Meny

Rettssaken mot Anders Behring Breivik:

- Dødsstraff er det eneste logiske

Tiltalte Anders Behring Breivik i sal 250 i Oslo tinghus onssdag på tredje dag av rettssaken der han står tiltalt for terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den tiltalte mener dødsstraff ville vært logisk i saken mot ham, og sier at det er synd meddommeren ble sparket i går. - 21 års fengsel er en patetisk og latterlig straff, sier Breivik.

OSLO TINGHUS (ABC NYHETER): Aktor Svein Holden fremhevet da retten ble satt onsdag at påtalemyndigheten og den tiltalte var uenige om hva som skjedde i tiden opp mot terrorhandlingene 22. juli.

– Dette er det eneste punkt hvor tiltalte og påtalemyndighetene er uenige, sa Svein Holden om årene før 22. juli da rettssaken åpnet.

Han fremhver at det ikke henger i hop at Knights Templar skal ha prøvd å knytte sammen Breiviks eneceller og tilhengere av en grasrotsorganisasjon, slik den tiltalte har hevdet.

Aktor spør ham om hva han synes om straffene i Norge.

- Det er kun to rettferdige utfall av denne saken. Det er frifinnelse eller dødsstraff. Det er det eneste logiske i denne saken. Men det er jo ikke et reellt alternativ.

- Dødsstraff hadde vært det riktige på mange måter. Frifinnelse urealistisk og dødsstraff er ikke mulig. 21 års fengsel er en patetisk og latterlig straff.

- Synd meddommeren ble sparket, sier han.

Før han kommer med dette, sier han at europeiske nasjonalister har "mye å lære av al-Qaida".

Under eksiminasjonen sier Behring Breivik at navnet til hans påståtte serbiske kontakt finnes blant de 8.000 som han ville sende kompendiet til 22. juli.

– Men dere har jo ikke forsøkt å avhøre dem, hevder han.

Selv om han dermed også røper hvem han hevder å ha representert på et påstått møte i London i 2002, nekter han under aktors utspørring gjentatte ganger å svare med henvisning til at ikke vil gi opplysninger som kan føre til en arrestasjon.

– Man selger drømmer, sier Behring Breivik når aktor spør ham om det påståtte møtet i London. Når aktor minner han om spørsmålet, svarer han:

– Nå snakker jeg om salg, vrir han seg unna.

Les også: Breivik fornærmet over forespørsel om hjerneskanning

Aktor dokumenterer at Behring Breivik overførte mer enn 40.000 kroner til en navngitt person i Liberia - etter at han skal ha vært på etableringsmøtet for Knights Templar i London.

Den tiltalte sier at denne personen var en del av de livvaktene han hadde i Liberia. Aktor skjønner ikke hvorfor han opprettholder kontakten med disse etter at han hadde vært i London, og antyder at han kan ha vært utsatt for en såkalt Nigeria-svindel.

Han sier at den påståtte organisasjonen måtte skape distanse til nazistene.

– Nasjonalsosialismen var såpass dynket i blod, sier massemorderen.

– Jeg ber om at du legger litt mindre vekt på latterliggjøring, ber Behring Breivik også, tydlig misfornøyd når aktor leser opp fra hans avhør hos politiet, under eksaminasjonen.

Gjentatte ganger svarer han: – Jeg ønsker ikke fortelle mer om det.

Les også: Motsier seg selv

Aktor dokumenterer at han skal ha sendt sine påståtte utenlandske kontakter sin CV hvor hans verv i Fremskrittspartiet nevnes.

Bejer Engh får frem det komplekse i at Behring Breivik skal ha blitt godkjent av serbiske nasjonalister når Frp faktisk var aktive støttespillere for NATOs bombing av Serbia under kosovokrigen.

Breivik presses nå på spørsmål om den påståtte organisasjonen Knights Templar som han hevder ble opprettet i 2002.

– Visste serberen at du ikke hadde vært i militæret?

– Jeg ønsker ikke kommentere det, svarer han ganske brydd.

Han ber aktor stanse og hoppe over de neste to timene. Han sier at konklusjonen er:

– Politiet fester ikke lit på min forklaring, at det ikke finnes en serber eller en engelsk mentor.

Når han presses hevder han for første gang at en av de 8.000 som står på listen av eposter som han sendte kompendiet til, er hans serbiske kontakt.

– Dere har jo ikke forsøkt å avhøre disse, sier han.

