5.000 brannfolk mangler lovpålagt utdanning

FÅR IKKE TA UTDANNING: Brannmannskaper i Alvdal trener på ulike scenarioer. Mange brannfolk i distrikts-Norge får ikke ta den lovbestemte utdanningen. - Det er frustrende både for de som skal utføre jobben og dem som skal motta, sier Svein Erik Hovde i Fagforbundet. Foto: Roy Larsen/Brannmannen
FÅR IKKE TA UTDANNING: Brannmannskaper i Alvdal trener på ulike scenarioer. Mange brannfolk i distrikts-Norge får ikke ta den lovbestemte utdanningen. - Det er frustrende både for de som skal utføre jobben og dem som skal motta, sier Svein Erik Hovde i Fagforbundet. Foto: Roy Larsen/Brannmannen

Innen 2012 skulle alle deltidsbrannfolk i Norge ha utdanning, vedtok regjeringen. De er milevis unna målet. Med dagens utdanningstempo vil det ta 17 år før man er i mål.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

  • Det er om lag 3500 heltidsansatte og 8700 deltidsansatte i brannvesenet i Norge i dag. Over 70 prosent av deltidsmannskapene mangler grunnutdanning.

  • Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Nordland er den eneste som utdanner brannkonstabler i Norge.

  • For å bli brannkonstabel må man gjennom intern opplæring i eget brannvesen i to år. Deretter er det et 8 ukers grunnkurs.

  • Arbeidet som brannkonstabel stiller høye krav til fysisk og psykisk helse.

Les mer på utdanning.no

Halvparten av Norges befolkning er avhengig av å motta hjelp fra et deltidsbrannvesen i forbindelse med branner og andre akutte ulykker. Men mange av dem som rykker ut for å redde deg mangler den nødvendige utdanningen.

I 2007 vedtok Stortinget et kompetansekrav for alle som jobber deltid i brannvesenet.

– Vi sørger nå for at mannskap i deltidsbrannvesenet får utdanningen de trenger, sa statssekretær Terje Moland Pedersen den gangen.

Men slik har det ikke blitt. Fristen for når alle deltidsbrannfolk skulle ha avsluttet grunnutdanningen ble satt til utgangen av 2012.

- Det klarer de overhodet ikke å overholde. Det er fortsatt mange ufaglærte som ikke får den utdannelsen de skulle hatt, sier Bjørn Rønning, leder i Norsk Brannmannsforum i Fagforbundet.

Sjekk ditt fylke på kartet: Her skjedde dødsbrannene de siste elleve årene

Ferdig i år 2029

Problemet er at Norges brannskole ikke har fått tilført penger til å holde mange nok kurs. Målet var at 700 brannfolk skulle utdannes hvert år, men skolen klarer i dag bare å ta unna i underkant av 300 i året.

- Intensjonen er god, men finansieringen følges ikke opp i det hele tatt. Skolen har ikke midler til å utdanne oss, sier Svein Erik Hovde, styremedlem i Norsk Brannmannsforum.

«Dagens driftsrammer ved skolen er ikke tilstrekkelige for å dekke den økte etterspørselen», skriver skolen i sin egen årsmelding.

Les også: 707 døde i brann på elleve år

I dag er det rundt 5000 deltidsmannskaper som mangler den lovpålagte utdanningen, ifølge Norges brannskole. Med i snitt 15 elever på hvert kurs er det dermed behov for 330 kurs.

Det er publikum som får svi for dette
Svein Erik Hovde, Fagforbundet

I 2012 planlegger likevel skolen bare å gjennomføre bare 19 kurs for 285 personer. De siste årene har det vært dobbelt så mange søkere som plasser. Med dagens tempo vil det ta ytterligere 17 år før alle er ferdig utdannet. Da er vi kommet til år 2029.

- Publikum får svi

- Det er publikum som får svi for dette. Hvis man er i en bilulykke i distriktet, vil man helst få hjelp av en med kompetanse, ikke en som kommer og gjør sitt beste, påpeker Hovde.

