Innsatsleders rapport

Innsatsleders tiltak i Regjeringskvartalet fredag 22. juli 2011, fra ca kl 15.26 til ca kl 2100.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

"Fredag 22. juli 2011 hadde jeg kveldsvakt. Jeg var akkurat ferdig med paroler og div administrativt på politihuset da jeg hørte et kraftig drønn – som et tordenbrak. Etter få sekunder kom det sambandsmeldinger fra andre patruljer som meldte om en eksplosjon i området ved Youngstorget. I følge politiets operasjonslogg (PO-loggen) fikk Operasjonssentralen kontakt med en vakt fra Regjeringskvartalet kl 15.27, som bekreftet at eksplosjonene hadde rammet Regjeringskvartalet.

Jeg tok med mitt utstyr og dro umiddelbart til stedet i kommandobilen. Ankom få minutter senere, og ga en kort situasjonsrapport til Operasjonssentralen. Den inneholdt info om skadeomfang, og at det var skadde og døde i området. For at alle som var på vei til oppdraget skulle vite hva vi sto overfor, presiserte jeg at dette var en terroraksjon. Ba samtidig operasjonsleder om bevæpningsordre, da vi kunne ha gjerningsmenn i drift i Oslo. Ba også om å få mannskaper fra Beredskapstroppen til stedet, samt at jeg ba om at politidistriktets operative stab måtte bli innkalt.

Jeg parkerte på Akersgate-siden av Regjeringskvartalet. Pga masse vrakrester forlot jeg

kommandobilen, og tok meg til fots inn i området for å danne en kommandoplass sammen med lederne for de underlagte styrkene inne på skadestedet.

Resepsjonsområdet i H-blokka var borte etter eksplosjonen. Det var ikke tegn til liv der, men jeg hørte rop fra oppe i blokka. Utenfor resepsjonsområdet var det et stort hull i bakken, hvor bilbomben var satt av. Det var forholdsvis kraftig brann i R4 samt en mindre brann oppe i H-blokka. Møtte også ansatte som virret rundt i sjokk, og som kom med usammenhengende info. En av dem fortalte at det satt fast en person i heisen i R4, mens den andre opplyste at det var 2 bomber som hadde gått av – en i resepsjonen i H-blokka, samt en oppe i etasjene på R4. Disse ansatte ble etter hvert tatt hånd om av hjelpemannskapene.

På spørsmål fikk jeg fra operasjonssentralen beskjed om at statsministeren var i sikkerhet.

Vi etablerte et ko/samlingspunkt for innsatsstyrkene på Einar Gerhardsens plass, og derfra ble arbeidsoppgaver fordelt. Tilstede var brigadesjefen fra Oslo Brann og redningsetat (OBRE), Operativ Leder Helse, aksjonsleder fra Beredskapstroppen og bombegruppa.

Etter hvert kom en politiførstebetjent fra Krim.teknisk til stedet,som skulle organisere sine mannskaper i innsatsområdet. Noe senere kom et team fra Krim.vakta.

Pri 1 var livreddende førstehjelp, og de første politienhetene på stedet hadde fokus på dette inntil ambulansetjenesten hadde tilstrekkelig med mannskaper selv. Flere tjenestepersoner var tilsølt med blod oppover armene og brystet etter denne innsatsen. Tjenestepersonene på stedet jobbet i et område med ekstremt mange synsinntrykk, med hardt skadde personer, døde personer, og legemsdeler spredt utover et stort område. De hardest skadde ble kjørt direkte til sykehus med ambulanse. De døde ble dekket til, og ble liggende. Samleplasser for lettere skadde og evakuerte ble etablert på Youngstorget.

Divisjonsleder fra ”M” fikk ansvar for denne. Etter hvert som ambulansetjenesten fikk nok ressurser, ønsket operativ leder helse at det skulle opprettes en samleplass for skadde også i Akersgt, slik at evt skadde skulle slippe å gå/bli båret langt. Dette ble gjort omgående.

Pri 2 var politisperringer. Det var mange sivile som hadde vært inne og bl.a filmet åstedet og de skadde/døde før politiet var på plass. Sivile ble fortløpende sendt ut av området også mens livreddende arbeide pågikk. Først da fysiske sperringene var på plass ble det nesten fritt for sivile på åstedet. Det må legges til at mange sivile gjorde en god jobb med å bistå med å få skadde personer ned til Youngstorget.

S-20 fikk ansvar for sperringene rundt selve Youngstorget og ned mot Storgt.

Kl 15.46 kom det en melding på sambandet om at det var 2 udetonerte bomber på stedet. Jeg insisterte på å få kontakt med den eller de som hadde meldt dette, for en evakuering av hjelpemannskaper fra området ville få konsekvenser for fremdriften i hjelpearbeidet.

Til tross for gjentatte spørsmål fra operasjonssentralen var det ikke mulig å få svar på dette, så jeg ble nødt til å iverksette evakuering av redningsmannskapene. 5 minutter senere kom meldingen fra operasjonssentralen om at patruljen som hadde kommet med meldingen hadde fått denne informasjonen av fra en vekter. Jeg anså denne meldingen som lite spesifikk, og beordret derfor alle hjelpemannskaper inn i området igjen for å fortsette arbeidet.

