– Måneskinnsturer blir som å vandre i et industriområde

SKJEMMENDE LYS: Slik kan det bli seende ut ved norske vindparker hvis Luftfartstilsynet får gjennomslag for sitt forslag til strengere merkeregler for vindkraftverk. Foto: iStockphoto
SKJEMMENDE LYS: Slik kan det bli seende ut ved norske vindparker hvis Luftfartstilsynet får gjennomslag for sitt forslag til strengere merkeregler for vindkraftverk. Foto: iStockphoto
Artikkelen fortsetter under annonsen

Turistforeningen raser mot Luftfartstilsynet, som vil gjøre vindmøllene mer synlige om natta med lysmerking.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Merking av vindmøller
  • Luftfartstilsynet foreslår krav om mellomintensitets hinderlys type B (2000 candela, rødt blinkende) for vindturbiner med høyde opptil 150 meter.
  • For turbiner høyere enn 150 meter foreslås høyintensitets hinderlys, type B (100 000 candela, hvitt blinkende, med nattsenking til 2000 candela).
  • Som tidligere vil tilsynet akseptere at kun enkelte turbiner merkes i en vindpark. Hvilke turbiner som da må merkes, må vurderes fra park til park, avhengig av vindparkens utforming, høyde på turbinene i terrenget og avstand mellom vindturbinene.

KIlde: Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har foreslått å innføre strengere krav til merking av luftfartshindre, slik at også vindmøller med en totalhøyde på under 150 meter må merkes med mellomintensitets hinderlys (se faktaboks).

Ifølge tilsynet vil det føre til at Norge får samme krav til merking av vindturbiner som de øvrige nordiske land.

Les også: Borten Moe lar utlendingene kjøpe opp vindkraften

Mye strengere merking

Norge har i dag 11 vindparker med installert effekt over 5 MW. Av de lyssatte turbinene i parkene er alle unntatt i Havøygavlen vindpark merket med ikke-blinkende lavintensitetslys, ifølge Norsk vindkraftforening (Norwea).

Bransjeorganisasjonen er kritisk til at Luftfartstilsynet foreslår «betydelig sterkere lysmerking enn dagens».

«Resultatet er at turbinene er lettere å se fra luften, men gir også betydelig mer sjenanse og lysforurensning på bakken», skriver Norwea i sin høringsuttalelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Statnett får ikke kamuflere luftspenn

Enda mer kontroversielt

Organisasjonen påpeker at lysene har lav vertikal spredning for å redusere sjenansen på bakken, men at det kuperte terrenget vi har mange steder i Norge for enkelte parker vil gi forholdsvis mye sjenanse på bakkenivå.

«Dette gjør allerede kontroversielle vindkraftverk enda mer kontroversielle. Som eksempel er lysforurensing blitt et hyppigere negativt tema på høringsmøtene det siste året», skriver Norwea.

Les også: Treg saksbehandling av vindkraft kan flytte utbygging til Sverige

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skrekkelig måneskinnstur

Kommunikasjonssjef Merete Habberstad i Den Norske Turistforening mener de foreslåtte merkekravene styrker argumentene mot mange av de planlagte vindmøllene på land.

– Lyssatte vindmøller vil forandre mye av naturlandskapet. Jeg tenker med skrekk på hvordan en måneskinnstur i naturen rundt disse vindmøllene vil bli. Det kommer til å bli som å vandre i et industriområde, sier Habberstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: NVE varsler flere småkraft-avslag

Nasjonal tilpasning

Norwea skriver i sin høringsuttalelse at de ikke er kjent med at den nåværende merkingen med lavintensitetslys har utgjort noen reell sikkerhetsrisiko.

«Vi har forståelse for at harmonisering med resten av Europa er ønskelig, men mener i utgangspunktet det bør være mulig å finne nasjonale tilpasninger som er tilpasset nasjonale forhold», skriver bransjeorganisasjonen.

Les også: Vil ha flere utenlandskabler og dyrere strøm

Vil bruke GPS

Som resten av kraftbransjen ønsker Norwea at flygerne skal basere seg på GPS-kart hvor luftfartshindrene er plottet inn, slik at bransjen slipper å merke hindrene.

Norwea viser til at konsesjonsprosessene er lange, og at vindkraftverkenes plassering er godt kjent flere år før de bygges.

«Norwea stiller seg dermed noe undrende til at jevnlig (f.eks. to ganger i året) oppdaterte GPS-kart, ikke anses om et tilfredsstillende alternativ. Dagens GPS-kart og -system er av god oppløselighet og nøyaktighet, og for de relativt få aktørene som flyr lavere enn 500 fot burde slikt utstyr kunne pålegges. Dette sammen med moderat lysmerking burde gi god nok sikkerhet, for aktørene som flyr i lav høyde», skriver organisasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: – Havmøller er industri, ikke energi

– Ikke nedprioriter sikkerheten

Flyvernes organisasjoner er sterkt kritiske til dette, og sier de trenger å ha visuell kontakt med lufthindrene i tillegg til å vite hvor de er på kartet.

– Vindkraftverkene er jo mye bedre merket i andre land. Da får vindkraftutbyggerne ta igjen kostnadene et annet sted, de kan ikke nedprioritere sikkerheten på grunn av dette, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Knut Backer, til Teknisk Ukeblad.

Les også: Enova utelot 3 TWh-målet

– Opptatt av sikkerhet

Norweas administrerende direktør Øyvind Isachsen sier vindkraftbransjen selvsagt er opptatt av å ha høyest mulig sikkerhet i parkene, også når det gjelder risiko for kollisjoner.

– Vi mener det finnes andre løsninger enn den foreslåtte markering, det være seg GPS-basert eller transpondere. Dersom forskriften blir gjeldende, må man legge til rette for teknologier som minimerer visuell støy og sikrer økt teknologisk konkurranse innen denne merkingen, sier Isachsen.

Les også: Norwea: – NVE må ikke nedprioritere vindkraften

Les mer fra ABCNyheter.no:

Strømprisene kunne vært lavere

Eiffeltårnet får vindmøller