Meny

Finansminister Sigbjørn Johnsen om lyntog:

- Lyntog krever kutt i andre av statens utgifter

Spanjolene har sitt AVE-lyntog. Får Norge sitt? Foto: Scanpix/AP Photo/Manu Fernandez.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Enten må vi tjene mye mer oljepenger. Eller så vil bygging av lyntog i Norge gå utover andre offentlige oppgaver, slår finansministeren fast. SVs Hallgeir Langeland har en annen vri.
Oljepenger og handlingsregel:

Stortinget vedtok våren 2001 retningslinjer for å begrense bruken av de enorme årlige oljeinntektne:

  • Petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens petroleumsfond.
  • Det legges vekt på å jevne ut svingninger i økonomien for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

Les mer om handlingsregelen hos regjeringen.

- Handlingsregelen for bruk av oljepenger betyr at milliardene som vil gå med til å bygge lyntog, må føre til kutt i andre offentlige oppgaver.

Det er budskapet fra finansminister Sigbjørn Johsen som svar på et skriftlig spørsmål fra Frp-politikeren Hans Frode Asmyhr.

- Det er fremlagt en utredning om muligheten for å investere nær 1000 mrd i samfunnsmessig ulønnsomme lyntogprosjekt. Hvordan vil en slik investering påvirke norsk økonomi dersom den ble finansiert med oljepenger og gjennomført på 10 år? spør Asmyhr.

1000 milliarder - fra hvor?

«Økte utgifter til offentlige investeringer i for eksempel lyntog må finansieres innenfor de rammene som handlingsregelen setter, dvs. enten ved økte inntekter og/eller ved reduserte utgifter på andre områder.»

Det svarer Johnsen.

Les også: Lyntog bra for klimaet

Fremskrittspartiet har markert seg klart mot lyntog.

Høyre vil vri

Høyres Østfold-representant og samferdselspolitiker Ingjerd Schou forutsetter også at oljepengene må vris fra dagens formål til utbygging av tog.

- Vi ønsker å ta i bruk også andre finansieringsmetoder, blant annet offentlig-/privat samarbeid. Men vi forutsetter at noe oljepenger skal brukes, sier Schou til ABC Nyheter.

- Vi ønsker at bruken av oljepenger i større grad går til det de skulle gå til infrastruktur. Nå går 1 av 10 kroner går til infrastruktur. Under Bondevik2-regjeringen var det omvendt, famholder hun.

- Så har vi i Høyres alternative budsjetter vist hvor vi vil spare, blant annet ved å fjerne fylkeskommunene og kutte i deler av bistanden, sier Schou.

Les også: Forsker vil droppe lyntog

- Vi er jo i gang

- Vi bygger lyntog nå, ny jernbanelinje for 250 km eller mer, i Vestfold, sier SVs Hallgeir Langeland.

- Stortingets flertall, alle unntatt Frp, sier at nye traséer skal bygges i høyhastighets-standard dersom de kan tenkes å inngå i et framtidig høyhastighetsnett, forteller han.

Vil tenke som Sveits

- Betyr det at det blir mindre penger til andre formål?

- Vi må gjøre som Sveits, få slutt på diskriminering av toget. Motorveiene har bompenger så de ruller ut asfalt daglig. Toget har kun Sigbjørn Johnsen, svarer han.

- Vi bør ta etter Sveits, som har en modell for langsiktig finansiering av jernbane, mener Langeland.

- De lar bompenger fra veitrafikken  og drivstoffavgift gå inn i et fond for langsiktig finansiering av jernbanen, legger han til.

- Unngår du fella med å kutte på andre områder, når drivstoffavgift går til jernbanefond i stedet for statskassa?

- Ja, det kan du. Det viktige er at du får langsiktighet. Og så kan Sigbjørn Johnsen kutte på motorveiene, sier Langeland.

Les flere nyheter.

Populært