Oslo kommunes sykehjemsetat:

Pleier anmeldt for sexovergrep - skal pleie andre gamle

Fratatt jobben: - Mitt livs mareritt, sier hjelpepleieren som er anmeldt for sexovergrep mot demente sykehjemspasienter. Foto: Thomas Vermes
Fratatt jobben: - Mitt livs mareritt, sier hjelpepleieren som er anmeldt for sexovergrep mot demente sykehjemspasienter. Foto: Thomas Vermes

Sykehjemsetaten i Oslo krever ham straffet for sexovergrep mot to demente pasienter, Helsetilsynet har tatt fra ham autorisasjonen. Etaten insisterer likevel på at han skal være i jobb ved et annet sykehjem.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

15. november anmeldte Oslo kommune en mannlig pleier for sexovergrep mot to demente pasienter ved et sykehjem. I ettertid har Helsetilsynet inndratt pleierens autorisasjon inntil videre.

I anmeldelsen som ble innlevert etter fullmakt fra Sykehjemsetatens direktør Bente Riis, krever etaten at mannen blir tiltalt og straffet.

Like fullt ønsker den kommunale sykehjemsetaten å ha mannen i jobb - bare på et annet sykehjem.

– Annet sykehjem

«Beskyldningen rettet mot deg er av en så alvorlig karakter at grunnlaget for en suspensjon av arbeidsforholdet etter Arbeidsmiljølovens §15-13 og Oslo kommunes personalreglement §10 må anses å være til stede», skriver etatsdirektør Riis i et brev 15. november.

Men, legger hun til i samme brev, arbeidsgiveren ønsker heller å omplassere vedkommende til annet arbeid på dagsenter.

Av et internt møtereferat ABC Nyheter har fått tilgang til, går det frem at etaten vil omplassere ham til et annet sykehjem.

Den eneste grunn til at det ikke har skjedd, er at pleieren er sykemeldt.

Skal ikke suspenderes

Sykehjemsetaten har i ettertid holdt fast ved at pleieren ikke skal suspenderes.

Etatsdirektør Riis nekter å bli intervjuet om saken, og avviser å svare på følgende spørsmål ABC Nyheter sendte per e-post:

Kan en pleier som er fratatt autorisasjon fra Helsetilsynet, fungere som pleier ved Sykehjemsetaten i Oslo?

– Hva skulle jeg sagt?

Selv rister den anklagede hjelpepleieren «Ola» på hodet over at etaten vil ha ham til å jobbe med eldre samtidig som de krever ham tiltalt og straffet for sexovergrep mot eldre pasienter.

– Hva skulle jeg si til pårørende når ryktet sikkert ville gå? At jeg er omplassert her for å passe på mora di, fordi jeg er anmeldt for seksuelle overgrep? De vet nok at omplassering ikke er mulig.

Det sier den anklagede pleieren når ABC Nyheter vil høre hans versjon av saken.

Selv stiller han seg helt uforstående til beskyldningene.

Da bomben sprang

Det var fredag 11. november bomben sprang. Ola kommer til kveldsvakt på ett av Oslos sykehjem. Han blir kalt inn på et rom av sykehjemsoverlegen:

– Det første hun sa, var at «det har kommet beskyldninger fra pasienter om at du har begått seksuelle overgrep mot dem. Derfor kan du ikke jobbe i helga», forteller «Ola» til ABC Nyheter.

– «Du er midlertidig suspendert», sa legen - som ikke hadde myndighet til å suspendere noen pleier.

Arbeidsgiverne fraværende

– Det er det jævligste jeg har vært med på. Av alt du kan bli beskyldt for, kan det ikke bli verre enn dette, sier «Ola».

Mye rart har øyensynlig skjedd i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Interne rapporter viser at det i dagene før foregikk samtaler om mistanken mot ham. De ble bygd på anklager mot «Ola» fra to demente kvinner.

Men den dagen han skal vises bort, velger hans nærmeste overordnede å ta fri og reiser til fjells. Hun har ikke informert verken institusjonssjefen eller etatssjef Riis.

