Meny

Denne plattformen går på strøm i stedet for gass:

Gir ikke mindre klima-utslipp

Statoils Troll A-plattform har droppet gass og bruker strøm. Det gir rom for økte utslipp andre steder. Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Elektrifisering av sokkelen gir mindre klimautslipp der, men reduserer ikke utslippene globalt. Det sier politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet.

Miljøstiftelsen Zero har i lenger tid ivret for å elektrifisere norsk sokkel, det vil si skaffe energi med strøm fra land, framfor forurensende gassturbiner på installasjonene til havs.

Det kan gi lavere norske utslipp, men viser seg å ikke bety noe for de globale utslippene, skal vi tro politisk rådgiver Ivar Vigdenes (Sp) i Olje- og energidepartementet.

Grunnen til dette paradokset er måten EUs klimakvotesystem (ETS) er innrettet på. Norge deltar i systemet og regjeringen anser det som ett av sine viktigste klimatiltak.

Les også: Prisen på klimautslipp i EU er redusert med 70 prosent

- Kan kutte 7,4 millioner tonn

- Norge kan redusere utslippene mellom 3-7,4 millioner tonn CO2 i året hvis du erstatter den forurensende gasskraften på feltet, med strøm fra land.

Det sa Zeros politiske rådgiver Kari Elisabeth Kaski, da Zero tirsdag arrangerte en konferanse om elektifisering av sokkelen.

Kaski har sammen med Silje Lundberg skrevet et ny rapport om Strøm fra land til olje- og gassplattformer.

Norge slipper ut 53,7 millioner tonn i året nå.

- Ingen reduksjon globalt

- Elektrifisering av nye felt vil per definisjon ikke føre til reduksjon globalt, sier imidlertid politisk rådgiver Vigdenes.

Forklaringen er at det i EUs kvotesystem ETS er utstedt et visst antall utslippskvoter for oljesektoren og industrien som er med i kvoteordningen. Reduserer du utslipp ett sted, kan de øke et annet - opp til den samlede kvotemengden som er bestemt.

Les også: Klimaforsker håner politikerne for troen på klimakvoter

- Likevel er det fullt mulig å forsvare kostnader i kvotepliktig sektor. Men de må begrunnes av andre forhold enn at de reduserer de globale utslippene her i dag, sa Vigdenes på Zeros konferanse.

- Elektrifisering kan gi bedre og mer stabil drift og reduserer usikkerheten om framtidig CO2-kvotepris, framholder Vigdenes.

Gir problemer på land

- Et problem med å elektrifisere sokkelen, er kraftsituasjonen på land. Hvis folk opplever at elektrifisering ikke gir lavere utslipp, samtidig som de opplever høyere strømpris, gir det ikke folkelig oppslutning, sier Vigdenes.

- Kraft fra land gir behov for utbygging av nettet, påpeker Vigdnes.

Han legger ikke skjul på at det utløser strid, slik at motstandere av nye kraftlinjer som skjærer gjennom landskapet er blitt kalt «monstermaster».

- Jeg kaller det miljømaster, og ikke monstermaster. Men sjøl jeg mener vi må avpasse behovet, sier Vigdenes.

Ikke garantert elkraft

Zero og en aktør som linjeutbyggeren ABB taler varmt for at alle framtidige oljeinstallasjoner skal ha strøm fra land framfor å bruke gasskraft.

Det vil ikke regjeringen garantere.

- Det hadde vært større forutsigbarhet for utbyggere hvis vi skulle sagt at alle nye felt skal ha kraft fra land, vedgår politisk rådgiver Vigdenes.

- Men det ville gitt stor usikkerhet for nettet på land. Derfor går vi for å vurdere fra sak til sak, legger han til.

Oljeselskapene får gratis kvoter

EU har de siste årene laget en liste over bransjer som er utsatt for konkurranse fra utlandet, og derfor skal få utdelt gratis utslippskvoter.

Les også: Norge må gi gratis CO2-kvoter til oljeselskap

Ifølge EU er olje også en vare som er utsatt for konkurranse, og skal ha gratiskvoter. Det har den norske regjeringen prøvd å få unntak fra.

22. desember kom imidlertid en melding på Miljøverndepartementets hjemmeside om at Norge måtte akseptere også dette.

Les alt om klimastriden i ABC Nyheter.

Les andre nyheter.

Populært