Meny

Skatteberegning 2012

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2012.

Kalkulatoren kan brukes av lønnsmottagere. Pensjonister har fått endret skattereglene for 2011.

Her finner du kalkulatoren for pensjonsskatten i 2011.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles. Så lenge de blir lagt inn som ugift og i skatteklasse 1, blir skatten regnet ut separat for disse.

Enkel skattekalkulator
Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut.

Her finner du denne kalkulatoren.

Slik bruker du kalkulatoren

Først velger du skatteklasse. Hvis du har rett til Finnmarksfradrag, får du ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser. Deretter velger du sivilstand, antall barn og om du har rett til skattebegrensning (dette har pensjonister og uføre).

Deretter legger du inn de aktuelle tallene dine.

Les mer om skattekalkulatoren og skattesystemet i skatteforklaringen.

Dette viser kalkulatoren

Selv om du har valgt skatteklasse, viser kalkulatoren skatten i både klasse 1 og 2 for gifte. Det gjør det svært enkelt for deg å velge korrekt skatteklasse.

Skatteberegningen og andre skattetall finner du nederst i kalkulatoren. Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

 
 Skatteklasse  
 Rett til Finnmarksfradrag 
 Sivilstand 
 Antall barn under 13 år 
 Antall barn mellom 13 og 18 år 
 Rett til skattebegrensning 
 
 Person 1 Person 2 
 Aldersgruppe  
 FORMUE: 
 Netto formue  
 INNTEKTER:  
 Lønn  
 Uførepensjon  
 Rente- og kapitalinntekter  
 Skattbart utbytte (utover skjermingsfradrag)  
 Øvrig inntekt  
 Næringsinntekter: 
 Personinntekt jord/skog/fiske  
 Personinntekt annen næring   
 Overskudd av næringsvirksomhet  
 Underskudd av næringsvirksomhet  
 Barns inntekter (som er 13 til 16 år):  
 Lønnsinntekt  
 Barnepensjon  
 Sum inntekter  
 FRADRAG: 
 Minstefradrag  
 Sparebeløp innen BSU-ordningen  
 Fagforeningskontingent  
 Pensjonsinnskudd jobb  
 Gjeldsrenter  
 Foreldrefradrag  
 Andre fradrag  
 Særfradrag (helt 19.368, halvt 9.684)  
 Reiseutgifter: 
   - Ant dager hjem/arbeid 1  
    - km tur/retur 1  
   - Ant dager hjem/arbeid 2  
    - km tur/retur 2  
 Besøksreiser i hjemmet  
 Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)  
 Sum reiseutgifter  
 Sum fradrag  
 Alminnelig inntekt  
 
 SKATTEBEREGNING: 
 Skatteberegning:  Person 1   Person 2 
 Trygdeavgift:  
   - lav sats (bl.a. pensjoner)  
   - Mellomsats (bl.a. lønn)  
   - høy sats (bl.a. annen næringsinntekt)  
 Skatt på alm. inntekt:  
   - av dette til kommune og fylke   
   - av dette til fellesskatt  
 Toppskatt  
 Formuesskatt:  
   - av dette til stat  
   - av dette til kommune  
 Andre direkte fradrag: 
 BSU  
 Skattebegrensning  
  
 Sum skatt  
 I prosent av inntekt er dette  
 Trekkprosent 10,5 mnd  
  
 Hvordan fremkommer skatten? 
 Fra arbeids- og næringsinntekter  
 Fra rente og kapitalinntekter  
 Fra fradrag (ikke minstefradrag)  
 Formueskatt  
 BSU og skattebegrensning  
  
 Marginal- og gjennomsnittsskatt: 
 Din marginalskatt på lønnsinntekt  
 Gjennomsnittlig skatt på lønnsinntekt  
  
 Skatteklasse hvis du er gift: 
 Sum skatteklasse 1 
 Skatteklasse 2 
    

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Populært