Arbeidskontrakt

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale, ifølge arbeidsmiljøloven § 14-5 .

Dersom arbeidsforholdet varer lenger enn en måned, har arbeidstakeren krav på å få avtalen snarest mulig – og senest én måned etter at den ansatte har startet opp i jobben.

Dersom arbeidsforholdet varer kortere enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, har den ansatte krav på å få kontrakten umiddelbart etter jobboppstart.

Arbeidstaker har også, etter arbeidsmiljøloven, rett til å få bistand av tillitsvalgt eller annen representant ved utarbeidelse og endringer i kontrakten.

Dette skal være med

Følgende punkter SKAL ifølge loven være med i en arbeidsavtalen:

 • Opplysninger om partenes identitet
 • Opplysninger om arbeidsplassen
 • Beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 • Ved midlertidig ansettelse skal det stå noe om forventet varighet
 • Opplysninger om eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden
 • Lengden på pauser
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid m.v.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Dersom en arbeidsavtale inneholder punkter som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene - selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Les nøye gjennom

Husk å alltid lese nøye gjennom avtalen før du signere. Det er en fordel om punktene i kontrakten er så tydelige som mulig – dette vil gjøre det lettere, dersom det skulle oppstå uoverenskomster mellom ansatt og arbeidsgiver.

På Arbeidstilsynet nettsider finner du eksempel på en standard arbeidsavtale

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden