Verdensomspennende WTO-handelsavtale i stampe:Avskriver WTO - skylder på USA

- Den store hindringen for en ny handelsavtale i WTO, er USA.

VIL IKKE: - Ingen politikere i USA vil bruke opp sin politiske kapital på kompromiss med Kina i WTO, sier Aileen Kwa og Jean Feyder. Foto: Thomas Vermes
VIL IKKE: - Ingen politikere i USA vil bruke opp sin politiske kapital på kompromiss med Kina i WTO, sier Aileen Kwa og Jean Feyder. Foto: Thomas Vermes
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
WTOs langdryge Doha-runde

Startet i 2001: Et ministermøte i Verdens handelsorganisasjon WTO avholdt i Qatars hovedstad Doha i november 2001, vedtok å starte en omfattende forhandlingsrunde om liberalisering av verdenshandelen.

Mange temaer: Denne såkalte Doha-utviklingsrunden omfatter 21 forhandlingstemaer. Mest oppmerksomhet har det vært om landbruksforhandlingene. Dessuten forhandles det om ikke-landbruksvarer (NAMA), tjenester, investeringer, regler og mye annet.

Fastlåst: Forhandlingene har vært fastslåste.

I juli 2008 gjorde WTOs generaldirektør Pascal Lamy et nytt forsøk på å få enighet om hovedtrekkene (modaliteter) for to av forhandlingsområdene, landbruk og NAMA (industrivarer inkl. fisk). Men også dette mini-ministermøtet mislyktes. Et ministermøte i desember 2009 lyktes heller ikke å få til reell bevegelse.

Hva er WTO? Verdens handelsorganisasjon har p.t. 153 stater som medlemmer og har et omfattende, forpliktende regelverk for å begrense handelshindringer. I likhet med EØS-avtalen griper noen av handelsreglene vidt inn i statenes suverenitet til å utforme politikk.

Les mer på Utenriksdepartementets WTO-sider.

Det mener to fremstående eksperter foran ministermøtet neste måned i Verdens handelsorganisasjon WTO.

WTO har siden 2001 forgjeves prøvd å komme frem til en ny global handelsavtale.

En ny WTO-avtale ville ligne på en verdensomspennende EØS-avtale med store virkninger for næringsliv og politikk i Norge og WTOs 152 øvrige medlemsland.

– Heller ikke dette ministermøtet vil lykkes i å fullføre WTOs forhandlingsrunde, den såkalte Doharunden.

Det spår Aileen Kwa og Jean Feyder, som onsdag la fram sine vurderinger på et møte i den norske Handelskampanjen.

Russisk seier

– Men i slutterklæringen vil ministermøtet bli oppsummert som en stor suksess, fordi Russland blir tatt opp som nytt medlem, sier Jean Feyder ironisk.

Han er ambassadør for Luxembourg i WTO og har i mange år arbeidet med utviklingsspørsmål og hatt viktige verv i FN-systemet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

USA mot Kina

Som i klimaforhandlingen krever USA og delvis EU at fremvoksende økonomier som Brasil, India og Kina må gi mer i forhandlingene enn de fattigere u-landene.

– Én viktig grunn til at det ikke vil komme noe ut av ministermøtet, er at USA krever at de fremvoksende utviklingslandene må påta seg samme forpliktelser som de rike land. U-landene sier at de ikke er klare til det, sier Feyder.

Holder seg til teksten

– Men u-landene sier de vil holde seg til forhandlingsmandatet fra 2001, fortsetter Feyder.

Og i mandatet som ble besluttet på et WTO-møte i Qatars hovedstad Doha, blir også Kina og de øvrige nye stormaktene betraktet som u-land.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dermed skal de på flere områder slippe lettere unna enn de rike landene.

Politisk kostbart

– For de av oss som har fulgt dette i lang tid, er det klart at den store hindringen nå er USA, sier også Aileen Kwa.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun er forsker ved South Centre i Genève, som drives av 51 utviklingsland.

– Det skyldes innenrikspolitikk, konfliktene i Kongress og mellom partiene.

Ingen politiker i USA ønsker å bruke sin politiske kapital på WTO-forhandlingene, sier Kwa.

Som i klimaforhandlingene

Begge steder krever USA forpliktelser fra de fremvoksende økonomier.

– Det er nøyaktig samme dynamikk som i klimaforhandlingene, sier Aileen Kwa.

– Begge steder krever USA forpliktelser fra de fremvoksende økonomier. Begge steder påberoper de fremvoksende landene seg at de fortsatt har meget lav inntekt per innbygger.

Les også: Vedgår svakhet ved Norges viktigste klimatiltak

– Lumske feller

Aileen Kwa er likevel redd det kan bli fattet vedtak som vil skade utviklingsland enda mer enn i dagens handelsregime.

– To vanskelige og farlige spørsmål for utviklingsland kan kome opp, sier Kwa.

– Det ene er å frikoble enkelttemaer i stedet for å komme frem til en helheltig pakke på alle områder. Det som ble avtalt i Doha, var en avtale som er så bred, at alle kan få en viss balanse mellom gevinst og tap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

WTOs mektige generaldirektør Pascal Lamy kom frem med akkurat denne Plan B, meldte ABC Nyheter i september: Erklærte WTO-runden død

Velge og vrake

Dukker vi ned i tallene, ser vi at det bare er en liten minoritet som kan tjene på økt eksport.

Det Kwa er redd for, er at de store og mektige landene presser frem de delene av avtalen som passer dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vedtaket på ministermøtet kan bli at man skal plukke ut enkeltområder, men ikke definere hvilke. Så kommer man tilbake i januar og begynner å presse på.

Nye saker om igjen

– Det andre er at EU og andre ønsker å bringe inn nye temaer. EU har gått inn for å forhandle om fri rett til investeringer, konkurranseregler og energisikkerhet.

– Spørsmålet om investering og konkurranseregler ble kastet ut på et tidligere ministermøte i Cancun, Mexico. Like fullt tok EU dem opp i forhandlingene i oktober, forteller Kwa.

– Det store temaet er at EU vil ha WTO til å forby eksportrestriksjoner på råvarer, alt fra matvarer til Kinas sjeldne jordmineraler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De bommer på målet

– WTOs hovedfilosofi er å få mer adgang til markeder, å eksportere mer, sier Jean Feyder.

– Det man mister av syne, er hva som skjer med dine interne markeder. Jeg har sett i mange av verdens minst utviklede land at deres handelsunderskudd, særlig på landbruk, vokser ekstremt raskt.

– Og dette blir ikke sett i WTO. Det eneste WTO måler, er hvilken økte markedsadgang vi har oppnådd de siste årene. Dukker vi ned i tallene, ser vi at det bare er en liten minoritet som kan tjene på økt eksport, mener den erfarne WTO-forhandleren.

Les flere nyheter her