Trosser EØS-vaktbikkje i Icesave-strid:

Island nekter å gi etter i bankstrid

Islands statsminister Johanna Sigurdardottir: Avviser påstand om at Island bryter EØS-regler om bankgaranti. Foto: Scanpis/AP Photo/Brynjar Gauti
Islands statsminister Johanna Sigurdardottir: Avviser påstand om at Island bryter EØS-regler om bankgaranti. Foto: Scanpis/AP Photo/Brynjar Gauti

Den islandske regjeringen nekter å bøye seg for ESAs krav om å punge ut til Nederland og Storbritannia i Icesave-striden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er Icesave-skandalen:

Den islandske banken Landsbankinn opprettet en nettsparebank for utlendinger, særlig nederlendere og briter, kalt Icesave.

De tilbød gunstig rente og fikk flere utenlandske innskytere enn innbyggere på Island.

Da bankvesenet på Island gikk overende, forlangte Nederland og Storbritannia at den islandske staten skal betale alle utenlandske innskyteres tap.

Den islandske regjeringen ble tvunget til å inngå en avtale om å låne 3,88 milliarder euro (over 30 milliarder norske kroner) - nettopp fra Nederland og Storbritiannia - for å kunne betale Icesave-innskyterne tilbake.

Avtalen ble forkastet av Alltinget og deretter Islands president og folkeavstemninger i flere runder.

ESA kommer: 26. mai 2010 kom EFTAs overvåkingsorgan ESA fram til at EØS-avtalen forplikter Island til å punge ut.

Sto imot: 2. mai 2011 svarte den islandske regjeringen på ESAs utspill. Island avviste ESAs påstander.

ESA slo tilbake: 10. juni 2011 fattet ESA sin endelige beslutning om at Island må betale Icesave-innskyterne. Dermed var det opp til islendingene å bøye seg eller bli trukket for EFTA-domstolen.

Den private nettbanken Icesave gikk konkurs under finanskrisen. Statsminister Johanna Sigurdardottir avviser i dag ESAs krav i Icesave-striden.

- Regjeringen sender sitt vedtak til ESA i dag, opplyser Arni Thor Sigurdsson til ABC Nyheter.

Han er leder av utenrikskomiteen i det islandske parlamentet, Alltinget.

Legger byrden på staten

I juni fattet ESA sin endelige beslutning i spørsmålet om islandske skattebetaleres ansvar etter at den private Icesave-nettbanken gikk konkurs.

ESA er overvåkingsorganet som skal påse at Island, Norge og Liechtenstein overholder EUs regler.

- Dere må punge ut, var beskjeden fra Brussel.

Vedtaket kan gi den islandske staten et stort økonomisk tap.

Striden står om den islandske stat er forpliktet til å gi minimumserstatning til alle innskytere i Nederland og Stortbritannia som tapte sparepengene sine ved Icesave-konkursen.

- Vi er uenige

Island fikk frist til i dag med å komme med svar på om landet vil føye seg eller ikke. Svaret blir altså «nei».

- Vi diskuterte saken i utenrikskomiteen med økonomiministeren i begynnelsen av uka. Islands konklusjon er at vi står fast på vårt syn og er uenig i ESAs vurdering fra juni, sier Arni Thor Sigurdsson til ABC Nyheter.

Han tilhører partiet De Venstregrønne, som sammen med statsministerens sosialdemokratiske parti sitter i regjering.

- Vi understreker argumentene vi tidligere har sendt, legger han til.

Les: Island avviser Icesave-anklagene.

Til retten om nødvendig

- Selv om man er uenig, kan man vurdere å gi seg. Er det aktuelt for Island i denne saken?

- Det gjør vi ikke. Vi mener at vi har en relativt sterk sak og at våre argumenter holder. Nå er det opp til ESA om våre argumenter er tilstrekkelig til å henlegge saken, om de ber om ytterligere informasjon eller om de bringer saken inn for EFTA-domstolen.


Les alt om Icesave-striden her.

Les flere nyheter.

Personvernpolicy