Vil ha statsministerens forklaring om TV 2-salget

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kan bli bedt om å komme til Stortinget for å redegjøre for sin befatning med salget av TV 2 til danske Egmont.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Jeg vil be kontrollkomiteen om å gå videre med saken, blant annet for å få belyst statsminister Jens Stoltenbergs rolle og handlinger i saken, sier Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann Harald T. Nesvik til NTB.

Torsdag ga næringsminister Trond Giske sin versjon, men opposisjonspartiene fant den lite tilfredsstillende. Utøvelsen av den statlige eiermakten i Telenor ble beskrevet som uryddig, uprofesjonell, uforutsigbar og tilfeldig.

Privat praksis

Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten mener statsråden brøt regjeringens egne retningslinjer da han gjentatte ganger gjorde klart overfor Telenor at et salg til Egmont ikke var å foretrekke.

– Det er tydelig at eierskapsprinsippene ikke er fulgt i denne saken, sier Flåtten.

Les også: Folket enig med Giske om TV 2-salg


Han får støtte av Venstre, som mener regjeringens eierskapspolitikk bygger på tilfeldigheter og private preferanser.

– Statsråden har opptrådt som en privatpraktiserende eier i Telenor og ikke på vegne av regjeringen, sier partiets næringspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

Også KrF kritiserte Giskes handlemåte i kraftige ordelag. Statsråden ble beskyldt for å operere i strid med statsministeren, som overfor Telenor uttrykte at regjeringen ikke hadde noen holdning i saken.

– Problemet er at regjeringen ikke er enig med seg selv. Denne uryddigheten er alvorlig, og ansvaret må deles mellom statsministeren og næringsministeren, sa hun.

Tok selvkritikk

– Vi har holdt oss til de rammer for utøvelse av statlig eierskapspolitikk som Stortinget har sluttet seg til og respektert rollefordelingen mellom eier og styre, sa næringsminister Trond Giske (Ap) i sin redegjørelse.

Han tok imidlertid selvkritikk på bestemte punkter, og erkjente at styreleder Harald Norvik i Telenor oppfattet kontakten med departementet som et utilbørlig press.

Les også: – Ikke optimalt å drive politikk per SMS

– Ting kunne ha vært gjort annerledes. En setning i en SMS til Telenors styreleder var upresis. Dialogen ble ikke ført i en god nok form. Det er jeg lei meg for, sa næringsministeren, som nå har tatt ny kontakt med Telenor for å diskutere hvordan dialogen kan bli bedre i framtiden.

Selv oppfatter ikke Giske at han har vært på kollisjonskurs med statsministeren i saken.

– Å instruere et selskap vil være i strid med eierpolitikken. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag. Men det er regjeringens rett og ansvar å føre en aktiv eierdialog med selskapene på vegne av staten, sa Giske.

– Fillial-land

På en pressekonferanse etter redegjørelsen slo næringsministeren fast at han ikke angrer på å ha gjort sin og regjeringens mening kjent overfor Telenor. Han viste til at det er et overordnet mål for norsk eierskapspolitikk å stimulere til norsk eierskap.

– Jeg er bekymret for at vi er i ferd med å bli et fillial-land, med et sterkt statlig og utenlandsk eierskap og et svakt privat eierskap, sa Giske.

Les også: – Giske driver dobbeltkommunikasjon

På spørsmål om hvorfor han ikke utviser et tilsvarende engasjement overfor Statoil og det omstridte oljesandprosjektet i Canada, svarer han slik:

– Stortinget har ikke fattet noe vedtak om oljesand, og det blir for detaljert å gå inn i slike spørsmål. Men dette handler jo også om skjønn, og KrF og Venstre mener at vi skal gå mye lenger, sier han.

Kjernen i saken, slik Giske ser det, er om Telenor og LO som eiere av A-pressen gjorde nok for å utrede om det fantes alternativer til Egmont som kjøper av TV 2. Næringsministeren antydet at det fantes alternativer, men ville ikke si noe mer om dem.

Kontrollkomiteen

En samlet opposisjon ba torsdag om at næringsministerens redegjørelse ble oversendt Stortingets konstitusjons- og kontrollkomité.

De rødgrønne partiene mener en slik behandling er unødvendig, og forslaget falt under votering. De såkalte mindretallsrettighetene i komiteen gjør at den likevel og på eget initiativ kan åpne en sak og avholde høringer. Om så vil skje, er ennå ikke avklart, får NTB opplyst av kontrollkomiteens leder Anders Anundsen (Frp).

Les flere nyheter her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden