1 av 10 kvinner slår kjæresten

- Kvinners voldsutøvelse er undervurdert, sier forsker Hilde Pape. Hun står bak en sjelden undersøkelse av kvinners voldsbruk mot partner. Illustrasjonsfoto: Colourbox
- Kvinners voldsutøvelse er undervurdert, sier forsker Hilde Pape. Hun står bak en sjelden undersøkelse av kvinners voldsbruk mot partner. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Blant unge kvinner i parforhold hadde 11 prosent angrepet partneren siste halvår, viser ny norsk studie.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Unge kvinner som utøver vold mot partneren er generelt mer aggressive enn kvinner ellers og er i mange tilfeller alene om å være fysisk aggressive i forholdet. Det kommer frem i en landsdekkende studie av normalbefolkningen som nettopp er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Som en del av «Ung i Norge»-undersøkelsen har 1250 unge kvinner svart på spørsmål om voldsbruk i 1992, 1994 og 1999.

Av dem som hadde vært i et parforhold det siste halvåret svarte ni prosent at de hadde fiket til partneren, mens seks prosent hadde opplevd dette selv. Seks prosent av kvinnene sa også at de hadde slått, sparket eller bitt kjæresten sin.

Aggressive kvinner

Forskeren bak undersøkelsen, Hilde Pape ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), understreker at en slik studie av normalbefolkningen ikke fanger opp den groveste volden. De mest graverende formene vold i samliv er det oftest menn som står bak.

Hilde Pape forsker på vold. Foto: SirusHilde Pape forsker på vold. Foto: Sirus

- Dette handler om mindre alvorlige og nokså sjeldne tilfeller av vold, for det meste ørefiker. Det å fike til partneren har nok de aller fleste sterke barrierer imot. Studien viser at kvinnene som gjør dette skiller seg markant fra kvinner for øvrig ved at de viser aggresjonstendenser på en rekke andre områder i livet. Allerede i tenårene er disse forskjellene til stede, sier Pape til ABC Nyheter.

Kvinnene som hadde utøvd partnervold hadde i lang større grad enn ikke-voldelige kvinner vært i slåsskamp, begått hærverk og mobbet andre. De vurderte seg selv som aggressive og oppga sterke følelser av undertrykt sinne og et hissig temperament.

Fornøyde med forholdet

Majoriteten av kvinnene som hadde angrepet kjæresten ga likevel uttrykk for at forholdet fungerte bra.

- Kvinnene som utøver mindre graverende vold lever ofte i konfliktfylte relasjoner og en god del av dem utsettes selv for fysisk aggressivitet fra partneren side. Til tross for dette er det en betydelig andel som gir uttrykk for at de er fornøyde med parforholdet sitt. Det er tankevekkende, sier Pape.

Internasjonal forskning peker i samme retning, ifølge forskeren. Hun tror noe av forklaringen kan være at i relasjoner der mindre alvorlige voldsepisoder finner sted, kan den emosjonelle intensiteten være høy.

- Slike forhold kan trolig oppleves bedre enn de relasjonene som er preget av distanse, kulde og likegyldighet, sier Pape, som understreker at det er nødvendig med mer forskning for å få vite historiene bak tallene.

Ikke overraskende var kvinner som ikke hadde brukt vold noe mer fornøyde med parforholdet. Unntaket gjaldt det å ha et godt seksualliv, der forskjellene ikke var signifikante.

Selvforsvar ikke hovedmotiv

Selv blant dem som hadde utøvd vold mot kjæresten svarte 59 prosent av kvinnene at forholdet deres i alt enten var «svært bra» eller at de «ikke kunne hatt det bedre».

- Resultatene tyder på at fysiske angrep forekommer i relasjoner som ellers fungerer rimelig bra. Dette må ses i sammenheng med at den partnervolden som ble kartlagt neppe var særlig grov, sier Pape.

I studien var ensidige angrep fra kvinnens side det mest utbredte voldsmønsteret.

- Vi kan derfor ikke bortforklare kvinners voldsbruk med å si at det først og fremst handler om selvforsvar, i hvert fall ikke i den vanlige betydningen av ordet. Men for en god del kan den fysiske utageringen være en måte å forsvare seg mot angrep på selvfølelsen, altså psykisk terror fra partnerens side, sier hun.

Personvernpolicy