Her er et innblikk i Breiviks tankeverden:

Ville drukne flest mulig AUF-ere

Avhørene av terroristen Anders Behring Breivik gir et makabert innblikk i massedrapsmannens tankeverden.
Avhørene av terroristen Anders Behring Breivik gir et makabert innblikk i massedrapsmannens tankeverden.

Drapsmannen Anders Behring Breivik så også selve fjorden rundt Utøya som et masseødeleggelsesvåpen. Meningen var å skremme flest mulig ungdommer ut i vannet slik at de druknet, har han forklart til politiet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Avhørene av terroristen Anders Behring Breivik gir et makabert innblikk i massedrapsmannens tankeverden.

Hans verdensbilde, tankemåte, språk og ordbruk er grøssende lesning. Når han forklarer seg kaller han udådene som krevde 77 menneskeliv, konsekvent for henrettelser. Selvmord omtaler han som selvterminering.

ABC Nyheter velger i dag å gjengi deler av Breiviks forklaringer til politiet med hans egne ord. Sitatene gir et utfyllende bilde av mannen bak den mest bestialske handlingen i Norge siden 2. verdenskrig.

Om Utøya:

Breiviks forklaring: Militærteknisk er Utøya optimal. Det er opptil 700 AUF-ere på et begrenset område og det er for langt å svømme til land. En stor operasjon kunne utføres med svært små ressurser hvis man la den opp strategisk riktig.

- Fjorden var et masseødeleggelsesvåpen som de kunne skremmes ned i for å drukne, og skytningen var det som kunne utløse dette, noe som er ideelt for en enmannscelle, mener Breivik.

Å komme til Utøya kunne bli vanskelig fordi Breivik regnet med fire bevæpnede agenter ved bryggekanten etter bombeangrepet i Oslo, og at PST hadde en plan siden Utøya var den største politiske markeringen i landet den dagen.

Han er overrasket over at PST ikke skjønte det straks og sendte Delta dit.

Han gjorde noen feil som å rote bort lighteren sin, noe som førte til at han ikke fikk tent på bygningene med den dieselen han hadde tatt med.

Om å fullføre:

Breiviks forklaring: På spørsmål hvordan han ville definere når operasjonen på Utøya var fullført, sa siktede at han opererte med tre ulike nivåer.

”Worst-case” var 0-12 personer, ”expected case”, eller akseptabel case, var mellom 12 og 100, og ”best case” var 100-700.

”Worst-case” var 0-12 personer, ”expected case”, eller akseptabel case, var mellom 12 og 100, og ”best case” var 100-700.

Operasjonen ble ansett som fullført øyeblikket før han ringte Delta. Da hadde en del personer omkommet ved å bli henrettet eller skremt på sjøen, og han ringte når han mente antallet drepte var stort nok til å generere verdenspresse.

På spørsmål om han hadde tenkt gjennom hva som ville være høyt nok, sa siktede ”minimum 12 personer”. Alt mindre enn det ville vært mislykket.

Les også: Så fort kom vi til Utøya

Om forberedelser:

Breiviks forklaring: Siktede sier at han aldri har vært på Utøya, men har studert satellittkart og sett detaljerte bilder over bygninger, topografi, hvor det gikk an å gjemme seg og om det lå båter der som kunne brukes til flukt.

Hvis det var mange båter der kunne man leie en båt og dra de andre båtene ut på sjøen slik at det ikke ble noen mulighet for evakuering. Han trodde ”Thorbjørn” var den eneste båten han trengte å bekymre seg for.

Les også: - Jeg er kommandør og tempelridder

Siktede ble spurt hva han mente med gjemmesteder og beskriver det som utaktisk hvis det eksisterte en stor hule som alle andre enn han visste om. Ungdommene ville lett klare å løpe fra ham pga alt utstyret, men det og overraskelsesmomentet var den eneste fordelen han hadde.

Om samvittighet:

Breiviks forklaring: En viktig del av strategien var å hindre at Delta eller andre bevæpnede politibetjenter kunne bruke ”Thorbjørn”.

Han vurderte å henrette mannskapet, men han følte seg ikke komfortabel med det siden de var sivile. Det kunne tenkes de var tilknyttet Ap, men man kan ikke henrette folk ut fra en antakelse. Man bør være rimelig sikker.

Det var utaktisk å ikke gjøre det, for Delta brukte sikkert ”Thorbjørn”. Samvittigheten ødela for 10-20 minutter ekstra der ute, sier han.