Bombegruppa startet klareringssøk i R4 slik at OBRE skulle få tilgang med mannskaper og slokkeutstyr oppe i etasjene hvor det brant, samt utsjekk av personen som var meldt fastklemt i heisen. For å komme nært nok med sitt slukningsutstyr måtte OBRE kjøre frem en stor brannbil. Kjøreruta ville bli gjennom et område med masse nedfall, så VTS ble rekvirert med feiebil for å samle opp nedfallet. Da sopingen var gjennomført ble nedfallet kjørt til en rein og nyvasket lagerbygning på Huseby leir. (Håndballhall). Det var forsvarets liason i politiets operative stab som koordinerte dette.

S-blokka (ligger parallelt med R4, på motsatt side av H-blokka) hadde store utvendige skader, Et team fra politiet fikk i oppdrag å gjennomsøke denne.

En VW Golf med reg nr XX XXXXX var sterkt ramponert etter eksplosjonen. Den sto på fortauet ved Einar Gerhardsens plass, og på anmodning fra meg tok bombeteknikere fra forsvaret en rask sjekk av den.

Konklusjonen var at det var lite sannsynlig at den var et objekt vi behøvde å se på som en mulig bombe. Det var imidlertid mange som stilte spørsmål om hvor farlig denne bilen kunne være, så jeg fikk OBRE til å dra den nedover Grubbegt.

Da bombegruppa hadde klarert ut R4 og slukningsarbeidet var i gang, fikk de beskjed om å søke gjennom H-blokka, som hadde de verste skadene. Forsiktighet måtte utvises pga nedfall av glass og gjenstander. Operasjonssentralen fikk telefonanrop fra ansatte som fortsatt var i H-blokka. Min anbefaling til dem var å benytte tilgjengelige nødutganger. Hvis det ikke var mulig å benytte dem, skulle de gå til nærmeste vindu og rope for å få kontakt med hjelpemannskaper på utsiden.

Mens dette pågikk kom det melding om en eksplosjon i Stortingsgt 14, og at stedet ble evakuert. M-04 dro til stedet, og meldte om glassruter som var knust, men så ingen skadde. Fra OBRE på regjeringskvartalet fikk jeg informasjon om at forholdet var en arbeidsulykke, og jeg brukte derfor ikke mer tid på dette.

Kort tid etter det kom det melding om at en mann satt på huk foran TV2 bygget og koblet noe på en boks. U-05 ble sendt til stedet. Området ble evakuert, og bombeteamet fra forsvaret sjekket ut saken.

I tillegg til søk i bygninger, foretok politiets bombegruppe også utendørs områdesøk innenfor avsperringene rundt regjerningskvartalet.

Mannskaper fra Delta deltok i søk i de farligste områdene – som H-blokka – samt at de fikk i deloppdrag å innhente informasjon om gjerningsmannen og starte søk etter han.

Vi hadde mottatt informasjon fra vaktmannskaper fra regjeringsbygget som mente å ha sett en gjerningsmann iført en uniform, formentlig fra et vaktselskap, som forlot varebilen som noen minutter senere ble sprengt.

Han hadde våpen i hånda, og ble beskrevet som noe mørkere i huden enn nordmenn flest. Jeg fikk C-04 til å gå ned til vaktsentralen og etterforske mer rundt dette sporet.

I tillegg fikk vi info fra en tj.pers i OBRE som hadde observert en mann iført politiuniform og skuddsikker hjelm, samt våpen i hånd, utenfor deres lokaler i Grubbegt noen minutter før eksplosjonen.

Da meldingen om voldsom skyting på Utøya kom til oss, fikk aksjonsleder fra beredskastroen ”go” fra meg for å dra til Utøya for å bistå lokalt politi.

Politipersonell meldte om stor pågang fra media som ønsket informasjon. I første omgang ble de sluppet innefor de ytre sperringene, og ble anvist til et bestemt punkt på Youngstorget.

Jeg avholdt etter hvert to korte pressebriefer der. Fordi mange sivile hadde vært inne på åstedet og filmet, ønsket jeg å gi noen fotografer mulighet for å filme og ta bilder fra et nærmere angitt sted. Kravet var at de skulle legitimere seg med pressekort, Dette for å få inn seriøse medieaktører som har kunnskap om innholdet i ”vær varsom plakaten”. (Noe de sivile med filmkameraer helt klart ikke hadde). Jeg informerte alle ledere på skadestedet før pressefotografene ble tatt med inn, og døde ble dekket ytterligere til. I tillegg fikk pressefotografene beskjed om ikke å filme noen døde. (Skadde personer var da borte fra åstedet).

Ca kl 1630 ankom innsatsleder TB til stedet. Han fikk i oppdrag å lede og koordineresøk i alle bygninger og uteområder innenfor sperringene. Han benyttet kallesignal U-05B.

Ca kl 1700 ankom innsatsleder KJ. Han fikk i oppdrag og sørge for nødvendigeavsperringer rundt hele innsatsområdet. Han benyttet kallesignal U-05C.

Sivilforsvaret ble også rekvirert, og bisto med telt og annet teknisk utstyr. Det ble satt opp telt for utstyr på Youngstorget, telt for adgangskontroll i Eva Kolstadsgt mot Einar Gerhardsens plass, samt div telt til bruk for Kriminalteknikerne. Sivilforsvaret sørget også for drifting av det utstyret politiet lånte av dem.

Ca kl 2100 dro jeg inn til politihuset og fortsatte arbeidet i politidistriktets operative stab. Innsatslederne TB og KJ hadde da overtatt mine arbeidsoppgaver etter en lengre overlappingsperiode.»

Personvernpolicy