Han svarer unnvikende og aktor Inga Bejer Engh velger å lese opp det han har fortalt politiet i avhør.

Les også: Breivik brevveksler med tilhengere

Bejer Engh starter med å ta opp igjen tråden fra rettssakens andre dag og spør om hva han gjorde i Norge før han skal ha fått kontakt med en høyreekstrem utlending.

– Å søke over nasjonale grenser gjør det ti ganger mindre sannsynlig å havne på PSTs lister, sier han.

Men på spørsmål om dette var et bevisst valg, så sier han at det var «tilfeldig».

Hadde jeg kommet over en norsk person som hadde det jeg søkte, så hadde jeg klanskje gått en annen vei, sier Behring Breivik.

– Det er bedre at du tegner et bilde, ber han aktor, og hevder at han er bekymret over hva han kan komme til å røpe.

Les også: Historiker mener Breivik burde fått samme straff som Quisling

Aktor presser han til å svare og at de før se saken an. Minner han om at retten ikke kjenner til hva han har sagt i politiavhør.

Behring Breivik nekter å opplyse navnet på den serberen han påstår å ha truffet i Liberia i april 2002.

– Vi ser på han som militærhelt, men i følge krigsforbryterdomstolen var han en krigsforbryter.

Sier at det ikke er den personen han kom i kontakt med på nettet.

Samtidig med at dette skal ha skjedd, hadde han mindre verv på lokallagsnivå i Fremskrittspartiet på Oslo Vest, minner aktor om.

Men på spørsmål om sitt syn på det norske nasjonalistiske miljøet, svarer han igjen svært unnvikende. Prøver å vri seg unna med å henvise til at han trodde de var overvåket.

Han avviser å svare på spørsmål «en person i utlandet» som han kom i kontakt med på internett. Senere skal ha kommet i kontakt med andre personer, hevder han.

Les også: 22. juli blir ikke tema på eksamen

--

(Saken oppdateres jevnlig herunder)

--

Klokken 15.58: Dommeren Wenche Elizabeth Arntzen ber om enkelte avklaring, og hever så retten.

Klokken 15.54: - Hva er militant nasjonalisme, spør dommer Arne Lyng.

- Det er nasjonalister som er militanter.

Det er ikke så veldig oppklarende.Hva gjør en nasjonalist militant?

- Det er en nasjonalist som handler. Det er snakk om væpnet motstand.

Ultranasjonalist, hvordan definerer du det?

- I et land hvor det er stor forskjell mellom de som er nasjonalister og de som er mer til høyre, så er det viktig å få fram forskjellen.

Er ultranasjonalisten militant?

- Ultranasjonalisten trenger ikke være voldelig.

Klokken 15.50: Meddommer Ernst Henning Eielsen spør han om forholdet til nasjonalsosialismen og Adolf Hitler.

- Jeg tar avstand fra nasjonalsosialismen.

- Jeg har et mer liberalt syn på etnisitet enn nasjonalsosialismen. Jeg kan akseptere to prosent, eller et overkommelig nivå, som ikke er etnisk norske, sier han når meddommeren forsøker å få avklart om han er mot innvandring eller mot islam.

Klokken 15.49: Ayn Rand er den eneste forfatteren han klarer å nevne på spørsmål fra Elgesem om hvem som inspirerte ham i tiden før 22. juli. Behring Breivik sier at han begynte å orientere seg i høyreekstrem retning som 15-åring.

Klokken 15.46: - Kan tre enmannsceller i Norge kunne kalles en opprørsbevegelse etter Folkeretten, spør Elgesem.

- Jeg forstår at rettssamfunnet ikke anerkjenner folk som kjemper, svarer Behring Breivik og viser til kompendiet.

Han mener han har en legitim rett til å utferdige dødsdommer.

Klokken 15.42: Tiltalte sier han er for sliten til å starte på en halvtimes analyse som er "nødvendig" for å gi en analyse av Arbeiderpartiets rolle.

Klokken 15.40: Bistandsadvokat Frode Elgesem spør når han begynte å hate Arbeiderpartiet og AUF.

- Jeg hater dem ikke. Jeg er villig til å tilgi dem.

Han sier at raseriet mot Arbeiderpartiet vokste frem fra han var 15 år.

Klokken 15.38: - Er det noe i norsk kultur som støtter opp om dine handlinger?, spør advokat Larsen.

- Et godt spørsmål. Det er Norges gamle prinsipper som vi forsøker å gjeninnføre.

- Jeg sloss for norske og europeiske urfolksrettigheter. al-Qaida er ekspansjonistisk, mens jeg er isolasjonistisk.

- Er planen din vellykket?

- Tragisk at man må gjøre noe så barbarisk for å få gjennomført endringer i samfunnet, svarer han og begynner å gjenta sine synspunkter om at angrepene fører til økt radikalisering og distribuering av kompendiet.

Klokken 15.28: Har andre aksjonert og kalt seg Knights Templar etter 22. juli?, spør Larsen.

- Det har vært andre aksjoner, blant annet i Italia, men jeg har ikke fått verifisert at de tilhører KT-nettverket.

- Hvem er det som har inspirert deg?

- Det er al-Qaidas metode, når det gjelder ideologisk, så er det vel alle forfattere som forsvarer voldsbruk.

Klokken 15.23: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen overtar. Hun vil ta utgangspunkt i de delene av kompendiet som omfatter Knights Templar. Forsvarer Lippestad bryter inn og minner om at bistandsadvokatenes spørsmål må ta utgangspunkt i de fornærmedes interesser.

Klokken 15.22: - Jeg har vært over hele Norge, med unntak av Finnmark og Bergen, sier han.

Klokken 15.16: Bistandsadvokat Siv Hallgren spør om hva han anser sentralt i den kristne tro.

- Jeg er militant kristen. Jeg er ikke så veldig troende. Vi er ikke kristne fundamentalister.

- Tror du på oppstandelsen?

- Jeg tror på Gud og et etterliv. Jeg er ikke veldig religiøs.

- Hvorfor er det da viktig å ha et kristent land?

- Det gjort en undersøkelse fra Kina hvor de mener at kristendommen er viktig for Europas suksess.

Sier han har lest "hele Bibelen" på barneskolen.

- Det var den gang det var kristendomsundervining, før det ble avskaffet av Arbeiderpartiet, sier han og smiler.

Klokken 15.15: Lippestad sier seg fornøyd og bistandsavokatene gis anledning til å stille spørsmål.

Klokken 15.10: Var det å opplyse om at det var flere celler en måte å komme i forhandlingsposisjon med overfor politiet, spør Lippestad.

- Nei, svarer han.

Klokken 15.07: - Jeg forpliktet meg overfor politiet like etter aksjonen at jeg ville forklare meg om 98 prosent, sier Behring Breivik.

Klokken 15.04: Forsvareren trekker frem flere utsagn fra avhøret 18.10 hvor Behring Breivik blant annet sier at han kun har beskrevet "fasaden" av Knights Templar og at dette ville få et innhold senere.

- Det var et nettverk før 22. juli, og det er det nå. Jeg har ikke oversikt over dette nå.

Klokken 15.02: Lippestad fremhever at den første rettspsykiatriske rapport kom 29. november og at medieforbudet ble opphevet i midten av desember, men at han omtalte organisasjonen som et "glanbilde" allerede 18. oktober.

Klokken 15.01: I et avhør i 18. oktober sier han at Knights Templar er "under etablering" og at beskrivelsene var et "glansbilde", opplyser Lippestad.

Behring Breivik sammenligner igjen med al-Qaida og sier at de først ble etablert med angrepene 11. september.

Klokken 14.58: - Når forsto du at din fremstilling var pompøs, spør forsvarer Geir Lippestad.

- Hele tiden, svarer tiltalte.

Klokken 14.55: Behring Breivik anslår at han kommunisert med 20 ulike epostadresser, mens Hein Bæra sier at en ny rapport viser at det var snakk om 31. Han vil ikke svare på spørsmål om dette var en måte for nettverket å kommunisere.

Bering Breivik er overrasket når forsvareren opplyser at man kun har klart å identifisere 10 av disse adressene.

Klokken 14.53: Forsvarer Vibeke Hein Bæra stiller spørsmål og tar fatt i de 8000 vennene han har hatt på Facebook. Han kaller dette for ledetråder gitt til politiet, men som de har valgt å ikke følge opp.

Klokken 14.52: Den tiltalte sier at bruken av begrepet "stormesterridder" var en feil.

Klokken 14.50: Forsvarer Geir Lippestad griper inn første gang og mener spørsmålene repeteres.

Før det spør aktor om hvorfor han omtalte seg som "ridderjustituarius" i tidlgere fengslingsmøte.

- Jeg likte bedre når du tiltalte meg som barn, sier Behring Breivik til aktor Bejer Engh som repliserer: - Har sluttet med det nå.

Klokken 14.49: - Jeg er kun en av svært mange militante nasjonalister i Europa. Å bruke en tittel som cellekommandør viser at man er flere, sier han om måten han presenterte seg på under telfonsamtalen til politiet 22. juli.

Klokken 14.43: Aktor dokumenterer at han i kompendiet nevner 15-80 "riddere".

Hvor kommer tallet 80 fra, undrer aktor.

- Det er kun en antagelse, sier han nå.

- Det er kun et estimat, sier Behring Breivik som ikke kan forklare hva antallet bygger på.

- Man aner ikke. Utgangspunktet er femten individer. Forutsetningen er at det er flere enn femten ut fra den innsatsen jeg har gjort i Norge hvor jeg har knyttet meg til to etter møtet i London. Jeg kommer ikke til å svare mer på det.

Klokken 14.41: I avhør dagen etter ugjerningene hevder han at det finnes 80 aktive celler i Europa.

- Jeg gjettet, men har ingen aning hvor mange, sier han i retten.

Klokken 14.38: - Jeg var overrasket over å overleve. Jeg regnet med at det var fem prosents sjanse for å overleve bomben, men så overlevde jeg ikke bare det...

Han sier at han ikke burde ha sagt at det fantes to andre aktive celler, slik han gjorde etter pågripelsen på Utøya.

- De kan slå til når som helst, mener han.

- Men jeg hadde ingen rett til å omtale dem. Jeg skulle ikke ha angitt dem. Det var uprofesjonelt. Det beklager jeg.

Klokken 14.35: Behring Breivik sier at det er han som har foreslått systemet med å dele inn personer i A-, B- og C-kategorier av over folk som kan drepes.

Klokken 14.30: Han klarer ikke å besvare spørsmål om Knights Templar dømmer folk.

Klokken 14.25: - De som kjemper for kristendommen og mot avkristningen i Norge og eurpa, vi ønsker at kristne ledere skal engasjere seg i kampen.

- Det blir som om lederskapet i Saudi-Arabia skulle anerkjenne al-Qaida, svarer han på spørsmål om ikke Kirken burde anerkjenne ham.

- Kun to rettferdige utfall av denne saken. Det ene er frifinnelse eller dødsstraff. Det er det eneste logiske i denne saken. Men det er jo ikke et reellt alternativ.

- Dødsstraff hadde vært det riktige på mange måter. Frifinnelse urealistisk og dødsstraff er ikke mulig. 21 års fengsel er en patetisk og latterlig straff.

- Synd meddommeren ble sparket, sier han.

han mener det ville ha tjent hans sak hvis Norge hadde doblet strafferammen etter hans gjerninger, for det ville vist at Norge kaster sine rettsstatsprinsipper over borde.

Klokken 14.22: - Jeg ønsker en militant kirke som i hvert fall rettferdiggjør en forsvarskrig som korstogene jo er.

Tror du du har fått syndsforlatelse for det du har gjort?, spør aktor Bejer Engh.

- Det er åpning for at selvforsvar er legitimt. Kristne leder i Norge og Europa bør støtte de militante kristne som kjemper mot avkristningen av Europa.

Klokken 14.15: Tiltalte roser metodene til islamistiske al-Qaida som han kaller suksessfull og bruker metoder man kan lære mye av.

- Finnes jo ingen på venstresiden å lære av, sier han og mener den tyske terrorgruppen Rote Arme Fraktion egentlig var redd for å miste livet i sine aksjoner.

- Det unike med militante islamister og militante nasjonalister, er at vi tror på et etterliv.

- Jeg har omfavnet døden, og forventet ikke å overleve den 22. juli.

Klokken 14.14: Rettssaken fortsetter.

Klokken 13.51: Retten tar pause til 14.10.

Klokken 13.50: – Det er to år siden jeg har lest kompendiet, sier han når Holden påpeker at det er to ulike definisjoner på begrepet «cellekommandør».

Klokken 13.47: Han blir spurt om hva en cellekommandør egentlig er, av Holden. Behring Breivik sier at det betyr at han er tilknyttet to andre.

Aktor Holden sier at han fortalte Engh at han var cellekommandør da han kom hjem fra London.

– Sa jeg det? Da må jeg ha forsnakket meg. Jeg var ikke tilknyttet to andre da jeg kom hjem fra London, sier han og begynner å snakke om hva «jeg har skrevet i kompendiet».

