Altinn-krasj med konsekvenser

Altinn har vist seg sårbart, noe brukerne har fryktet i mange år. Hva vil skje hvis en kraftig solstorm når jorden, eller ved et permanent strømbrudd, spør Arvid Tunholt. (Illustrasjonsfoto: Scanpix)
Altinn har vist seg sårbart, noe brukerne har fryktet i mange år. Hva vil skje hvis en kraftig solstorm når jorden, eller ved et permanent strømbrudd, spør Arvid Tunholt. (Illustrasjonsfoto: Scanpix)

I skrivende stund er den statlige mottaks- og informasjonskanalen ikke tilgjengelig for folk som forsøker å logge seg inn. Informasjon om at man ikke vet når Altinn igjen blir operativ blir gitt til personer som forsøker å logge seg inn. Irriterende nok for privatpersoner som ikke får lese sin egen selvangivelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer alvorlig er det for næringslivet som aktivt benytter Altinn for å levere opplysninger inn til det offentlige. Forsinkelser påfører samfunnet både ulemper og ekstra kostnader. I sin iver etter å rasjonalisere byråkratiet har Staten opprettet Altinn. All informasjon fra privatpersoner og næringsliv som tidligere ble sendt skriftlig på papir via Postverket, skal nå sendes elektronisk til den statlige portalen Altinn.

Siden innføringen av den første moderne skattelov i 1911 har lovverket som styrer borgernes og statens økonomi, vokst til det ikke lenger er til å håndtere. Innføring av den statlige portalen Altinn har i tillegg gjort det mulig å lage lovverket enda mer komplekst. Beregninger som før ble utført manuelt, beregnes nå elektronisk. Det er mer enn tyve år siden jeg hørte en kjent norsk professor i økonomi uttale at det ikke lenger fantes noen person i Norge som hadde oversikt og kunnskap om alle de eksisterende lover som regulerer vår økonomi.

Altinn har vist seg sårbart, noe brukerne har fryktet i mange år. Hva vil skje hvis en kraftig solstorm når jorden, eller ved et permanent strømbrudd? Det siste kan tenkes ved at terrorister «tar ut» utvalgte master som benyttes i strømtilførselen til hovedstaden. Skjer det siste en kald vinterdag, blokkeres nesten all oppvarming av hus i tillegg til brudd på Internett, betalingsautomater og kassaapparater i butikker.

Kan vi så gjøre noe for å redusere farene? Det første er å vedlikeholde og forbedre manuelle rutiner. En del av befolkningen vil aldri bli i stand til å benytte Internett. Tidligere kunne folk som ikke kunne lese, oppsøke et offentlig kontor å få sin sak ordnet.

I dag ligger dette kontoret i «skyen» og man må ha tilgang og kunnskap til Internett for å finne «skykontoret». Er man heldig, finner man der et telefonnummer. Når man har beveget seg fra å være nummer 137 i køen til nummer 50, så brytes samtalen.

Dette får være nok dommedagsprat for denne gang, men sak til slutt. Husk at merverdiavgiften januar/februar 2012 denne gang forfaller 10. april, som er første dag etter påske. «Momsen» må være registrert på Altinn presist uansett tidstap som resultat av systemkrasj. Det er derfor viktig for ansvarlige regnskapsfolk å få påskeferien avbestilt i tide slik at arbeidsgiver ikke blir bøtelagt for forsinkelser med registrering og innbetaling av merverdiavgiften. God påske.

Horten, 21.03.2012

Arvid Tunholt, autorisert regnskapsfører

Personvernpolicy