Meny

Kjøpe fra en privatperson

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når to privatpersoner handler med hverandre, gjelder ikke forbrukerkjøpsloven.

Dersom du kjøper en vare fra en privatperson istedenfor en næringsdrivende, er det kjøpsloven som gjelder - og ikke forbrukerkjøpsloven.

Kjøpsloven gjelder også, dersom selger bruker en ikke-profesjonell mellommann. Men dersom selger derimot benytter seg av en bruktbilforhandler - altså en næringsdrivende - til å selge bilen sin, så er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.

Du kan lese mer om hva som regnes som mangel ved en vare her.

Dersom du kjøper av en privatperson, kan du kreve at varen har egenskapene som ble lovet da varen ble kjøpt, eller som framgår av varens emballasje e.l.

To års frist

Også ved kjøp av privatpersoner, gjelder regelen om at man må si ifra om mangler så raskt som mulig.

Hovedregelen man opererer med, er at man ikke kan klage på mangler når det er gått to år siden kjøpet fant sted - dersom da ikke selger har påtatt seg et lenger ansvar enn dette.

«Solgt som den er»

Selv om du har skrevet under på en kontrakt - utformet av selger- hvor det står at varen er «solgt som den er», så er ikke dette ensbetydende med at du har fraskrevet deg alle rettigheter.

Har ikke selger gitt riktige opplysninger, eller produktet er langt dårligere enn det du har blitt gitt inntrykk av, kan du stille krav til selger.

Det er uansett en stor fordel for begge parter at man har en skriftlig avtale. I denne bør det stå hva slags stand tilstand varen var i på salgstidspunktet. På forbrukerportalen.no finner du mange standardkontrakter.

Prisavslag eller reparasjon

Kjøper du av en privatperson, kan du kreve prisavslag eller få produktet rettet for selgerens regning. Kjøper må finne seg i at selger først forsøker å reparere produktet.

Du har også en mulighet til å rette kravet mot tidligere salgsledd (som produsent eller importør). Dersom du for eksempel kjøper en bil før reklamasjonsfristen på fem år er utløpt på den, er det ikke umulig at du kan henvende deg til nybilforretningen der bilen først ble kjøpt.

Slik klager du

Også ved privatkjøp, bør du først klage direkte til den du har kjøpt varen av.

Men du har også muligheten til å ta saken videre til Forbrukerrådet ved problemer med selger, selv om du har kjøpt en av privatperson. Du kan lese mer om hvordan saksgangen i forbrukerklagesaker er i denne artikkelen.

Populært