Høyesterett skjerper straffene i Alvdal-saken

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyesterett øker lengden på alle straffene i Alvdal-saken, men opphever forvaringsstraffen for 65-åringen som regnes som hovedovergriper.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Etter mitt syn bør straffene være vesentlige strengere enn de tidligere instansene kom til, og også enn det påtalemyndigheten har gitt uttrykk for gjennom sin påstand for Høyesterett, skriver førstvoterende dommer Karl Arne Utgård i domspremissene.

Den 65 år gamle gårdbrukeren fra Tynset og moren til de to barna som ble utsatt for flest overgrep i den omfattende Alvdal-saken, får begge 15 års fengsel i dommen som falt torsdag. Landets øverste domstol har dermed vært enig med konstituert statsadvokat Iris Storås i at saken står i en absolutt særstilling i norsk rettshistorie, og at straffene også må være strengere enn i tidligere tilsvarende saker.

Les også: Høyesterett stanser anker i Alvdal-saken

– Samlet sett er det snakk om ekstraordinært alvorlige handlinger, fastslår Utgård, som retter ekstra kritikk mot moren for å ha «sviktet barna sine grovt ved det overgrepsregimet hun utsatte dem for».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Slapp forvaring

Den nå 47 år gamle kvinnen ble dømt til tolv års fengsel, mens hennes tidligere samboer ble dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år da Eidsivating lagmannsrett avsa dom i juni.

65-åringens forsvarer i Høyesterett, advokat Harald Stabell, hadde ikke rukket å informere klienten om høyesterettsdommen, men sier til NTB at mannen trolig er fornøyd med å slippe forvaring selv om straffelengden økes.

– Det var dette som var mitt hovedanliggende da jeg prosederte saken, og det har vi nådd fram med. Nå vet han hva han har på forholde seg til under soningen og når han kan begynne å tenke på prøveløslatelse, sier Stabell.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Alle kjent skyldige i Alvdal-saken

Høyesterett har kommet fram til at mannen vil være 78 år gammel når han har sonet straffen ferdig, og at sannsynligheten for at han da skal begå nye overgrep er liten. To av de fem dommerne tok dissens på spørsmålet om forvaring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skjerpet for naboparet

Nabomoren (47), som er funnet skyldig i medvirkning til flere overgrep og for å ha fotografert overgrepene, fikk skjerpet sin straff fra tre til fem og et halvt års fengsel. Straffeutmålingen er noe lavere enn det aktor ba om.

Kvinnen fikk imidlertid ikke medhold i sin anke over saksbehandlingen, som ville ha medført at dommen mot henne ble opphevet om den ble tatt til følge. Advokat John Christian Elden hevdet den manglende begrunnelsen for hvilken av forklaringene til kvinnens to barn som var avgjørende for domfellelsen i lagmannsretten var saksbehandlingsfeil. Elden medgir imidlertid at det økte straffenivået er i tråd med signalene Stortinget har gitt.

Les også: – Kunne vært koblet inn tidligere i Alvdal-saken

– Men for min klient er det absurd å være dømt til fem og et halvt års fengsel for medvirkning til overgrep som både hun og datteren bestrider, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kvinnens daværende ektemann (47), som også er dømt for å ha medvirket til overgrep, får sju års fengsel i Høyesterett, mot fire års fengsel i lagmannsretten.

– For de to kan jeg ikke se at straffene for medvirkning til voldtektene kan bli lavere enn om de selv hadde stått for de direkte handlingene. Tvert imot må det være skjerpende at de lot andre utføre dem, skriver Utgård.

Les flere nyheter her