Dette er Breivik-rapporten

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her blir den 243 sider lange sakkyndigrapporten om Anders Behring Breivik overlevert Oslo tingrett.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Viktige datoer og årstall i Breiviks liv

Født 13. februar 1979 i Oslo. Moren og faren blir skilt et år etter fødselen. Faren er diplomat og bor i utlandet, moren blir boende på Oslos vestkant med Anders og en seks år eldre søster.

1983: En psykolog skriver to rapporter der han anbefaler at Breivik tas ut av hjemmet på grunn av omsorgssvikt. Samme år går faren rettens vei for å overta omsorgsretten. Han taper, og Breivik blir boende hos mor.

Mai 2002: Ifølge «manifestet» skal han dette året ha vært i London for å etablere Knights Templar, «en internasjonal organisasjon som med voldelige midler skal bekjempe ‘islams overtagelse av Europa’» . Politiet har ikke klart å bekrefte dette møtet.

2006-2009: Skriver det såkalte manifestet «2083, A European Declaration of Independence». Dette dokumentet blir sendt til flere tusen mottakere 22. juli 2011.

18. mai 2009: Registrerer enkeltmannsforetaket Breivik Geofarm, som han hevder skal dyrke grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster.

I virkeligheten er selskapet et skalkeskjul for å leie en gård og for å kjøpe kunstgjødselen han trenger til å lage en bombe.

18. november 2010: Kjøper en halvautomatisk rifle i en våpenforretning i Moss.

Vinteren 2011: Kjøper en Glock-pistol i en sportsforretning i Oslo.

Mars 2011: Politiets sikkerhetstjeneste får vite at Behring Breivik har kjøpt kjemisk materiale i utlandet, men går ikke videre med opplysningene. Stoffene blir brukt til å lage en bombe.

Mai-juli 2011: leier en gård ved Åsta i Hedmark. Her starter Breivik produksjonen av en bombe basert på kunstgjødsel.

4. mai 2011: Kjøper 6 tonn kunstgjødsel.

22. juli 2011: Sprenger en 950 kilos bombe utenfor høyblokken i Regjeringskvartalet. Åtte mennesker blir drept. Breivik reiser videre til Utøya, der han dreper 69 mennesker, de fleste ofrene er ungdommer fra AUF.

Kilde: Aftenposten


Om de sakkyndiges rapport i terrorsaken:

* Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim er oppnevnt som sakkyndige for å vurdere om terrorsiktede Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig.

* Rapporten skulle egentlig vært ferdig 15. oktober, men ble utsatt på grunn av tidsnød. Rapporten ble overlevert Oslo tingrett tirsdag 29. november.

* Påtalemyndigheten vil på en pressekonferanse samme dag fortelle om siktede ble funnet strafferettslig tilregnelig eller ikke. Andre opplysninger fra rapporten vil ikke bli lagt fram før under rettssaken neste år.

* Torgeir Husby er avdelingsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus. Synne Sørheim er spesialist i psykiatri.

* Oslo tingrett måtte i september ta stilling til om Husby var inhabil, fordi han har faglig ansvar for dem som behandler siktedes mor på Diakonhjemmet. Retten kom til at han var habil fordi han ikke har vært i direkte kontakt med moren.

* Breivik nektet i starten å snakke med norske leger, og skal ha uttalte ønsker om å bli vurdert av japanske leger. Den siktede gikk etter hvert likevel med på å bli vurdert av de to norske sakkyndige.

* Sørheim og Husby har gjennomført i alt 13 samtaler med Breivik.

* De sakkyndige ønsket å få gjennomført en MR-undersøkelse som kunne avdekket eventuelle skader og svulster i hjernen til Breivik, men Breivik nektet å gjennomføre en slik undersøkelse.


Om straff i terrorsaken:

Dersom Breivik blir vurdert som strafferettslig tilregnelig, risikere han følgende straff:

* 21 års fengsel, lovens strengeste straff: Han kan da løslates etter 12 år dersom han oppfører seg bra og Kriminalomsorgen mener det ikke er fare for gjentakelse.

* 21 års forvaring: Dersom ikke ordinær fengselsstraff vurderes tilstrekkelig nok til å verne andres liv, helse og frihet. Straffen kan forlenges med inntil fem år av gangen og er den eneste straff som kan gi en reell livstidsdom.

* 30 års fengsel: Dersom han dømmes for forbrytelse mot menneskeheten. Da vil det ikke være mulig å forlenge dommen ytterligere.

*I 2009 vedtok Stortinget en ny terrorparagraf som økte maksimumsstraffen fra 21 til 30 års fengsel. Loven kan imidlertid ikke tre i kraft før politiet og domstolsadministrasjonen har fått nye datasystemer, og dette er ennå ikke på plass. Derfor kan ikke Breivik dømmes etter den nye paragrafen.


