Meny

- Kan drepe nesten alle virus

Vanlig forkjølelse, influensa, svineinfluensa, polio og omgangssyke er noen få eksempler på sykdom som er forårsaket av virus. Det finnes per i dag få gode viruskurer, men ny amerikansk forskning kan endre dette. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Amerikanske forskere har utviklet en helt ny type behandling mot virus som skal ta knekken på alt fra vanlig forkjølelse og svineinfluensa til polio. – Lovende, mener norsk professor.
Mer om saken

Forskere ved Lincoln Laboratory ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) har utviklet en såkalt bredspektret viruskur, noe som betyr at den skal kunne ta knekken på en rekke ulike virus. De fleste antivirale legemidler som finnes i dag, er utviklet for å behandle ett spesifikt virus.

DRACO står for Double-stranded RNA (dsRNA) Activated Caspase Oligomerizer.

Ulike virus dreper årlig svært mange mennesker på verdensbasis. For eksempel tar influensa og magevirus livet av flere hundre tusen mennesker hver.

Det finnes vaksiner som beskytter mot flere dødelige virus, men disse virusene dreper fremdeles i stor skala i områder der vaksinen ikke er tilgjengelig. (For eksempel gjelder dette meslingevirus i områder i Afrika.)

Vaksinene er relativt billige, og dersom medisiner som DRACO virkelig skal kunne bidra til å redusere virusdødeligheten må sluttproduktet være lite kostbart. (For eksempel er dyre medisiner mot HIV-virus lite tilgjengelig i Afrika.)

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) er et alvorlig influensaliknende sykdomsbilde med en dødelighet på ca. 8-10 prosent. Tilstanden startet i Kina i november 2002, men ble første gang påvist i februar 2003 i Hanoi, Vietnam. Senere spredte sykdommen seg til Hong Kong og til andre land i Øst-Asia, og til Canada. I mai 2003 var forekomsten av SARS globalt ca. 10.000 tilfeller og mer enn 800 døde.

Kilder: Elling Ulvestad, MIT, Norsk helseinformatikk

Ulike virus utgjør et stort helseproblem og dreper hvert år millioner av mennesker på verdensbasis. Per i dag finnes få effektive og skånsomme behandlinger mot virus.

Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) har utviklet en bredspektret viruskur som blant annet skal ta knekken på vanlig forkjølelse, H1N1-influensa (svineinfluensa), magevirus, polio, denguefeber og ebolavirus.

Forskerne har testet behandlingen på et utvalg av virus i første omgang, men de mener at den skal kunne ta knekken på nesten alle virus, også nye eller muterte virus.

I laboratorieforsøk med menneskeceller har forskerne vist at behandlingen som kalles DRACO (Double-stranded RNA (dsRNA) Activated Caspase Oligomerizer), dreper celler som er smittet av minst 15 ulike typer virus.

De har også testet DRACO på levende mus, og vist at behandlingen drepte svineinfluensaviruset (H1N1) i musene uten at musene tok skade av den. Behandlingen virket også beskyttende mot ulike typer virus.

Slik virker det

Virus invaderer celler ved smitte. Virus overtar deretter cellens maskineri slik at de kan produsere kopier av seg selv for videre spredning. Cellens naturlige forsvar mot denne overtagelsen er at cellen tar livet av seg selv, den går gjennom programmert celledød (apoptose), forklarer professor Elling Ulvestad ved Gades Institutt, Universitetet i Bergen.

- Mange virus har utviklet mekanismer som hindrer cellen i å gå i apotptose. Paradoksalt nok fører dette til at viruset forsøker å holde cellen i live, mens cellen selv forsøker å dø. Cellen forsøker å dø fordi da opphører virusproduksjon, sier han til ABC Nyheter.

DRACO fungerer ved å binde seg til virusets arvestoff (dobbeltråded RNA) og dermed aktivere cellen til å gå i apoptose.

- Legemiddelet DRACO hjelper altså cellen med å ta livet av seg selv. Dersom cellen ikke er virusinfisert, vil ikke DRACO ha noe arvestoff å binde seg til og vil dermed ikke gjøre at cellen dør, forklarer Ulvestad videre.

I en pressemelding uttaler forsker Todd Rider, en av hjernene bak den nye behandlingen:

- DRACO har potensialet til å revolusjonere behandling og forebygging av så godt som alle virussykdommer, inkludert alt fra vanlig forkjølelse til Ebola.

- Fordi de antivirale egenskapene til DRACO er så bredspektrede, håper vi at det til og med kan være nyttig ved utbrudd av nye eller muterte virus, slik som SARS-utbruddet i 2003. (Se faktaboks.)

- En helt ny tenkemåte

Ifølge Ulvestad er DRACO bygd på et helt nytt prinsipp:

- Det er en helt my måte å tenke på. Det at de har fått dette til gjør at folk kommer til å tenke i disse baner. Det er en ny retning innen virusbekjempelse, sier professoren.

Han mener resultatene er spennende og er enig med Rider i at potensialet er stort, både for dette medikamentet og for andre som vil utvikles basert på lignende prinsipper. Men den norske ekspertens entusiasme har visse forbehold:

- DRACO utnytter kroppens egne forsvarsverk mot infeksjon, og lurer således viruset. Men vi vet fra historien om penicillin og andre antibiotika mot bakterier at bakteriene hurtig utvikler resistensmekanismer mot legemidler. Trolig vil virusene også utvikle resistens mot DRACO dersom de en gang kommer i bruk.

- For det er et stort «dersom» her; forskerne har gjort cellekulturstudier og studier i mus, men ennå ikke forsøkt stoffet på mennesker. Og spranget fra cellekultur til menneske er svært langt. Det er nok å tenke på alle mirakelkurene mot kreft som virker både i cellekultur og på mus, men som ikke har hatt tilsvarende mirakeleffekter på mennesker, sier Ulvestad.

- Kan bli like viktig som penicillin

Han peker også på et annet aspekt som kan være problematisk med DRACO og lignende behandling, nemlig det at de fleste av oss bærer på virus i en rekke av cellene våre lenge etter at den akutte infeksjonen er over. Dette gjelder for eksempel vannkoppevirus.

Om vi så fikk en dose DRACO som behandling mot influensavirus. Hva vil DRACO gjøre med de cellene som bærer på vannkoppvirus, lurer Ulvestad.

- Vannkoppevirus «hviler» i nerveceller, og det ville være en ulykke om DRACO også drepte disse nervecellene i behandling av influensaen. For da ville kuren være verre enn sykdommen, sier han.

Men på tross av disse mulige utfordringene, mener Ulvestad at den nye behandlingen er lovende:

- Den kan virke på mennesker, men det gjenstår mye forskning før vi vet om så er tilfelle. Det kan gå tiår før medikamenter eventuelt er tilgjengelige.

- Men dersom kuren virker og dersom man får fram medisinen til dem som trenger den, vil DRACO trolig være like viktig som penicillin var like etter andre verdenskrig, sier professor Elling Ulvestad ved Gades institutt til ABC Nyheter.

Studien ble publisert i tidsskriftet PLoS One i fjor høst. MIT-forskerne er nå igang med å teste viruskuren på flere typer virus.

Les også:

H1N1-vaksinen gir risiko for narkolepsi hos barn

- Ti nye barn narkolepsi-rammet

- Kan utrydde HIV for godt

Les mer om helse i ABC Nyheter

Les flere nyheter

Populært