Under gjennomlesning forandrer siktede siste setning til: ”Samvittigheten ødela for 10-20 minutter ekstra der ute, dersom ekstra tid hadde vært nødvendig.

Om psykologiske sperrer:

Breiviks forklaring: Siktede ble spurt hva han planla å ta med av personlig utstyr. Det var nøkler til bilen, et norsk flagg og insignia for Knights Templar.

Flagget var med som en del av en psykologisk kamp mot politiet. Hvis Delta anså ham som al-Qaida ville de hatt færre psykologiske sperrer for å drepe ham enn hvis han var nasjonalist.

Flagget var med som en del av en psykologisk kamp mot politiet. Hvis Delta anså ham som al-Qaida ville de hatt færre psykologiske sperrer for å drepe ham enn hvis han var nasjonalist.

Breivik mener det er stor sympati for norske nasjonalister i politiet. 70-80 prosent av politiet er enig i prinsippene, selv om bare 15 prosent støtter metodikken. Delta ville ikke skutt så raskt, eller kanskje ikke i det hele tatt, hvis de var sympatisører, sier han i forklaringen og fortsetter:

Logoen til Knights Templar er også et moment i psykologisk krigføring. Hvis en AUF-er ser en person med en dødningskalle, vil det føre til mer frykt enn en nøytral logo.

Om rekognosering:

Breiviks forklaring: Den morgenen han rekognoserte Utvika kjørte han først til fergeleiet og inspiserte "Thorbjørn" - begrensninger, konstruksjon og hvor mange som var i besetningen. Han sjekket også alternative overfartsmuligheter.

Det brukte han en times tid på. Han dro tidlig siden han ikke ønsket at noen skulle se ham, og hadde representative klær så ingen ville ringe politiet. Han vurderte å ha med fiskestang.

Les også: Bekrefter feil i politilogger

Ved gjennomlesning ønsket siktede å endre første setning; Den morgenen han rekognoserte Utvika kjørte han først til Utvika camping, og deretter til bryggen der Thorbjørn lå og inspiserte overgangen og båtens begrensninger.

Om avhørssituasjonen:

Breiviks forklaring: På spørsmål om hvordan han har det etter fengsling, forklarte siktede at han føler han vil overleve 12 måneder i isolasjon med diverse forbud etter at han ble forespeilet en løsning.

Han regner med å måtte sitte lenge i isolasjon, og tilgang til filmer, bøker og musikk hjelper på å takle det. Uten tilgang til vanlige fasiliteter som Facebook, Twitter, fast-food, underholdning og slikt, sliter han med kjedsomhet og ensomhet.

Det har brutt han litt ned. Hadde han fått en dato hadde det vært annerledes å sitte der, men han er redd for å falle mellom to stoler siden Norge ikke har varetekstfasiliteter for ideologiske fanger.

Breivik forventet å bli utsatt for harde avhør i timevis. Han har lest at amerikanere og briter bruker teknikker som er på grensen til tortur, og regnet med at Norge hadde adoptert disse.

Siktede sa han er positivt overrasket over hvordan han blir behandlet, og at nøkkelen til en god samtale er at folk blir behandlet med respekt.

Primæroperasjonen

Breiviks forklaring: Primæroperasjonen besto optimalt av tre bilbomber. Overlevde man det, burde man sette opp minimum en bonusoperasjon hvor plan A var Blitz og SVs hovedkontor.

Teoretisk er det ikke mulig å overleve det siden Delta ville pågrepet ”oss” mellom Blitz og Dagsavisen eller mellom Dagsavisen og SV, så overlevelsessjansen er mindre enn fem prosent.

Grunnideologien er å kjempe til døden inntil alle fasene av operasjonen er komplett utført. Overlever man blir man arrestert, og da blir det ganske mye lidelser fremover.

Det han ikke har sagt tidligere, er at han primært tenkte å ta regjeringskvartalet, mens sekundæroperasjonen eller bonusoperasjonen var Utøya.

Hadde primæroperasjonen, altså regjeringskvartalet, blitt suksessfull i hans øyne, det vil si at første, og kanskje andre rad, av søylene hadde kollapset og deler av bygningen rast sammen, er det mulig han ikke hadde fullført bonusoperasjonen.

Da hadde hele grunnlaget for hovedoperasjonen – som er å spre kompendiet - vært tilrettelagt. Det alene hadde skaffet nok oppmerksomhet rundt saken til at han ikke hadde sett på Utøya som hensiktsmessig.

