Ny tvil om VIFs stadionplaner

Her ønsker VIF Fotball å bygge Norges største stadion. I forgrunnen (lys farge) er tomta som har huset Hovin skole. Tegning: Lund-Slaatto arkitekter
Her ønsker VIF Fotball å bygge Norges største stadion. I forgrunnen (lys farge) er tomta som har huset Hovin skole. Tegning: Lund-Slaatto arkitekter
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vålerenga er optimister og vil bygge Norges største stadion på tomtegaven fra Oslo kommune. Men verken overvåkningsorganet ESA eller byrådet har sagt sitt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Til tross for flere års planlegging, så er realiseringen av VIFs stadionplaner fortsatt i det blå. Det kan gå nye år til byens blå lag kan spille på eget gress på Valle Hovin.

Byråd Bård Folke Fredriksen (H) sier at det fortsatt ikke er klart hvilke tomter som skal selges for 1 krone. Overvåkningsorganet ESA har heller ikke fått saken på sitt bord.

På VIF Fotballs siste årsmøte - 9. mars 2011 - ble det sagt at man forventet byggestart for klubbens nye stadionprosjekt tidlig i 2012. Om to uker skal klubben ha et nytt årsmøte, og fortsatt er det usikkert når spaden kan stikkes i jorda.

En byggestart i 2013, når klubben feirer sitt hundreårsjubileum, er også høyst usikker.

Reguleringsplanen kommer riktig nok snart til politisk behandling hos byrådet i Oslo, nesten fire år etter at flertallet i bystyret vedtok å selge tomt til klubben for en (1) krone.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men dette opprinnelige bystyrevedtaket er ikke presist formulert og åpner for skjønn. Det forteller verken hvor mange tomter eller hvilke som skal selges som gave til byens blå klubb.

Tomter ikke avklart

I sine planer har VIF Fotballs utredere gått ut fra at det minst er fire tomter eid av Oslo kommune som skal overdras, deriblant tomta hvor tidligere Hovin skole ligger.

Men det er ikke sikkert. Ansvarlig byråd, Bård Folke Fredriksen, svarer slik på spørsmål fra ABC Nyheter om skoletomte nødvendigvis er inkludert:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

«Saken antas oversendt byrådsavdeling for byutvikling innen utgangen av februar for politisk behandling. Først ved behandlingen av reguleringsplanen i politiske organer vil det bli avklart hvilke arealer som eventuelt vil komme til å inngå i området til ny fotballstadion», skriver Fredriksen i brevet som er datert 14. februar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi skal legge frem et beslutningsgrunnlag som svarer på bystyrets vedtak. Enkelthetene kommenterer vi først når saken er ferdig forberedt av plan- og bygningsetaten, sier byråd Bård Folke Fredriksen i en sms denne uka.

Han var en av de som stemte mot tomtesalget da bystyret behandlet saken. Fredriksen advarte også mot at ESA kunne se på dette som ulovlig støtte.

Næring på egen tomt

Skoletomta er helt sentral for det prosjektet VIF ønsker realisert. I motsetning til andre stadioner legges ikke næringsarealene inn i stadionbygget, men på en egen tomt ved siden av.

Det er her fotballklubben planlegger næringsvirksomhet, og mer enn hundre familieboliger, fordelt på opp mot 16 etasjer. Og det er dette som skal betale for utbyggingen av Norges største stadion, med plass til 33.000 tilskuere som er VIF anbefalte forslag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Fotballforbundet i pluss etter tøffe år

Allerede i en av de første planene, en såkalt mulighetsstudie fra 2007, antydes det også at den gamle skoletomta har en betydelig økonomisk verdi. I arkitektfirmaet Asplan viaks studie fra den gang, anslås det en «nåverdi» på mer enn 1 milliard kroner, etter regulering og utbygging.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I det siste forslaget, datert 30. september 2011, tones dette ned. I gjennomgangen av de økonomiske konsekvensene (side 139), heter det: «Hovin Skoletomten er pr. i dag uregulert og avklaring av verdi for denne foreligger derfor ikke».

(Her er sakens dokumenter hos Plan- og bygningsetaten - ekstern lenke)

- Spaden i jorda

At det har vært stor forvirring om vedtaket, viser også en uttalelse fra Undervisningsbygg i saken. Her sier saksbehandleren 19. juni 2008 direkte feilaktig at «saken er avgjort og tomten solgt til Vålerenga Fotball».

Artikkelen fortsetter under annonsen

I forrige uke bekreftet Undervisningsbygg at de fortsatt eier tomta. I andre uttalelser sier de at et eventuelt salg ville ha innbrakt midler de kunne brukt til nye skoler eller rehabilitering.

VIFs avtroppende styreleder, Odd Skarheim, har vært en krumtapp i utviklingen av stadionplanenen, og han er optimistisk på klubbens vegne.

Det vi vet er at spaden vil være i jorda et halvt år etter at reguleringsplanen er vedtatt, og en ny stadion står klar to år etterpå, sier han til ABC Nyheter.

Skarheim regner ikke med at den gamle skoletomta på Hovin skal by på problemer. Klubben har også hatt en rekke informasjonsmøter med de fleste politiske partier for å informere om reguleringsplanen og annet i forhold til bystyrets vedtak.

– At skoletomta på Hovin er inkludert opplever jeg at de aller fleste er inneforstått med. Det var jo det debatten handlet om for fire år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Debatten nå handler om byutvikling, høyder på byggene, volum og veisystemer. Tomtespørsmålet ble avklart med vedtaket i bystyret for fire år siden.

Klubben har også inngått en eksklusiv avtale med NCC Property Development om at de skal stå for utbyggingen av næringsarealene.

Les også: 245 millioner for gratistomt

Selskapet har allerede bidratt med minst 15 millioner kroner til finansiering av utbyggingsplanene, ble det opplyst av VIFs fungerende styreleder på siste årsmøte. Klubben har bidratt med noe over 6 millioner kroner til det samme.

Ingen formell ESA-kontakt

VIFs styreleder tror også at prosessen i forhold til ESA, EFTA-organet som har makt til å stanse ulovlig støtte fra offentlige myndigheter, er på skinner:

– Når det gjelder notifikasjon til ESA så har jeg fått beskjed om at det var et svært positivt møte i Oslo mellom Vålerengas ESA-advokat, Oslo Kommune, Næringsdepartementet og ESA hvor man drøftet hvordan innholdet i notikasjonen bør være for at den skal godkjennes, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har ennå ikke mottatt noen formell notifikasjon, men jeg har forstått det slik at Norge – eller reellt sett Oslo kommune i denne saken – vil komme med en notifikasjon før en eiendomsoverdragelse eventuelt skjer, sier ESA-direktør Per Andreas Bjørgan, til ABC Nyheter.

– Jeg sitter og tilpasser meldingen nå, sier Harald Evensen i advokatfirmaet Selmer.

– Den sendes så til Oslo kommune som behandler den og videresender den til ESA via departementet, sier advokaten som hjelper VIF med kontakten med ESA.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Evensen har blant annet ventet på en ESA-avgjørelse knyttet til et stadion i Ungarn. Der tillot en blant annet støtte opp til 70 prosent av investeringsandelen for nytt stadion, og at Vålerenga ligger «godt under det», opplyser han.

– Jeg ser ikke for meg at behandling i ESA skal være til hinder, og regner med at saksbehandlingen vil gå greit. Vi har en positiv dialog med ESA, og mener at søknaden er i overenstemmelse med den ungarske avgjørelsen, sier advokaten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det betyr at overvåkningsorganet ESA ennå ikke har startet sin behandling av om det er ulovlig statsstøtte når Oslo kommune ønsker å selge tomt for 1 krone til ny stadion for VIF Fotball.

- Vil si «ja» eller «tja»

ESA-direktør Bjørgan opplyser at de har to måneders saksbehandlingstid etter at de har mottatt fullstendig informasjon.

– Da vil vi gjøre en vurdering og si «ja» eller «tja» på spørsmålet om dette er ulovlige statssubsidier. Og er vi i tvil så er vi forpliktet til å åpne en formell undersøkelse. Opplagte saker har med andre ord bare en saksbehandlingtid på to måneder, mens en grundigere vurdering vil ta ett år og ofte ett og et halvt års tid ekstra, sier han.

Les også: Får kjøre solo mot ny stadion

Tomta hvor Hovin skole står er i dag et uregulert areal, selv om det er besluttet å flytte skolen. I VIFs anbefalte planforslag legges det altså opp til at tomta skal brukes til næringsformål og finansiere den nye stadionen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Normalt vil vi legge til grunn gjeldende regulering, men her er jo også overdragende myndighet den som bestemmer reguleringen. Hvis det i premissene for overdragelse legges opp til en omregulering, så vil jeg tro vi vil se på ny omregulert verdi, sier Bjørgan.

ESA-direktøren har tidligere advart mot å sammenligne denne saken med Bryne FK som fikk overdratt stadion fra Klepp kommune. Den saken handlet om en festetomt hvor det allerede sto en stadion.

Les flere nyheter