Om strafferettslig tilregnelighet:

* Ifølge straffeloven (§44) kan en person som var psykotisk, høygradig psykisk utviklingshemmet eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket, ikke straffes.

* En psykose er en psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand der vedkommende ikke har kontakt med virkeligheten. Hallusinasjoner (hørsel, syn, sjeldnere lukt, smak, berøring) og vrangforestillinger er vanlige symptomer på psykose.

* De vanligste formene for psykoser er schizofreni, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser, schizoaffektive psykoser og psykoser som ledd i bipolar lidelse.

* Personen kan overføres til tvungent helsevern der det anses nødvendig for å verne samfunnet. Vilkårene er at personen har begått en alvorlig forbrytelse som krenker andres liv, helse eller frihet, og at man anser at det er fare for gjentakelse.

* Personen skal slippes ut når vedkommende blir vurdert som frisk, men vedkommende kan ende opp med å ikke få komme ut igjen i samfunnet.

(Kilde: NTB)

Psykiater Torgeir Husby leverte rapporten til tingrettsdommer Nina Opsahl i andre etasje i Oslo tinghus like før klokken ni. Sammen med Synne Sørheim er Torgeir Husby oppnevt av Oslo tingrett til å vurdere psyken til terrorsiktede Anders Behring Breivik.

Les også: Hva skjer hvis Breivik var utilregnelig?

– Det har vært et vanskelig og omfattende arbeid, men vi har aldri vært i tvil om konklusjonen, sier Husby til NTB på vei inn til Oslo tingrett tirsdag morgen.

Vanligvis på 50-70 sider

Konklusjonen i rapporten - om psykiaterne mener Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke - blir presentert på en pressekonferanse på Politihuset på Grønland klokken 13. Breivik-rapporten er på hele 243 sider, mens vanlige sakkyndigrapporter er på 50-70 sider, skriver VG Nett. Lengden skyldes sakens store omfang og alvorlighetsgrad, forklarer Torgeir Husby.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Rapporten blir også distribuert til den rettsmedisinske kommisjonen. Deretter får Breiviks forsvarere, koordinerende bistandsadvokater og statsadvokaten en kopi av den psykiatriske evalueringen.

– Det har vært et svært vanskelig og omfattende arbeid. Det er den største saken i hvert fall jeg har vært borte i, og den er vel også den største saken i norsk krimpsykiatrisk historie, sier psykiater Torgeir Husby til NTB.

- Breivik har samarbeidet godt

Medsakkyndig Synne Sørheim er i Sør-Afrika, og var ikke til stede under overleveringen til tingrettsdommer Nina Oppsahl

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Psykiaterne Husby og Sørheim har de siste månedene hatt 13 samtaler med 32-årige Breivik.

– Han har samarbeidet godt, og han har gitt uttrykk for å ha interesse for samtalene og for å ha gledet seg til å snakke med oss, sier Torgeir Husby til NTB.

Rapporten tar grundig for seg Breiviks barndom og oppvekst og andre hendelser i fortiden som kan forklare hvorfor han endte opp som norgeshistoriens verste terrorist. Påtalemyndigheten vil imidlertid ikke gå ut med flere opplysninger enn selve tilregnelighetsspørsmålet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Overfor NTB vil Husby ikke oppgi hvor mange personer i Breiviks omgangskrets de to sakkyndige har intervjuet.

– Det er allerede kjent at vi har snakket med hans mor. Utover det vil jeg ikke kommentere hvem vi har snakket med, sier han.

Frykter misvisende informasjon

Ifølge VG frykter Oslo statsadvokatembete at det skal komme ut misvisende informasjon i mediene. Påtalemyndigheten, politiet og bistandsadvokatene har derfor blitt enige om at John Christian Elden skal lage et notat om hva det innebærer å bli erklært strafferettslig utilregnelig, skriver avisen. Dersom det er konklusjonen i sakkyndigrapporten, skal notatet sendes til de berørte etter 22.juli, ifølge VG.

- Hvorvidt siktede dømmes til forvaring som tilregnelig lovbryter eller til overføring til tvungent psykisk helsevern som utilregnelig lovbryter, vil for alle praktiske formål ha den samme effekten for samfunnsvernet, sier bistandsadvokat John Christian Elden til VG.

Husby og Sørheim vil være til stede og observere Breivik under hele eller deler av rettssaken når den starter 16. april neste år. Observasjonene de gjør under rettssaken vil også kunne ha en betydning for dommerens avgjørelse, skriver NTB.

Les flere nyheter her