Utøya - en bonusoperasjon

Breiviks forklaring: Utøya var ikke et optimalt mål for bonusoperasjonen. Det ønskelige målet for den var Skup-konferansen i slutten av mars eller april, og møtet til Arbeiderpartiet hvor sentralstyret møtes.

Skup var den aller mest attraktive. Etter bomben ville alle profesjonelle Delta-styrker bli absorbert til Oslo, og det ville tatt lang tid før de kom til Larvik. Sånn sett var det en genial plan, men det er vanskelig å forholde seg til spesifikke datoer når man er alene siden det kan bli mye forsinkelser.

Han rakk heller ikke Arbeiderpartiets landsmøte som også var et ekstremt attraktivt mål, og det var da Utøya ble bonusoperasjonen.

Om sprengstoff

Breiviks forklaring: Moment to er at han lagde en ”shaped charge”, en formet ladning, av 950-kilosbomben.

For eksempel er C4 lett å forme, ut fra hva som skal formes vekk. I forhold til en dør, former man en C4-gummisubstans for å gjøre mest mulig skade på det man vil ødelegge.

Han la 200 kg ekstra på en spesifikk retning for å maksimalisere trykkbølgen. Det gikk litt på flaks også, for han var avhenging av en klaring for å parkere bilen.

Han mente han hadde maksimal uflaks.

Om byggtekniske ting:

Breiviks forklaring: På spørsmål om kunnskapen han har rundt dette, forklarte siktede at han har studert byggtekniske konstruksjoner.

Regjeringskvartalet er egentlig et ”idiotisk mål” på grunn av de tykke søylene, og det er vanskelig å få disse til å kollapse.

Slottet er også byggteknisk svakt, og også andre bygg hvor man kan kjøre inn i eller under bygget. Det kom også andre elementer inn i forhold til valg av mål som uniform, klareringskoder og andre praktiske ting.

Slottet er også byggteknisk svakt, og også andre bygg hvor man kan kjøre inn i eller under bygget. Det kom også andre elementer inn i forhold til valg av mål som uniform, klareringskoder og andre praktiske ting.

Detonasjon fra under regjeringsbygget hadde vært optimalt. For eksempel med World Trade senter, så raste jo nesten hele tårnet.

Andre mål:

Breiviks forklaring: Han har vurdert kanskje et 30-talls bygninger, oljeplattformer, gassplattformer og to atomreaktorer. Den ene er uaktuell fordi den ligger 150 meter under fjellet slik at man ikke kommer til den, men den andre er mer tilgjengelig.

Han forteller at han totalt har vurdert opp mot 30 konstruksjoner i Norge og 10 i utlandet. De i utlandet går inn under de 20 planene som har gått i sirkulasjon, som han har nevnt tidligere, og som han kan forklare seg om senere. To av planene har han snakket om, så det er 18 planer igjen.

Han har ikke vurdert alle så nøye da planer har blitt forkastet på et tidlig stadium, uten at det er umulig å gjenoppta disse på et senere stadium.

Norge har så mye penger at de kan erstatte et tap av en plattform, men forurensingsplanen er et større tap enn selve infrastrukturen i forhold til et slikt angrep, sier han.

Slik Breivik ser det er Norge immun mot økonomiske angrep, selv om det sikkert hadde blitt et stort ”sjokk”.

Dersom det hadde blitt aktuelt å velge en plattform hadde det vært mest aktuelt å gå på en boligplattform, men det er for mange sivile og kulturkonservative på plattformene til at dette ville blitt valgt.

Han skulle frakte ut en båt med en ladning på 1000 kg, ta vannscooter tilbake, hente ny båt og lage klynge til man hadde fire båter i nærheten.

Om prøvesprenging:

Breiviks forklaring: Den fant sted en dag det tordnet slik at smellen ville bli en del av det ”klimatiske bildet”.

Det ligger masse deler der fortsatt da han måtte kjøre bort derfra så fort som mulig.

Han dro og spiste på en restaurant og kom tilbake to timer etterpå for å inspisere detonasjonen.

Han ville ikke gjøre det umiddelbart pga faren ved å ha tiltrukket seg andre.

Om agenter ved Regjeringskvartalet:

Breiviks forklaring: Hadde han sett agenter der hadde han gjort det han kunne for å stoppe dem. Gått rett inn bak i bilen, tent på lunten ti sekunder fra og beskyttet bilen til den var detonert, men anså det som at det ikke ble reagert.

Dette var den største risikoen i operasjonen.

Med mobil detonator kan man bare holde en tast inne og den detonerer, men da er spørsmålet igjen om det er teknologi i regjeringsbygget som nullifiserer radiofrekvenser til mobiltelefoner for eksempel, slik det er i ISAF-kjøretøyene i Afghanistan og på kinoer.

Det kunne blitt katastrofalt å bruke mobildetonator hvis de hadde teknologien i regjeringskvartalet, men det visste han ikke.

Om NRK-helikopteret:

Breiviks forklaring: Siktede ønsket å si at han har lest mye om politihelikopteret, om kapasitet osv, og han vet de har termisk kamera og dermed kan se gjennom trær.

Han var forbauset over at det kom så nære, kanskje bare 200 m fra i skuddlinjen.

Han kunne truffet det med ti skudd hvis han ønsket, men tenkte de måtte ha problemer med det termiske eller noe annet hvis de kom så nære. Han ønsket ikke å løsne skudd blant annet fordi det ville vise "lokasjonen" hans.

I retrospekt ser han at de i helikopteret må ha gitt beskjed til Delta om hvor de skulle gå for å finne ham, for de kom rett mot ham.

Om vekten av utstyr:

Breiviks forklaring: Han ble spurt om det var et formål å velge ammunisjon som gjorde størst mulig skade.

”Nei det var det ikke. Det var et mål å velge ammunisjon som man fikk mest mulig effekt for ut ifra vekt, så det er vekten det går på hele tiden. Vekt versus effekt”.

Hvert magasin veier 1-1,5 kilo, og skal man gå med 15-20 magasiner veier det 30 kg. Det er veldig tungt. Skal man ha på rustning i tillegg med fire esapi-plater, kommer man opp i 60 kg, som er mer enn et menneske klarer å bære.

US Army kalkulerer med 15 kg som det optimale for ”combat readiness”. Marsjutstyr er opptil 45 kg.

Man må sørge for å få mest mulig med seg i de 15 kiloene, for man kan ikke drasse med seg mer enn 15 kg og være stridsdyktig. Han har brukt veldig mye tid på å kalkulere vekt og forberede seg på vekten han skal gå med, og har også tilrettelagt treningen ut fra det.

Om avslutningen:

Breiviks forklaring: Siktede ble spurt hva han planla om avslutningen av operasjonen. Han forklarte at det er akseptert å kapitulere hvis operasjonen er fullført i sin helhet, siden man da kan starte opp del tre som er rettssaken.

Han anser seg som operativ fortsatt, ved å ”slåss med pennen”.

Når det gjelder tanker om avslutning av operasjonen rent praktisk, ville det være å få kontakt med lederen i Delta og avtale kapitulering. Det forsøkte han også. Da han ikke klarte det, tenkte han å ta på rustning for å øke sjansen for kapitulering.

Med rustning ville han overlevd selv om Delta begynte å skyte, men han ønsket ikke å skade Delta da operasjonen var ferdig.

Les flere nyheter her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:52 Tok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49 Mattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36 Hegerberg nominert til Ballon d'Or21:29 Facebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09 Bare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05 Gulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31 Her er de mest urolige flyturene19:08 Slik ville skolen hindre juks18:10 Fly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32 Carlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13 BMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01 Brexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31 Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Syriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54 Frykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Frynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Far siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på «ukjent» besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Her herjer tornadoen i Texas05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Startet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00 Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54 Brexit – dette kan skje nå17:41 Dette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16 Christine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04 Breivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01 Kurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56 LSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn
Siste nytt
21:52NorgeTok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49NorgeMattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36SportHegerberg nominert til Ballon d'Or21:29VerdenFacebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09NorgeBare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05SportGulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31ReiseHer er de mest urolige flyturene19:08VerdenSlik ville skolen hindre juks18:10VerdenFly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32SportCarlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13MotorBMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01VerdenBrexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31NorgeMarianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenSyriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55NorgeKallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54PengerFrykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54Helse og livsstilMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenFrynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgeFar siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på «ukjent» besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenHer herjer tornadoen i Texas05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43PengerNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15PolitikkKanonvalg for De grønne i Sveits05:05KulturSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49PolitikkMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45PolitikkNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkStartet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00NorgeOslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54PengerBrexit – dette kan skje nå17:41NorgeDette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16Helse og livsstilChristine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04PolitikkBreivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01VerdenKurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56SportLSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn
Populært