rote Arme Fraktion i Tyskland, som snakket om såkalt krisemaksimering.

- Mange av ideene for øvrig har han felles med for eksempel bloggeren «Fjordman».

Les også: Breivik droppet høyreekstrem hilsen

- Likevel er det ikke alt som henger helt på greip. Han kan finne på å hylle nazister, og i neste øyeblikk påstå at han er antinazist. Det er en del slike underlige sammenblandinger, men det er i og for seg heller ikke originalt. Han blander fugl og fisk fra ulike høyreekstreme retninger. Men dette er verken nyskapende, nytt eller originalt. Tenkningen hans plasserer ham midt i en høyreekstrem, fascistisk idétradisjon.

Les flere nyheter

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært