Meny

Norsk svar til ESA:

Bjurstrøm går mot ESAs dumping-krav

Beholder, men svekker regler i brev til ESA i dag: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Foto: Erlend Aas/Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge holder fast ved regler mot sosial dumping hos firmaer som skal levere varer og tjenester til det offentlige. Men svekker reglene.
EØS mot arbeidslivsregler

EUs utstasjoneringsdirektiv regulerer utenlandske selskapers rettigheter til å utføre oppdrag i et annet EU-/EØS-land ved å sende ut sine medarbeidere dit.

Lønnspress:  Direktivet provoserer fagbevegelsen fordi det kan gi lønnspress nedover i konkurransen om oppdrag. Mange utenlandske firmaer betaler sine ansatte langt lavere enn norsk standard.

Tiltak mot sosial dumping:  I januar 2008 vedtok den rødgrønne regjeringen en forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

EUs frie flyt viktigere: Samme måned falt det en dom i EU-domstolen. Ifølge EFTAs overvåkingsorgan ESA innebærer den at forskriften om norsk oppfølging av ILO94 bryter med EUs regler for fri flyt.

I juli 2009 reiste ESA sak mot Norge i denne striden, med påstand om at forskriften på ulovlig vis begrenser EØS-avtalens krav til fri flyt over landegrensene..

Norge prøver seg igjen:  I september 2009 kom regjeringen med et nytt utkast til forskrift. Den svekket de opprinnelige reglene om at offentlige innkjøpere plikter å passe på arbeidsvilkårene for oppdrag de bestiller.

Heftig strid: Forskriften ble sendt ut på høring og høstet mange kritiske merknader - fra begge kanter. Høringen er avsluttet, og regjeringen vurderer hva den skal gjøre. Les alle innspillene her.

Konkurranse først: I juni 2011 slo ESA fast at EUs regler for fri konkurranse forhindrer også disse svekkede tiltakene mot sosial dumping.

 

 


Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm insisterer på at Norge skal beholde sine krav mot lønnsdumping i firmaer som leverer til det offentlige.

Det går fram av et brev som sendes til overvåkingsorganet ESA i dag.

ESA er organet i Brussel som skal påse at Norge på grunn av EØS-avtalen overholder EUs markedslover.

Ikke i utlandet

Samtidig gjør Arbeidsdepartementet forsøk på å blidgjøre ESA ved å jenke litt på ordlyden i den norske forskriften.

En setning om at kravene til lønns- og arbeidsvilkår også skal gjelde ved arbeid i utlandet, er fjernet.

Det gjenstår likevel å se om ESA mener dette er godt nok.

Dermed kan Norge fortsatt havne for en internasjonal domstol. For ESA mener slike tiltak mot sosial dumping bryter med EUs krav om fri konkurranse som det viktigste.

Kan tvinge Norge til FN-brudd

Regjeringen vedtok i 2008 å pålegge leverandører og underleverandører til det offentlige å tilby sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som er normalt i Norge

Disse reglene er også en gjennomføring av en FN-konvensjon Norge har forpliktet seg til å overholde.

Norge har fra 2008 av forpliktet seg til å overholde konvensjon nr. 94 i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter.

ESA: - Mot EUs lover

Men i juni kom ESA fram til at de norske reglene som skal forhindre urimelige arbeidsvilkår hos leverandører ved offentlige innkjøp, bryter med EUs regler for fri konkurranse.

Les: ESA forbyr krav til arbeidsvilkår.

Etter betenkningstid siden da, sto regjeringen overfor valget om å gi etter, eller om nødvendig å bringe striden med ESA inn for den såkalte EFTA-domstolen.

Denne domstolen er det øverste organet som avgjør om norsk politikk er lovlig eller ikke.

Les også: Bjurstrøm går trolig rettens vei.

Paradoks

Mens EUs lover ifølge ESA hindrer slike tiltak mot sosial dumping her hjemme, bidrar Norge samtidig med 60 millioner kroner for å få til et anstendig arbeidsliv i 15 EU-land.

Les: Betaler i EU - må svekke hjemme.

Situasjonen Norge nå har kommet opp i, er stikk i strid med det daværende statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) opplyste om da norsk medlemskap i EU ble diskutert.

Lørdagen før folkeavstemningen om EU i 1994, kalte Brundtland Senterpartiets nei-dronning Anne Enger Lahnstein for "løgner". Løgnen gikk ifølge Brundtland ut på at Lahnstein advarte om at EU ville påvirke reglene for norsk arbeidsliv.

Nå gjør en løsere tilknytning til EU at myndigheten til å godta eller forkaste arbeidslivsregler i Norge, er overført til Brussel og Luxembourg.

Les brevet til ESA her.

Les de opprinnelige norske bestemmelsene her.


Artikkelen er oppdatert med opplysninger fra Arbeidsdepartementet tirsdag ettermiddag.

Les andre nyheter.

Populært