Klokken 13.44: 28. til 29. april er han 19 timer i Estland (lander klokken 20.30 og drar 15.20). Oppretter konto og setter inn penger.

Hvordan rakk du å ha dette møtet på disse turene?

Først vil han ikke snakke om dette, men sier så at han «åpenbart» må ha gjort det på en av disse korte turene.

– Jeg burde kanskje ikke omtalt det. Bra observasjon, sier han når aktor spør hvorfor han nevner turene til Baltikum i kompendiet hvis han ikke ønsker at folk skal vite om det.

Klokken 13.39: Politiet har funnet ut at han har vært i Baltikum to ganger. Han var blant annet 25 timer i Litauen (januar 2004) og opprettet der en konto i en lokal bank, som han sier var en del av et «cover».

Setter inn en sjekk på 20.000 amerikanske dollar.

– Det var nok i forbindelse med diplomselskapet, sier tiltalte.

Klokken 13.37: Aktor fortsetter med utdrag fra kompendiet, blant annet at deltagerne omtales som «suksessfulle personer» og at de skal være nøye utvalgte. Behring Breivik vil ikke kommentere.

Klokken 13.36: Et annet sted i kompendiet omtales disse «sessions» som kurs, men han vil ikke kommentere ytterligere.

Klokken 13.33: Aktor viser at det i kompendiet omtales møte i Baltikum hvor 25-30 personer skal ha deltatt.

– Det i Baltikum var et åpent møte. De kan ikke sammenlignes, de to møtene.

På spørsmål hva «two sessions» egentlig er, vil han ikke kommentere. Det kan ha vært to sessions på samme dag eller på to ulike turer.

Klokken 13.30: På spørsmål fra aktor om hvorfor han fortalte en person på Internett om diamanthistorien, sier Behring Breivik at han fortalte om «coveret» for å muntre han opp. Denne personen skal ha sagt til ham at han vurderte å ta sitt liv, og den tiltalte mente det kunne muntre ham opp å ta en tur til Afrika.

– Min intensjon var god, sier han.

Klokken 13.26: Tiltalte sier at han ikke bekymret seg for å bli arrestert i Liberia for diamanthandel, men var mest opptatt av å ikke bli tatt av europeiske overvåkningstjenester.

Men aktor leser fra avhør at der han uttalte at det skal ha vært fare for dødsstraff hvis han ble tatt med en diamant på flyplassen.

Klokken 13.22: 3. mai 2002 er den tiltalte tilbake i Norge etter London. Men flere ganger etterpå - i mai - fortsetter han oppkjøpene av diamant-relatert utstyr som stetoskop og en diamantvekt.

Hvorfor gjorde du det?, spør aktor Bejer Engh.

– Jeg planla en ny tur for å styrke coveret, sier han.

Klokken 13.13: Aktor dokumenterer at den tiltaltes aktivitet på ulike Internett-fora øker etter London-møtet, noe de ikke får til å stemme med at han skal ha blitt ordinert på denne etableringen.

Klokken 13.11: Holden spør om Behring Breivik noen gang har vært utsatt for såkalt Nigeria-svindel. Han svarer benektende.

Klokken 13.10: Aktor Bejer Engh lurer på hvorfor han opprettholder det alternative nettverket, de påståtte livvaktene, etter at han har vært i London som stand-in for serberen.

– Ingen kommentar.

Klokken 13.07: Aktor Svein Holden spør igjen hvorfor han ikke vil bidra til å avklare dette. Han forstår ikke hvordan opplysninger om den påståtte livvakten kan lede til en pågripelse, slik Behring Breivik hevder.

– Jeg ønsker ikke å bidra til oppklaringen, sier den tiltalte.

Klokken 13.05: Aktor navngir person i Liberia som har mottatt 40.000 kroner fra den tiltaltes egen konto i Norge. Han sier at han ikke gjorde seg noen tanker om at det kunne føre til at han ble sporet. Ønsker ikke å fortelle hvorfor han ikke brukte for eksempel Western Union som dermed kunne levert penger uten at det kunne spores.

Hevder at personen var hans såkalte «livslinje» i Liberia.

Klokken 13.00: Rettssaken er i gang igjen. Behring Breivik sier at han ble ordinert, men tyr igjen til «Jeg ønsker ikke å kommentere» konkrete spørsmål.

Klokken 11.55: Retten tar pause til klokken 13.00. Den tiltalte og hans forsvarer blir stående å diskutere i rettsalen før han føres ut.

