Forklaring skatt og avgift 2012

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikelen gir en grundigere forklaring til kalkulatoren «Skatt og avgift 2012».

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Skatter og avgifter 2012
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Avgifter
Her får du en oversikt over alle avgifter som staten krever inn.

Skatteprosenter
Så mye betaler forskjellige inntektstrinn i skatt.

Omregistrering av bil
Her finner du satsene for omregistrerng av bil. Den trenger du hvis du kjøper en ny bruktbil.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatorovesikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Her finner du kalkulatoren Skatt og avgift 2011.

Skatteklasse
Legg inn om du er i skatteklasse 1 eller 2. Enslige forsørgere er i klasse 2. Hvis den ene av ektefellene tjener svært lite (under 50.000 til 65.000 kroner) lignes dere i skatteklasse 2.

Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms
De som er bosatt her har noen skatte- og avgiftsfordeler. Dette gjelder blant annet skatt på alminnelig inntekt, toppskatt, merverdiavgift og elektrisitetsavgift.

Inntekt og formue
Legg først inn hovedtallene dine for inntekter og fradrag. Du kan også legge inn lønn for ektefelle/samboer, og regne ut skatten av samlet inntekt. Hvis du legger inn tall for to personer, legg inn fellestall på fradrag, renteinntekt og formue.

Til slutt legger du inn netto formue.

Arbeidsgiveravgift
Størrelsen på arbeidsgiveravgiften avhenger av hvor bedriften ligger. Flertallet ligger på 14,1 %. For å sjekke hvor mye din lønn blir belastet med, sjekk soneinndelingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bilbruk

På bilbruk er det en rekke forskjellige avgifter. Her finner vi engangsavgifter som betales ved innføring til Norge, merverdiavgift, og avgifter på drivstoff, samt årsavgift. Du kan legge inn to biler i denne kalkulatoren.

Engangsavgiftene betales teknisk sett når bilen er ny (eller ved importen). Men det gir et mye riktigere bilde å fordele avgiftene i takt med verdifallet på bilen.

Det er en del kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, siden CO2-utslippet ikke er målt på samme måte. Drivstoffet har betydning når avgiftene skal beregnes etter slagvolumet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Avgiften er delt inn i en rekke klasser avhengig av hva slags transportmiddel det dreier seg om. Dette velger du under biltype.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merverdiavgiften er 25 %. Denne regnes av prisen på bilen eks engangsavgiftene. Hvor stor andel merverdiavgiften har av bilens utsalgspris avhenger dermed av størrelsen på engangsavgiftene. Siden engangsavgiftene lett kan bli like høye som bilens innpris, kan andelen merverdiavgift bli halvparten av hva den eller «normalt» skulle være.

  • Engangsavgiftene består av tre elementer: vektavgift motoreffektavgift co2-avgift, eventuelt slagvolumavgift

Hvis du ikke vet grunnlaget for avgiftene, kan du gå til Bilnorges oversikt over nybilpriser. Der finner du også de nødvendige tekniske dataene.

For å beregne avgifter på drivstoff og mva må du legge inn kjørelengde, drivstoff-forbruk og pris på drivstoff.

Omregistreringsavgift
Omregisregistreringsavgift skal betales på alle brukte biler, ikke på nye. Denne avgiften må fordeles på antall eierår. Hvis avgiften er 12.403 kroner og du skal ha bilen i tre år, blir årlig avgift 4.134 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Avgiften beregnes etter type transportmiddel, vekt og alder.

Her finner du satsene for omregisteringsavgiften.

Alkohol
Her må du legge inn forbruket per måned i liter etter type alkoholholdig drikke. Det beregnes forskjellige særavgifter etter styrken på drikkene. For å regne ut mva må du også legge inn månedlig forbruk i kroner.

Tobakk
Sigaretter legger du inn antall per måned. Sigarer, rulletobakk og snus legges inn med gramforbruk per måned. For å regne ut mva må du også legge inn månedlig forbruk i kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Søtvarer
På sukkerholdige varer er de egne avgifter, selv om disse ikke betyr nesten noen ting i det store bildet. For å regne ut mva må du også legge inn månedlig forbruk i kroner.

Bolig
Her legger du inn kostnader til strøm og eventuell fyring. Kjøper du en selveid bolig, betaler du en dokumentavgift på 2,5 %. Det riktigste er å fordele denne avgiften over forventet eiertid på boligen. Legg inn kjøpesum og forventet eiertid på denne boligen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Annet forbruk
Her legger du inn alt annet forbruk ut over det du har lagt inn av kostnader til alkohol, tobakk og søtvarer.

Det er ofte vanskelig å vite hva du bruker av de forskjellige nevnte gruppene. Se derfor på forbrukskalkulatoren som regner ut et nøkternt forbruk ut fra antall i husholdningen.

Det du bruker på renter, avdrag og sparing skal du ikke ta med under annet forbruk. Dette påvirker ingen avgifter.