Fagforbundet mener utdanning er viktig både for de skal utføre jobben og for dem som skal motta hjelp.

- Dette handler om folks liv. Det er veldig tragisk hvis brannfolk skal ta feil beslutning på et skadested fordi de mangler kompetanse, sier Rønning.

Se video: Har du sjekket disse brannfellene?

Koster kommunene dyrt

Det ble bevilget 8,7 millioner til utdanning av deltidsmannskaper over statsbudsjettet i 2007. Pengene kom som rammeoverføringer til kommunene. Dermed fikk Oslo kommune nær én million kroner, til tross for at de ikke har én eneste deltidsansatt i brannvesenet.

I distriktene står kommunene i kø for å utdanne sine brannmenn. Brannfolk som gjerne ville hatt utdannelse, er frustrert over å ikke få den.

PÅ ET GRUNNKURS: Deltidsmannskaper i Kongsberg øver i forbindelse med nedbrenning av et hus. Kommunen er en av få som trolig klarer å oppfylle utdanningskravet i løpet av neste år. Foto: Jo Kallerud/ Kongsberg Brann og redningPÅ ET GRUNNKURS: Deltidsmannskaper i Kongsberg øver i forbindelse med nedbrenning av et hus. Kommunen er en av få som trolig klarer å oppfylle utdanningskravet i løpet av neste år. Foto: Jo Kallerud/ Kongsberg Brann og redning

- Det virker som om departementet har vedtatt en utdanningsreform uten å skjenke kostnadene en eneste tanke, sier branninspektør og kursansvarlig Jo Kallerud i Kongsberg kommune til ABC Nyheter.

Da Kallerud søkte brannskolen om støtte til å kurse sine brannmenn, fikk han avslag fordi skolen ikke hadde nok penger. Kommunen valgte til slutt å kjøre egne regionale kurs uten økonomisk støtte – til en kostnad på over én million kroner.

- Vi skjønte at det kom til å koste enormt med penger som det ikke var rom for i budsjettene. Men vi måtte gjøre noe, ellers kom vi til å bryte forskriftene.

Se video: Slik får du en trygg jul

Han er fortvilet over situasjonen.

- Kurset er et veldig flott tiltak som gir deltakerne enorm kompetanseheving. Men problemet er økonomien i det. Vi får hevet kompetansen, men må knipe inn andre steder i drifta av brannvesenet.

I teorien kan kommunene også bli bøtelagt for ikke å ha kvalifiserte mannskaper, til tross at staten ikke har lagt til rette for at utdanningen kan gjennomføres.

Skylder på treige kommuner

Statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) erkjenner at regjeringen er langt fra å nå målet om å utdanne deltidsbrannfolk. Men han mener det er kommunenes egen skyld at de har havnet på venteliste.

- Da vi i 2007 bevilget penger til utdanning av deltidsfolk og satte fristen til 31.12.2012, var vår forventning at kommunene skulle starte utdanningen fortløpende. Da hadde vi hatt den kapasiteten som var nødvendig. Nå har vi kommet i en uheldig situasjon der vi har fått en opphopning fordi veldig mange kommer i siste liten, sier Moland Pedersen til ABC Nyheter.

- Hva vil dere gjøre for å sikre deltidsmannskapene utdanning?

- Vi har nedsatt et utvalg som ser på utdanningskravet til hel- og deltidsbrannmenn. De kommer med en rapport i begynnelsen av 2012 og da vil vi sette oss ned og gjøre en samlet vurdering. Det kan bli nødvendig å utsette fristen, og vil også se om det foreslås endrede regler.

Justisdepartementet kan heller ikke i 2013 love mer penger til utdanning av brannmenn.

Les flere saker i serien om dødsbranner:

Eldre brenner oftest inne

Nordmenn slurver med brannsikkerheten

Brannmann mistet moren i brann

Norge i Europatoppen i dødsbranner

Takker seriekoblet røykvarsler for at sønnen overlevde

Tror sigarettforbud vil hindre dødsbranner


Les andre nyheter

Personvernpolicy