Klokken 11.52:Livet mitt endte da jeg ordinerte meg selv til Knigts Templer Europa. Hva mente du?, spør aktor?

– Ja. Ordineringsritualet skrevet i kompendiet er som du leste akkurat nå.

Aktor spør igjen om han ordinerte seg selv eller om det var andre som sto bak ordineringen.

Han havner igjen ned på at dette er beskrevet på en pompøs måte, men svarer så at han ikke vil kommentere dette ytterligere.

Klokken 11.51: Behring Breivik påstår at en annen person også skal ha fått i oppdrag å skrive et kompendium basert på det man skal ha blitt enige om i London. Dommer Arntzen griper inn og spør om han har sett det denne personen skal ha skrevet:

– Det ønsker jeg ikke kommentere, svarer han igjen.

Klokken 11.41: Aktor Holden sier at «det henger ikke på greip» at man forsøker å samordne en grasrotsbevegelse med eneceller.

Klokken 11.36: Aktor kommer inn på avhør hvor han roter med hvem som skrev fundamentet til kompendiet, hvor mange sider det handler om og hvorfor ikke «Richard» kunne skrive ferdig.

Les ABC Nyheters tidligere artikkel om avhøret hvor Breivik også motsier seg selv.

Klokken 11.34: Han forsøker gjentatte ganger å erindre hva som står i kompendiet, mens alle spørsmål om konkrete hendelser avvises med: – Jeg ønsker ikke kommentere.

Klokken 11.32: Behring Breivik vil ikke kommentere hvem som kom opp med korsfareridentiteten på London-møtet, heller ikke om han selv hadde tenkt på dette før møtet.

Klokken 11.30: – Vi ville distansere oss fra nasjonalsosialismen som er såpass dynket i blod. Vi måtte distansere seg fra den gamle skolen og få en ny identitet importert fra Serbia, korsfareridentiten.

Klokken 11.26: Kultur, symbolikk og historiske eventer som det skulle fokuseres på, skal ha blitt avklart på London-møtet, i følge kompendiet dokumenterer aktor. For å være med er det nok å feire jul og helligdager.

Klokken 11.25: Han nekter å svare på spørsmål om hvordan en var kledd på det påståtte møtet i London.

Klokken 11.20: – En ridder er en person som er sterk nok... Det kommer helt an på hvilken setting. I en setting med encellesystem, da skal personen være sterk nok til å gjennomføre en askjon uten hjelp fra andre. han må beherske alt fra logistikk til å formidle et budskap.

– Jeg har prøvd å strekke meg etter de idealene.

Han sier at sitt eget kallenavn «Sigurd» er brukt fordi dette henspiller på Sigurd Jorsalfare.

Klokken 11.19: Aktor spør han om den påståtte engelske mentoren. Tiltalte nekter å svare og aktor finner frem avhør hos politiet hvor han omtaler en «Richard» som en eprfekt ridder, og være den som skal ha skrevet fundamentet for kompendiet.

Klokken 11.15: Behring Breivik sier at han selger drømmer.

Klokken 11.11: Fire personer med høy integritet, er hans beskrivelse av de som skal ha truffet hverandre i London. Og det er beskrivelsen han selv gir når ordlyden skal være mindre pompøs enn det som står i kompendiet - at deltagerne var «de mest brilliante politiske og militære taktikerne i Europa».

Klokken 11.07: Bejer Engh leser fra et avhør hvor den tiltalte sier at han var yngste medlem, men ellers «serbiske krigshelter i 40-50-årene som aldri ville ha anerkjent ham». I utdraget nevnes disse ikke.

Behring Breivik klarer ikke å forklare dette misforholdet, men hevder at kompendiet er riktig men at han har hatt problemer med å huske hva han har skrevet.

– Men hvorfor prøve å memorere fra manifestet og ikke erindre hva du har opplevd?, spør aktor.

Dommer Arntzen ber han svare på dette etter nok en tåketale.

– Det er det samme. Men jeg burde ha prøvd å erindre det som skjedde.

Klokken 11.05: Aktor Holden spør han om oversikten er korrekt. Behring Breivik svarer ja, men tar seg så i det og sier at han var usikker på datoen siden han skrev dette i ettertid.

Klokken 11.02: Aktor legger frem en oversikt fra kompendiet til Behring Breivik. Her står det at London-møtet var i april, at den tiltalte var der for serberen han skal ha møtt i Liberia. På en deltagerliste er Behring Breivik oppført som «norsk protestant».

Klokken 11.00: Kredittkortet er brukt til to små kjøp i London 3. mai 2002, men det finnes ikke spor etter betaling for overnatting. Han sier at han tidligere har sagt at han var i London én til to dager, men at han i dag ikke husker hvor mange dager det er snakk om.

Klokken 10.58: Ønsker ikke å kommentere enkle detaljer om turen fra Afrika til London.

Klokken 10.57: Det opplyses at politiet har funnet ut at kredittkortet han skal ha blitt brukt tre ganger i nabolandet Elfenbenskysten og tatt ut 14.000 kroner. Han mener at det ikke finnes kredittkortsystem i Liberia.

Klokken 10.56: Aktor Bejer Engh spør flyktig om turen fra Liberia til London.

Klokken 10.53: Aktor Holden spør om hvorfor svar vil delegitmere ham. – Det har jeg ikke sagt. Dere prøver å delegitimere meg. Dere legger til grunn at coveret er det som egentlig skjedde, at jeg dro dit for å lete etter diamanter.

Kunne ikke et svar på spørsmål om prøvelsene føre til å legitimere?

– Du kan ha rett. Jeg kan prøve å fortelle litt, svarer han så.

Mener at bare det å reise ned til Liberia var en prøvelse. Sier det var viktig å bygge tillit.

Klokken 10.52: Aktor leser fra avhør at han skal ha gjennomgått «prøvelser» i Norge før avreise og i Liberia.

Hva er farlig med å si noe om dette nå?

– Jeg vil ikke gjøre din delegitimeringsstrategi enklere.

Klokken 10.51: Bekrefter at han var i Liberia to-tre uker. Nekter å kommentere eventuelle tester han måtte gjennomgå.

Klokken 10.50: – Jeg ønsker ikke kommentere. Kan ikke du legge frem, og så kan jeg kommentere delegitimeringsstrategien din. Jeg vil ikke gjøre delegitimeringsstrategien din enklere, sier han.

Klokken 10.47: – Det er ikke min jobb å belyse saken. Jeg vil ikke gi opplysninger som kan føre til pågripelse.

– Jeg vet hvordan du og Holden har lagt opp dette, sier tiltalte til aktor Bejer Engh.

Klokken 10.45: Retten er igjen satt.

Klokken 10.20: Retten tar pause.

Klokken 10.19:Hva er da en screeningsprosess?

– I hvert fall internettsøk. Som retten gjør når de skal velge meddommere, sier han tilfreds med referanse til gårsdagen da en av meddommeren måtte byttes ut etter uttalelser på Facebook dagen etter ugjerningene.

Klokken 10.18:Hvordan visste serberne at du ikke sto i strafferegisteret?, spør Holden.

– De vurderte det slik. Jeg ønsker ikke snakke om det. Men det går en del på tillitt. Jeg klarte å selge meg. Jeg er en tillitsvekkende person.

Klokken 10.17: Aktor Svein Holden spør om hvorfor den etterlyste serberen skulle møte akkurat han, en 23-åring fra NATO-landet Norge og medlem i FrP som støttet bombingen av Serbia.

– En tilfeldighet, sier Behring Breivik.

Klokken 10.11: Hevder først at han skal ha vist myndighetene på flyplassen i Liberia brosjyrer fra UNICEF i Norge, men retter så seg selv til å si at han «tilfeldigvis» la dem øverst i kofferten slik at de ble funnet.

Han kjøpte en diamant i Norge, luper og så videre for det andre coveret.

– Det er en så god historie, så godt funnet på, at ingen ville tvile på det, sier han og smiler selvtilfreds.

Aktor lurer på hvorfor han ikke fortalte sine venner, de han bodde sammen med som 23-årig, at han skulle til Syden i stedet for noe så spektakulært som kjøp av bloddiamanter i Liberia.

Klokken 10.08: I avhør har han sagt at det var nødvendig med to-tre livvakter hele døgnet. Han nekter å si hvordan han traff dem.

– Jeg hadde to cover i Liberia. Det ene skulle jeg fortelle for myndighetene - at jeg skulle jobbe for UNICEF.

Han hevder at han ble tatt inn i et avhørsrom hvor dette ble fortalt. Sier så at det ikke var så nødvendig der nede, for «de er så korrupte».

Hans andre cover skal ha vært kjøp av «bloddiamanter», til bruk overfor sine venner i Norge og de påståtte livvaktene.

