- Breivik har sykdommen paranoid schizofreni

Anders Behring Breivik var psykotisk da han drepte 77 mennesker 22. juli. Det er konklusjonen i den rettspsykiatriske evalueringen av den terrorsiktede.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om paranoid schizofreni

* Psykisk lidelse som gjerne opptrer i 40-årsalderen

* Gir seg utslag i vrangforestillinger som storhets- og forfølgelsesforestillinger eller barokke forestillinger om kroppens tilstand og sykdommer, regelmessig ledsaget av hallusinasjoner.

* Sykdomsutviklingen går ofte sent, slik at det kan gå både 10 og 20 år uten at det skjer noen personlighetsoppløsning eller synlig tegn på sløvhet.

* Paranoid schizofreni ansees som regel som relativt godartet.

* Behandlingsmulighetene er bedret etter innføring av antipsykotiske medikamenter (nevroleptika) og aktive miljøterapeutiske metoder i psykiatriske sykehus og klinikker.

Kilder: Store norske leksikon og NTB

Konklusjonen ble presentert av statsadvokatene Sven Holden og Inga Bejer Engh på en pressekonferanse på Politihuset på Grønland klokken 13 tirsdag.

Ifølge konklusjonen var Breivik psykotisk på tiden da handlingene skjedde, og Breivik var også psykotisk under observasjonen som de sakkyndige har foretatt av ham.

- Konklusjonen til de sakkyndige er med andre ord at Anders Behring Breivik var utilregnelig, sa statsadvokat Sven Holden på pressekonferansen.

Se video fra pressekonferansen her

- Paranoid schizofren

Rettspsykiaterne er enige om konklusjonen.

- De konkluderer med at Breivik gjennom en lengre periode har utviklet sykdommen paranoid schizofreni, som har endret ham til slik han fremstår i dag, fortsatte Sven Holden.

Se også: Dette innebærer Breiviks diagnose

- I erklæringen beskriver de sakkyndige det de beskriver som en rekke forskjellige vrangforestillinger. De går særlig inn på det de kaller Breiviks «grandiose vrangforestillinger», der han kan bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø, og han selv er utpekt til det han kaller å «frelse sitt folk». Breivik har opplyst til de sakkyndige at han har begått drapene – eller «henrettelsene» som han kaller det – av kjærlighet til sitt folk. Han karakteriserer seg selv som «den mest perfekte ridder etter andre verdenskrig» og at hans organisasjon Knights Templar vil overta makten i Europa. Han antyder seg selv som fremtidig regent i Norge.

Som det er tydelig av hans egne bilder så lider Breivik av «grandiose vrangforestillinger».Som det er tydelig av hans egne bilder så lider Breivik av «grandiose vrangforestillinger».

- De sakkyndige omtaler og beskriver også Breiviks tanker om å gjennomføre avlsprosjekter på nordmenn og organisere dem i reservater, sa statsadvokat Sven Holden.

Les også: - Breivik var ikke tilregnelig 22. juli

Sakkyndigrapporten er kun rådgivende, noe som betyr at retten i teorien kan dømme annerledes. Det hører imidlertid til sjeldenhetene. Dermed kan det ende med tvungent helsevern for terrorsiktede Breivik.

Les også: Eksperter overrasket over Breivik-rapport

Statsadvokat Inga Bejer Engh trakk på pressekonferansen frem at når en person er psykotisk når han begår en straffbar handling, kan han ikke dømmes til fengselsstraff. Han kan heller ikke dømmes til forvaring.

- Hvis den endelige konklusjonen blir at Breivik er tilregnelig, vil vi be retten om å gå inn for tvungent psykisk helsevern, sa Bejer Engh.

Hun viser til at under Helse Sørøst er det per i dag cirka 111 personer som er utilregnelige og har fått dom på tvungent psykisk helsevern.

Dom må fornyes

En dom om tvunget psykisk helsevern må fornyes av retten hvert tredje år, opplyser Bejer Engh.

Den opprinnelige dommen vil da ligge til grunn når dommen skal fornyes, og det vil ikke finne sted ny prøving av sakens fakta, forklarer Engh.

– Retten vil ved en slik fornyelse kun ta stilling til hvorvidt vilkårene for fortsatt tvunget psykisk helsevern er til stede. Det avgjørende for retten er da hvorvidt vedkommende fortsatt utgjør en fare for samfunnet, sa Engh.

– Overføring til dom ved psykisk helsevern skal opprettholdes så lenge det er behov for det. Bruk av denne reaksjonsformen kan vare livet ut så lenge domfelte fortsetter å utgjøre en fare for samfunnet, sa hun videre.

Dersom Breivik blir dømt til tvungent psykisk helsevern, blir han overført fra Ila fengsel til en sikkerhetsavdeling på sykehus. I så måte er det sannsynlig at Breivik blir lagt inn på Dikemark psykiatriske sykehus i Asker.

Men, ettersom et eventuelt sykehusopphold vil innebære ombygninger og økt sikkerhet, kan andre sikkerhetsavdelinger være aktuelle. Disse er Åsgård i Tromsø, Brøset i Trondheim og Sandviken i Bergen, skriver VG Nett.

Dersom Breivik blir erklært frisk etter behandlingen på sykehus, blir han i ytterste konsekvens slippet ut i samfunnet igjen eller overført til ordinær fengselsstraff, forklarer Inga Bejer Engh.

- Lege bestemmer

Dersom Breivik blir dømt til tvunget psykisk helsevern, er det en lege som skal bestemme det faglige innholdet i behandlingen og sikkerhetstiltakene rundt ham.

Statsadvokat Inga Bejer Engh presiserer at domstolen som avsier dom i saken, ikke skal bestemme innholdet i behandlingsopplegget.

– Legen vil imidlertid være pliktet til å ta hensyn til behovet samfunnet måtte ha for å beskytte seg mot domfelte, opplyste Bejer Engh.

Les også: Her leveres rapporten

Uttalelse før jul

Det er Den rettsmedisinske kommisjon som skal ta stilling til de to rettspsykiatriske sakkyndiges rapport. En uttalelse om enten støtter eller bestrider konklusjonene er ventet før jul.

Selv om kommisjonen også konkluderer med at Breivik er utilregnelig, blir saken behandlet som en ordinær straffesak. Det bekrefter direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen overfor VG Nett.

Det hører imidlertid til sjeldenhetene at kommisjonen underkjenner fullstendig en anbefaling fra de oppnevnte ekspertene, skriver NTB. De kan imidlertid i enkelte tilfeller avgi en tilleggserklæring, noe som bare skjedde i åtte av de totalt 330 sakkyndige rapportene som ble utarbeidet i fjor.

Les også: Dette vil ikke PST-sjefen kommentere

Les flere nyheter

Personvernpolicy