- Kommisjonen må ikke gå letteste vei inn i hemmelighetenes mørke

Alexandra Bech Gjørvs nye forslag til lov for å beskytte 22. juli kommisjonens arbeid vil gi kommisjonen urettmessig stor makt til å bestemme hva pressen får vite og ikke, mener generalsekretæren i Norsk Redaktørforening Nils E. Øy (Foto: Scanpix).
Alexandra Bech Gjørvs nye forslag til lov for å beskytte 22. juli kommisjonens arbeid vil gi kommisjonen urettmessig stor makt til å bestemme hva pressen får vite og ikke, mener generalsekretæren i Norsk Redaktørforening Nils E. Øy (Foto: Scanpix).

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening Nils E. Øy reagerer på 22. juli-kommisjonens forslag om en spesiallov for å holde journalister på avstand.