Klokken 10.06: – Jeg er ikke irritert, sier han irritert når aktor igjen ber om at han forklarer hvordan han ordnet denne ekstra beskyttelsen som han hevder var nødvendig i Liberia.

Klokken 10.03: – Jeg ønsker ikke kommentere Libeira. Du kan bare hoppe over det eller lese, sier han. Aktor leser så fra avhørene om han skal ha hatt behov for beskyttelse i det afrikanske landet som på daværende tidspunkt var i borgerkrig.

I avhør har han sagt at han trengte et alternativt nettverk for beskyttelse.

Klokken 10.01: Den tiltalte klarer ikke å redegjøre for reiseruten frem og tilbake til Liberia. Han skal ha skaffet seg visum i nabolandet Elfenbenskysten samme dag som han lander, og tatt ut penger på Solli plass dagen før.

Klokken 09.58: Behring Breivik anser det som en seier at aktor er enig med ham om at han faktisk har vært i Liberia.

– Det bør en merke seg. Det er ikke en psykologisk fantasi som Husby og Sørheim sier, sier han og smiler.

– Ja, vi legger til grunn at du har vært der. Men det jeg er opptatt er årsaken, sier Bejer Engh.

Klokken 09.54: – Ikke mer enn andre. Kanskje, svarer han på spørsmål om han anser seg selv begavet.

– Med vilje og gode holdninger kan man gjøre alt. Det er ikke min oppgave å bedømme om jeg er begavet.

Aktor trekker frem at han i avhør omtaler seg som «svært begavet».

– En sleivkommentar, sier han og tror det er hentet fra kompendiet. Når dette avklares skylder han på at han tidsvist har vært sliten.

Klokken 09.42: I et annet avhør har Behring Breivik omtalt seg selv som «svært intelligent» og «et multitallent», samt at han forsøkte å selge seg inn.

– Høres ganske latterlig ut, innrømmer han.

Klokken 09.40: – Hva er hensikten med dette, spør han. Sier at «ditt motiv er å så tvil om KT-nettverket». – Ja, det sa vi også innledningsvis. Vi vil legge dette frem og så får retten avgjøre.

– Jeg ber om at du legger litt mindre vekt på latterliggjøring, ber han, tydlig misfornøyd.

Klokken 09.39: Aktor leser opp at Behring Breivik har sagt i avhør at de påståtte kontaktene hadde gått igjennom hans CV og at han har forsøkt å selge seg inn.

Klokken 09.36: Tre-fire ganger avviser han konkrete spørsmål, forsøker seg med et overbærende smil og tørker seg rundt munnen. Aktor Bejer Engh velger da å ta frem det han har fortalt politiet i avhør.

Klokken 09.33: Blir spurt tre ganger om hva han følte «da de valgte deg»? Vrir seg unna, svarer på andre ting og havner ned på: – Jeg ønsker ikke å si noe mer om det.

Klokken 09.31: Han avviser å si noe mer om «dem» når aktor påpeker at han har omtalt serbiske kulturkonservative i sitt kompendium.

Klokken 09.29: – Det er sant det som står der, men på en pompøs måtesier Behring Breivik.

Klokken 09.25: Aktor påviser at Behring Breivik i kompendiet sier at han kom i kontakt med serbiske kulturkonservative (i flertall) på Internett, at det ble gjort en bakgrunnssjekk på ham, at gruppens leder gikk god for ham og at de vurderte «flere hundre individer i Europa for trening».

Klokken 09.21: – Jeg ønsker ikke fortelle mer om det, sier han når aktor forsøker å få frem hvorfor det internasjonale høyreekstreme miljøet i det hele tatt skulle ønske kontakt med en 23 år gammel nordmann som de har kommet i kontakt med på Internett.

Klokken 09.17: – Jeg ønsker ikke å formidle informasjon som kan føre til pågripelse, sier han om personen han skal ha kommet i kontakt med på Internett og nekter å opplyse nasjonalitet.

Sier han angrer på ha sagt at personen i Liberia var serber, og at opplysning om nasjonalitet «i ytterste konsekvens» kan føre til pågripelse.

Klokken 09.13: – Fra jeg kom i kontakt med en, kom jeg i kontakt med andre. Jeg dro så til Liberia og møtte deretter tre andre i London.


Les også de ordrette referatene fra rettssaken:

Dag 1: 16.04 2012

Dag 2: 17.04.2012

Dag 3: 18.04.2012

Les alt om rettssaken

Les flere nyheter her

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært