Ekspert tror Breivik er tilregnelig

Anders Behring Breivik lever ikke i en fantasiverden, men han fremstår fanatisk og har trolig flere personlighetsforstyrrelser, mener psykologiprofessor Svenn Torgersen.

Tirsdag kommer sakkyndigrapporten som vil fastslå om terrorsiktede Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Foto: Scanpix.
Tirsdag kommer sakkyndigrapporten som vil fastslå om terrorsiktede Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke. Foto: Scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Fakta om strafferettslig tilregnelighet
• Ifølge straffeloven (§44) kan en person som var psykotisk, høygradig psykisk utviklingshemmet eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket ikke straffes.

• En psykose er en psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand der vedkommende ikke har kontakt med virkeligheten. Hallusinasjoner (hørsel, syn, sjeldnere lukt, smak, berøring) og vrangforestillinger er vanlige symptomer på psykose.

• De vanligste formene for psykoser er schizofreni, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser, schizoaffektive psykoser og psykoser som ledd i bipolar lidelse.

• Personen kan overføres til tvungent helsevern der det anses nødvendig for å verne samfunnet. Vilkårene er at personen har begått en alvorlig forbrytelse som krenker andres liv, helse eller frihet, og at man anser at det er fare for gjentakelse.

• Personen skal slippes ut når vedkommende blir vurdert som frisk, men vedkommende kan ende opp med å ikke få komme ut igjen i samfunnet.

• Dersom Breivik blir vurdert som strafferettslig tilregnelig, risikerer han følgende straff:

• 21 års fengsel, lovens strengeste straff: Han kan da løslates etter 12 år dersom han oppfører seg bra og Kriminalomsorgen mener det ikke er fare for gjentakelse.

• 21 års forvaring: Dersom ikke ordinær fengselsstraff vurderes tilstrekkelig nok til å verne andres liv, helse og frihet. Straffen kan forlenges med inntil fem år av gangen og er den eneste straff som kan gi en reell livstidsdom.

• 30 års fengsel: Dersom han dømmes for forbrytelse mot menneskeheten. Da vil det ikke være mulig å forlenge dommen ytterligere.

Tirsdag kommer sakkyndigrapporten som vil fastslå om terrorsiktede Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

– Jeg tror det er få fagfolk som vil gjette på at han blir vurdert som utilregnelig, sier Svenn Torgersen, professor emeritus i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo og forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).

– Ut fra det som har kommet fram fra manifestet og i uttalelsene hans, samt med tanke på hva han har gjort og hvilke oppfatninger han har, så ville det forbause meg stort, sier Torgersen til NTB.

Vrange oppfatninger

Siden 22. juli-angrepene har mange forsøksvise merkelapper blitt satt på Breivik. «Lever i en fantasiverden» og «vrangforestillinger» er blant dem.

Torgersen tror ikke dette er korrekt.

Les også: Breiviks forsvarere til USA for å samle bevis

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tror verken han lever i en fantasiverden eller har vrangforestillinger. Han kan nok ha vrange oppfatninger av ting, men de deles jo av mange. Det er ikke noe sykt i hans meninger, for da er det mange syke i Norge. Men det er noe sykt i hans besettelse. Han er fullstendig fanget av disse ideene. Han er villig til å gå til ytterligheter. Han virker fanatisk og med paranoide trekk, men noen psykose, tror jeg ikke det er snakk om, sier Torgersen.

Den erfarne rettspsykologen Pål Grøndahl vil ikke si hva han tror blir utfallet av rapporten, men peker på at statistikken viser at svært få blir funnet utilregnelige.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– I fjor ble det utarbeidet 330 rettssakkyndigerapporter. Bare 24 prosent av disse konkluderte med utilregnelighet. Det sier noe om hvor få som havner i denne kategorien, samtidig som vi selvfølgelig ikke kan bruke statistikk når det gjelder enkelttilfeller, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Anders Behring Breiviks egne ord om massakren på Utøya

Grøndahl var til stede på fengslingsmøtet 14. november, og sier at av rent ytre faktorer, var det lite å ta tak i for en rettspsykolog, bortsett fra å konstatere at Breivik framsto svakt forfengelig.

– Det var først når han begynte å snakke, at det ble spesielt. Jeg skvatt i stolen da han på slutten ville henvende seg til de fornærmede i salen. Dette fremsto meget lite empatisk og svært menneskelig fjernt, sier han

– Sadistisk

Torgersen ga i 2008 ut boken «Personlighet og personlighetsforstyrrelser». Han tror Breivik har én eller flere personlighetsforstyrrelser.

– Ut fra det jeg har lest, så høres det ut som han har en sadistisk personlighetsforstyrrelse. Kjennetegn er en særlig interesse for våpen, uniformer og det militære. De er opptatt av straff, og har en særlig markant og sterk måte å straffe folk på. De liker å skremme, herske og det kan gi seg enda mer ekstreme utslag, som å øve vold mot mennesker. Etter hva jeg har hørt, har han hele sitt liv hatt trekk i denne retningen, sier Torgersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Torgersen mener Breivik sannsynligvis har flere personlighetsforstyrrelser. Over halvparten av alle med en personlighetsforstyrrelse, har én til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener det kan være snakk om en såkalt dyssosial personlighetsforstyrrelse, som kjennetegnes av manglende eller betydelig nedsatt samvittighet og empati, aggresjonsproblematikk og manglende ansvarlighet.

Andre igjen har nevnt en såkalt narsissistisk personlighetsforstyrrelse med et sykelig opphøyet selvbilde og en overdreven selvopptatthet og søken etter oppmerksomhet.

Dikemark

Dersom Breivik blir vurdert som ikke tilregnelig, vil han trolig bli overført til tvunget helsevern på Dikemark psykiatriske sykehus i Asker. Sykehuset er en av de tre sykehusene i landet med høyest sikkerhetsnivå.

Les også: Lippestad: - Breivik frykter karakterdrap

Overlege ved Dikemark, rettspsykiater Yngve Ystad, vil ikke kommentere om det er avklart at Breivik kommer til dem, dersom han anses som utilregnelig.

– Det vet vi ingen ting om, men det er vanligvis slik at hvis det knyttes spesielle sikkerhetsutfordringer med en person med behandlingsdom i østlandsområdet, så vil han komme hit, sier Ystad.

Les flere nyheter her