Frontfagoppgjøret går til mekling

Leder i Fellesforbundet Arve Bakke (t.v.) og administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen (t.h.), har meddelt bruddet i tarifforhandligene til riksmeklingsmann Kari Gjesteby (midten). Bildet er fra en pressekonferanse etter at de samme partene kom til enighet om lønnsoppgjøret i 2010. Arkivfoto: Erlend Aas (Scanpix)
Leder i Fellesforbundet Arve Bakke (t.v.) og administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen (t.h.), har meddelt bruddet i tarifforhandligene til riksmeklingsmann Kari Gjesteby (midten). Bildet er fra en pressekonferanse etter at de samme partene kom til enighet om lønnsoppgjøret i 2010. Arkivfoto: Erlend Aas (Scanpix)

Fellesforbundet bryter tarifforhandlingene med Norsk Industri uten å ha lagt fram sine lønnskrav.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om lønnsoppgjøret

* Fellesforbundet brøt onsdag lønnsforhandlingene med Norsk Industri etter å ha forhandlet siden 16. mars. Riksmekleren overtar nå ansvaret for å prøve å finne en løsning mellom partene.

* Hvis ikke meklingen fører fram, blir det streik.

*Årets oppgjør er et hovedoppgjør som forhandles forbundsvist. Det innebærer at det forhandles først om overenskomster innen konkurranseutsatt industri, i tråd med den såkalte frontfagsmodellen.

* Når forhandlingene i frontfagene er fullført, følger øvrige overenskomster i privat og offentlig sektor.

* Frontfagsmodellen ble lansert i 1966, da et utvalg under ledelse av Statistisk sentralbyrås daværende direktør Odd Aukrust formulerte doktrinen om at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av hva industrien tåler.

* Hvilke overenskomster som utgjør frontfagene varierer i noen grad fra oppgjør til oppgjør. I 2012 er det Verkstedoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi- og dataoverenskomsten og Teko-overenskomsten.

– Vi er nødt til å ha hjelp av riksmekleren for å få dette oppgjøret i havn, sier forbundsleder Arve Bakke i Fellesforbundet.

Dette skjer uten at et lønnskrav er presentert for arbeidsgiversiden.

Onsdag ga han opp å få til en forhandlingsløsning for frontfagene. Fellesforbundet og Norsk Industri har forhandlet siden 16. mars.

– Store saker som permisjon med lønn ved ektefelles fødsel, allmenngjøring og arbeidstid offshore har vi faktisk ikke diskutert en gang, påpeker forbundslederen.

Lønn ikke tema

Heller ikke lønn har til nå vært tema mellom partene, og Norsk Industri påpeker at bruddet kom uten at arbeidsgiversiden har fått presentert et lønnskrav.

– Med Riksmeklerens hjelp må vi prøve å finne løsninger på utfordringene som må løses, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Allerede da Fellesforbundet presenterte sine krav, slo Lier-Hansen fast at forhandlerne sto foran store utfordringer.

– Det blir tøffe forhandlinger. Kravene som er lagt fram kan i sum ikke innfris, sa han da kravene ble presentert 16. mars.

Torsdag samler riksmekler Kari Gjesteby partene til et første forsøk på å mekle.

Riksmekleren overtar ansvaret

Riksmekler Kari Gjesteby, som nå overtar ansvaret for oppgjøret, har innkalt partene til møte allerede i morgen, torsdag 29. mars.

– Med Riksmeklerens hjelp må vi prøve å finne løsninger på utfordringene som må løses, sier Stein Lier-Hansen.

Kommunikasjonsdirektør ved Norsk industri, Finn Langeland, sier til ABC Nyheter at det er for tidlig å si noe om dette vil føre til streik, og henviser til at det blir opp til den andre parten i forhandlingene, Fellesforbundet, å avgjøre.

Mange kan bli berørt

– Det jeg kan si er at det i verste fall kan bli snakk om at rundt 30.000 medlemmer fra Indiustrioverenskomsten blir tatt ut dersom det blir streik, mens minst like mange fra Byggoverenskomsten an bli berørt.

– Men som sagt, dette er det alt for tidlig å spekulere i, understreker han.

Følger etter

Sentralt for arbeidstakerne står kravet om å bevare kjøpekraften samt prioritere likelønn og lavtlønte. Tarifflønn for innleid arbeidskraft og to ukers betalt pappaperm ved fødsel er også blant Fellesforbundets krav.

Årets lønnsoppgjør foregår forbundsvis. Fellesforbundet og Norsk Industri forhandler først fordi det er i dette tariffområde de konkurranseutsatte bedriftene befinner seg. Resultatet i frontfagoppgjøret vil være retningsgivende for de øvrige lønnsforhandlingene i vår.

Les flere nyheter her

Personvernpolicy