Meny

– Soleklart at Stangeland ikke var grovt uaktsom

Ankesaken i den såkalte stortingspensjonssaken mot Magnus Stangeland startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Stangeland ble dømt til 60 dagers fengsel i tingretten. Stangeland har anket over lovanvendelse og straffeutmåling. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Denne saken handler ikke om penger, men om Magnus Stangeland handlet grovt uaktsomt. Hans soleklare svar er at det gjorde han ikke, sa advokat Svein Aage Valen da ankesaken om Stortingets gullpensjoner startet tirsdag.

Den 70 år gamle tidligere stortingsrepresentanten for Senterpartiet fremsto som selvsikker før ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett.

– Mitt sterkeste kort er at jeg ble trodd i Oslo tingrett. Men det er en kortslutning fra sakens fakta til dommen i tingretten. Poenget er at jeg informerte Stortingets pensjonsstyre og fulgte de rådene jeg fikk. Da er det ikke mulig å konkludere med at jeg opptrådte grovt uaktsomt. Jeg ser fram til å få en ny vurdering, og jeg er klar, sa Stangeland til NTB tirsdag morgen.

Stangeland (70) ble i Oslo tingrett dømt til fengsel i 60 dager for grovt uaktsomt bedrageri, for å ha mottatt stortingspensjon samtidig som han hevet styrehonorar, lønn og hadde fri bil. Stangeland opplyste pensjonsstyret om disse ordningene, men ikke om beløpenes størrelse.

Han ble også dømt til å betale sakskostnadene for det offentlige på 100.000 kroner.

Les også: Talleraas får behandlet saken i lagmannsretten

Se video av Stangelands leide luksusyacht som braser rett inn i en seilbåt.

Les også: - For lav straff

Ettbarnsmoren «Maria» som fikk 24.427 kr for mye venter på 27 dagers fengselsstraff. Hun synes dommen mot stortingspensjonistene er for mild.

– Ikke grovt uaktsom

Stangelands advokat Svein Aage Valen mener at Stangeland har gjort alt som kunne forventes av ham da han var i dialog med pensjonsstyret før utbetalingene startet.

– Denne dialogen foregikk ikke i et vakuum. Det er pensjonsstyret som setter premissene, sa Valen.

Han pekte dessuten på at Stangeland har betalt tilbake de 536.000 kronene som ble urettmessig utbetalt.

Partene er enige om sakens faktagrunnlag, inkludert vurderingen av at Stangeland ikke hadde rett på stortingspensjon etter 75-årsregelen – en ordning som varte fram til han fylte 65 år og gikk over på ordinær stortingspensjon.

– Stangeland har egentlig et annet syn på saken, men han har akseptert lovtolkningen på dette området. Pengene er for øvrig betalt tilbake, og denne saken handler altså ikke om penger, men om Stangeland har opptrådt grovt uaktsomt. Han soleklare svar på dette er at det har han ikke, verken objektivt eller subjektivt, sa Valen.

Dialog

Dersom man legger den faste lønnsutbetalingen til grunn, fra deltidsstillingen i Bergen Yards, så hadde Stangeland en innekt like under grensen for hva som var tillatt samtidig som stortingspensjon ble utbetalt. I tillegg kom det styrehonorarer og bilordning, som Stangeland opplyste at han hadde – men uten å være konkret.

Stangeland hadde nemlig fått forståelse av at disse inntektene var sporadiske, og at reglene tilsa at disse ikke skulle telle med i beregningen av hva Stangeland tjente, fremholdt Valen i lagmannsretten tirsdag.

– Hadde pensjonsstyret den gang vært klar i sin kommunikasjon med Stangeland om at styreinntekter skulle telle med, så hadde de all foranledning til å presisere dette overfor ham. Det er vanskelig å forstå at han skal ha villedet pensjonsordningen. Det var tvert om pensjonsordningen som ga informasjon til Stangeland om hva som var relevant og ikke, og Stangeland innrettet seg etter dette, sa advokat Valen.

Les flere nyheter

Populært