Suspendert av uvedkommende

I stedet var det altså en lege uten personalansvar som viste «Ola» bort fra jobb.

Og «Ola» fikk da klar beskjed om det motsatte av hva etaten i ettertid sier, nemlig at det dreide seg om en suspensjon. At det dreide seg om suspensjon, går klart fram av legens skriftlige rapport.

Ifølge lover og regler har arbeidstakere visse rettigheter ved suspensjon, blant annet at det skal foreligge en skriftlig begrunnelse. Det fikk ikke «Ola».

Overlegens bekymringsmelding til Helsetilsynet er datert fem dager senere.

Det er dagen etter at etaten leverer anmeldelse av ham.

«Tok seg til rette»

At «Ola» ble stengt ute av arbeidet av noen som ikke hadde fullmakt til det, blir bekreftet i Sykehjemsetatens interne referat fra et møte 15. november.

Der slås det fast om bortvisningen at «De ansatte som tok seg til rette på X omsorgssenter, hadde ikke arbeidsgiveransvar eller arbeidsgivermyndighet».

Bente Riis vil ikke svare på spørsmål om dette har ført til noen reaksjoner mot dem som «tok seg til rette».

Meldte selv fra

«Ola» dokumenterte selv sex-påstandene fra de demente, eldre kvinnene i etatens datasystem Gerica. Dette kommer frem i etatens interne rapporter som ABC Nyheter sitter på.

– Demente får av og til sexsfikserte tanker. Jeg fortalte at det var godt kjent at en av dem gjennom langt tid har kommet med den type antydninger. Det har jeg dokumentert gjennom Gerica. Og det har vært diskutert i avdelingen som tilstanden til den aktuelle pasienten, sier «Ola» til ABC Nyheter.

På en informasjonsside Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune la ut i september 2004, står det omtalt om demens, at sykdommen blant annet kan slå ut i at pasienten kan «...framsette tilbud om sex til ukjente personer...».

«Det har vært seksuelle anklager mot flere ansatte... Det er dokumentert i gerica over lengre tid», heter det også i et notat datert 7. desember, skrevet av en fagansvarlig ved avdelingen «Ola» arbeider på.

Føler seg misbrukt

I legens rapport om «Ola» underbygger hun mistankene ved en rekke sitater av hva andre ansatte angivelig skal ha sagt.

En av dem som blir sitert, har fått se brevet. Hun vil overhodet ikke vedkjenne seg utsagn om at «Ola» har oppført seg mistenkelig, og at han skal ha vært «påfallende og overengasjert» i forhold til enkelte av de kvinnelige pasientene.

– Undersøkte ikke

«Sykehjemslege og undertegnede ble enige om at det skulle gjøres ekstraordinære tiltak hvis anklager kom igjen, at pasientene da skulle utredes om det i det hele tatt hadde vært tilfelle om overgrep hadde funnet sted. Dette ble ikke gjort. Isteden ringte sykehjemslegen til sin overordnede NN på kontoret», skriver denne fagpersonen videre.

Etterforsker påstandene

– Saken er fremdeles under etterforskning. Det gjenstår analyse av noen databeslag og noen flere avhør, sier politiadvokat Cecilie Møller til ABC Nyheter.

Hva betyr det at en ansatt har avvist å ha uttalt seg som hun er referert i legens rapport?

– Jeg kan ikke kommentere det enkelte momentet der. Vi har vært opptatt av å gå til kildene hele veien og har selv avhørt alle de som skal ha hørt eller sett noe, sier Møller.

Etatsdirektør Bente Riis ønsker ikke å bli intervjuet om saken, og vil heller ikke svare på en rekke skriftlige spørsmål sendt til Oslo kommunes sykehjemsetat.

Denne saken ble først omtalt 25. november i aftenposten.no, som erfarer at eldre pasienter i lang tid har forsøkt å si fra om overgrep.

Les flere nyheter her

Personvernpolicy