Åpen for alle - alltid

Norge stiller seg bak palestinerne

FNs hovedforsamling er i gang i New York. Her er FNs generalsekretær Ban Ki-moon på talerstolen. Foto: REUTERS / Shannon Stapleton / SCANPIX
FNs hovedforsamling er i gang i New York. Her er FNs generalsekretær Ban Ki-moon på talerstolen. Foto: REUTERS / Shannon Stapleton / SCANPIX
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge ser fram til å ønske Palestina velkommen som nytt medlemsland i FN, sa Espen Barth Eide (Ap) da han holdt Norges innlegg i FNs hovedforsamling.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Palestinernes søknad om fullt medlemskap i FN var et hovedtema i det norske innlegget, som ble holdt sent tirsdag kveld norsk tid. Norge støtter palestinernes sak, sa Espen Barth Eide, som er statssekretær i Utenriksdepartementet.

– Både palestinernes modenhet for statsdannelse og de erklæringer og løfter de er kommet med, bør anerkjennes. Norge ser fram til å ønske Palestina velkommen som fullt medlem i De forente nasjoner, sa han.

I innlegget fastslo Barth Eide at Norge mener det palestinske folk er i sin fulle rett når det tar sitt krav om anerkjennelse opp i FN.

– Dette er verken uforenlig med forhandlingsprosessen eller et uttrykk for alenegang.

Målet fastsatt i 1947

Norge sluttet seg allerede i 1947 til målet om å dele det britiske mandatområdet Palestina inn i to uavhengige stater, den ene jødisk og den andre arabisk, påpekte Barth Eide. Målet ble den gang nedfelt i FNs resolusjon nummer 181.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge stemte i sin tid også for opptakelse av Israel som medlemsland i FN, og det uten forhandlinger med palestinerne, sa Barth Eide.

– Vi lot den gang den israelske delegasjonens erklæringer og forklaringer være grunnlag for vår beslutning. Israel forklarte overbevisende hvorfor anerkjennelse og medlemskap ikke burde vente til spørsmålene om grenser, flyktninger, Jerusalem og fred med nabolandene var løst, sa Barth Eide.

Siden den gang har Norges holdning bygget på visjonen om at to stater, Israel og Palestina, skal leve side om side med hverandre i fred, forklarte han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Norge har konsekvent stilt seg bak Israel og dets iboende rett til selvforsvar i samsvar med folkeretten. Vi har også støttet den palestinske retten til statsdannelse og opprettelsen av den palestinske selvstyremyndigheten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tautrekking i Sikkerhetsrådet

Barth Eide understreket videre at palestinernes president Mahmoud Abbas i sin tale til hovedforsamlingen hadde forsikret om at palestinerne ville etterleve FNs charter og relevante resolusjoner og gå inn for demokrati, lovstyre og menneskerettigheter. Abbas tok også til orde for nye forhandlinger med Israel om stridsspørsmål. Norge har stilt dette som krav for at Norge skal gå inn for anerkjennelse av Palestina.

Palestinernes forespørsel om fullt medlemskap i FN er nå oppe til behandling i FNs sikkerhetsråd. Det er ikke ventet noen avstemning før om flere uker, men det regnes som sikkert at forespørselen vil bli avvist, ettersom USA har vetorett. Ifølge USA er forhandlinger eneste vei til anerkjennelse av en palestinsk stat.

Forhandlingene mellom Israel og palestinerne ble i fjor lagt på is da palestinerne trakk seg ut i protest mot fortsatt bygging i israelske bosetninger på okkupert jord.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arabisk vår

I sin tale til FNs hovedforsamling tok Barth Eide også opp den arabiske våren som tema. Folk har reist seg mot autoritære ledere, og store forandringer har funnet sted, fastslo han.

– Eneherskere som ikke har klart å gi håp om et bedre liv i frihet og verdighet, er blitt styrtet, sa Barth Eide.

Han forsvarte samtidig Norges deltakelse i militæroperasjonen i Libya.

– Noen ganger er det intet annet alternativ enn maktbruk.

Les flere nyheter