FNs spesialrapportør om samepolitikk:

Samer i kryssild mellom FN og Frp

Frp vil ha vekk sametingspresident Egil Olli (bildet), hele Sametinget og norsk tilslutning til internasjonal konvensjon om urfolks rettigheter. Foto: Thomas Vermes
Frp vil ha vekk sametingspresident Egil Olli (bildet), hele Sametinget og norsk tilslutning til internasjonal konvensjon om urfolks rettigheter. Foto: Thomas Vermes

- Det vil bety et enormt tilbakeslag for urfolks rettigheter i Norge om Stortinget vedtar forslaget fra ett av Norges største partier om å avvikle Sametinget.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er ILO-konvensjon 169:

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO vedtok i 1989 sin Konvensjon nr. 169 om rettighetene til urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Norge sluttet seg til konvensjonen (ratifiserte) i 1990. Her i landet trådte den i kraft 5. september 1991.

Liten oppslutning. 21 år etter opprettelsen av Konvensjon nr. 169 har bare 20 av verdens stater sluttet seg til. Mange av dem befinner seg i Sør-Amerika.

Se hvem som har sluttet seg til her.

Norge er eneste land med samisk befolkning som har ratifisert konvensjonen. Russland, Sverige og Finland har avstått.

Norsk samepolitikk og ILO-konvensjonens tekst kan du finne hos Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Det rykket James Anaya ut med i Genève fredag. Han er spesialrapportør for urbefolkningers rettigheter hos FNs menneskerettighetsråd.

Bakgrunnen er et forslag fra Fremskrittspartiet som Stortinget har til behandling i disse dager.

Her går Frp inn for å avvikle Sametinget, oppheve finnmarksloven og det samiske forvaltningsområdet samt å trekke Norge ut av ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkningers rettigheter.

Les Sametingspresidentens svar: - Innbilning fra Fremskrittspartiet

- Sametinget verre

- Sametinget og samemantallet bryter mer med menneskerettigheter enn noe annet. For de bygger på etnisk forskjellsbehandling. Det er rasisme, slår Frps samepolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen tilbake.

- Norge vil opphøre å være verdensledende i å anerkjenne og beskytte rettighetene til urfolk hvis det nasjonale parlamentet vedtar forslaget fra en av de største partiene i landet, Fremskrittspartiet, skriver derimot amerikanske Anaya i sin uttalelse.

- Videre er jeg bekymret for at debatten forslaget virvler opp, kan skape negativt syn på det samiske folk og oppmuntre til diskriminering mot dem, sier FN-spesialrapportøren.

I januar i år offentliggjorde spesialrapportøren en rapport om situasjonen for samiske folk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

- Etnisk forskjellsbehandling

- Det er mulig at det går på anseelsen løs for Norge blant noen dersom vårt forslag blir vedtatt. Men ikke hos den jevne nordmann eller folk ellers. Verken Sverige, Finland og Russland har ratifisert ILO-konvensjonen, sier Morten Ørsal Johansen.

- Jeg ser ikke noe stort problem i det. Dette er en innfløkt utfordring. Da Sametinget ble opprettet, var 16 av 17 finnmarkskommuner imot det, legger han til.

Les også sametingspresidentens kronikk i ABC Nyheter: Samepolitikk i revers?

- Norske Samers Riksforbund har 600 medlemmer og påberoper seg å prate på vegne av samene. Men det er 30.000 samer i Norge, framholder Frp-politikeren.

- Vi skal ikke ha forskjellsbehandling ut fra etnisitet, konkluderer Morten Ørsal Johansen.

Ti års ventetid

Om Frp ønsker å få Norge til å si opp ILO, avtalen, må de vente i to og en halv stortingsperiode. Utmelding av konvensjonen kan bare skje en gang hvert tiende år.

Og i denne omgang utløp fristen nå i september.

Les: Vil trekke Norge fra urfolks-avtale


Personvernpolicy