Her stryker hver syvende student

Flest strøk i Narvik i år. I fjor var det i Gjøvik. Foto: Narvik Høyskole/Colourbox.
Flest strøk i Narvik i år. I fjor var det i Gjøvik. Foto: Narvik Høyskole/Colourbox.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Strykprosenten varierer stort mellom høyskolene. Aller flest strøk ved Høgskolen i Narvik.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Slik var strykprosenten
 • Høgskolen i Narvik: 14,1%
 • Høgskolen i Gjøvik: 10,9%
 • Høgskolen i Harstad: 10,5%
 • Høgskolen i Ålesund: 10,5%
 • Høgskolen i Buskerud: 9,4%
 • Høgskolen i Stord/Haugesund: 9,3%
 • Høgskolen i Vestfold: 9,3%
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag: 9,1%
 • Høgskolen i Finnmark: 8,9%
 • Høgskolen i Telemark: 8,7%
 • Høgskolen i Lillehammer: 8,3%
 • Høgskolen i Oslo: 8,1%
 • Høgskolen i Østfold: 7,7%
 • Høgskolen i Hedmark: 6,8%
 • Høgskolen i Nord-Trøndelag: 6,7%
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane: 6,4%
 • Høgskolen i Bergen: 6,3%
 • Høgskolen i Volda: 5,0%
 • Høgskolen i Nesna: 5,0%
 • Høgskolen i Akershus: 4,9%

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

14,1 prosent av studentene ved Høgskolen i Narvik fikk strykkarakter på et eller flere emner i løpet av 2011.

Det er riktignok en nedgang fra 14,5 prosent fra året før, men høyskolen har like fullt den desidert høyeste strykprosenten av de statlige høyskolene.

Hver syvende student strøk i 2011.

LES OGSÅ: Her får du best karakterer

Realfagene påvirker

Høyskolens studiesjef Jon-Are Lunde peker på flere forklaringsfaktorer.

– Generelt er det noe høyere strykprosent på ingeniørstudier enn andre studier - på grunn av realfagene. Ser du på andre høyskoler som tilbyr ingeniørfag, for eksempel i Gjøvik, Telemark og Ålesund, så ligger også disse over landsgjennomsnittet. Siden bachelor og master i teknologiske fag utgjør hoveddelen av våre studier, påvirker dette gjennomsnittet nokså mye, sier studiesjefen.

Han sier at sykepleierutdanningen også har høy strykprosent, særlig førsteårsfagene anatomi og fysiologi samt det krevende faget medikamentregning. Men også det han kaller en feil spiller inn.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

GISKE: Høyt lønnsnivå en fordel for bedriftene

Ulik praksis

– En annen faktor er en feilaktig bruk av karakterskalaen. Til eksamen brukes to skalaer; A-F og bestått/ ikke bestått. På arbeidskrav skal det brukes godkjent/ikke godkjent, noe som ikke skal telle med og registreres som en gyldig karakter. En kjapp gjennomgang hos oss viser at vi i mange tilfeller ikke benytter godkjent/ikke godkjent, men registrerer en karakter. Dette bidrar til at statistikken for stryk dras noe opp, sier Lunde.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Statistikken gir Lunde rett i at strykprosenten ved de teknologitunge høyskolene i Gjøvik og Ålesund er høy. Disse samt Høgskolen i Harstad har alle en strykprosent på mer enn ti prosent. Disse institusjonene har i flere år ligget på dette nivået.

I den andre enden av skalaen finner vi Høgskolen i Akershus. Der strøk kun 4,9 prosent av studentene i fjor. Denne skolen har nå fusjonert med Høgskolen i Oslo, som med 8,1 prosent lå nesten på gjennomsnittet - som er 8,2 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også høgskolene i Volda og Nesna kan skilte med lav strykprosent, nemlig 5,0 prosent.

Disse teknologene er garantert jobb

Ulike eksamener

Mens strykprosenten gikk opp ved høyskolene, strøk færre ved universitetene. Der sank strykprosenten fra 7,5 prosent i 2010 til 7,1 prosent i 2011.

Nettopp ved Universitetet i Stavanger strøk flest - 9,0 prosent i 2011. Færrest strøk i Bergen. Der var andelen 4,7 prosent.

– Forskjeller i strykprosent mellom læresteder og fag kan henge sammen med fagenes egenart, men også med forskjeller i eksamensformer - for eksempel om det er snakk om tradisjonelle skoleeksamener, hjemmeeksamener eller gruppeeksamener. Dette er det dog ikke enkelt å få oversikt over, sier NIFU-forsker Per Olaf Aamodt.

Les også: Så mye stryker ingeniørstudentene

Disse vant lønnskampen

Karakterer betyr mindre

Dette er lavstatusjobbene

Les mer fra ABCNyheter.no:

Her stryker flest studenter

Her er det flest toppstudenter

Mannlig lærar ville vere ven med dei finaste jentene

50 prosent flere vil bli lærere