Åpen for alle - alltid

Legestudenter vil ikke utføre abort

27 prosent av legestudentene ønsker å benytte seg av reservasjonsretten som gir dem mulighet til å nekte å utføre eller assistere ved abortinngrep. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
27 prosent av legestudentene ønsker å benytte seg av reservasjonsretten som gir dem mulighet til å nekte å utføre eller assistere ved abortinngrep. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

En av fire norske legestudenter ønsker å reservere seg mot å utføre abortinngrep.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Holdninger til selvbestemt abort
  • Legestudentene er mer positive til selvbestemt abort enn den generelle befolkningen. I en spørreundersøkelse fra 2010 fant man nemlig at 76 prosent av befolkningen var tilhengere av loven.
  • Studentene i slutten av studiet var mer liberale enn førsteårsstudentene, og kvinnene var mer positive enn menn.

  • Motstanden mot selvbestemt abort er sterkest i Bergen, hvor 23 prosent av studentene var imot retten.

Det kommer frem i en undersøkelse som kartlegger norske medisinstudenters holdning til selvbestemt abort. De aller fleste (87,5 prosent) svarte at de var tilhengere av ordningen.

Mest liberale er studentene ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet i Trondheim, der 93,5 prosent av studentene er for selvbestemt abort.

Samtidig sier 27 prosent av legestudentene at de ønsker å benytte seg av reservasjonsretten, det vil si den muligheten helsepersonell har til å nekte å utføre eller assistere ved abortinngrep av samvittighetsgrunner.

Les også: Nekter å utføre aborter av frykt for represalier

– Andelen studenter som ønsket å benytte seg av reservasjonsretten (27,5 prosent) var høyere enn vi forventet, skriver forskerne bak studien i en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det finnes ikke oppdatert landsomfattende statistikk på hvor mange leger som benytter seg av denne retten i dag, men i Helse Sør-Øst i 2009 oppga 15 leger at de ikke lenger ville delta i provosert abort.

– Dette er et vanskelig tema for mange og det involverer nok mange personlige følelser, samtidig er man kanskje ikke flink nok til å være åpen om problemstillingene rundt tema og man kan bli sittende igjen med flere spørsmål enn svar, noe som gir en usikkerhetsfølelse, sier Kersti Elisabeth Styren, leder i Norsk medisinstudentforening, til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Finner abort så problematisk

Ønsket om å reservere seg var klart høyere blant studentene som var motstandere av prinsippet om selvbestemt abort. Likevel var det 19 prosent av tilhengerne som også ønsket å reservere seg.

– Dette kan tolkes som at en andel av studentene finner abort så problematisk at de selv ikke ønsker å ha befatning med fenomenet, men samtidig finner det galt at samfunnet skal forby selvbestemt abort, skriver forskerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er nok en forskjell på å være for selvbestemt abort, og det å selv måtte utføre inngrepet, sier studentlederen som er forklaring på denne differansen.

Det var noen flere blant studentene i Oslo (33 prosent) som ønsket å reservere seg enn ellers i landet.

Det er Gunn Helen Hagen, Christine Ødegaard Hage, Morten Magelssen og Per Nortvedt ved senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, som står bak undersøkelsen. 514 studenter ved de fire medisinske fakultetene i Norge har svart på spørreskjemaundersøkelsen.

Les også: Sliter lenge etter spontanabort

Misfornøyd med etikkundervisningen

Forskerne har sammenlignet svarene fra førsteårstudentene med fjerde- og femteårsstudenter for å se om holdningen til selvbestemt abort endrer seg i løpet av studiet. Mer enn to tredjedeler sa at holdningen ikke hadde endret seg.

Les også: Færre tenåringer tar abort

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var store forskjeller mellom universitetene når det gjaldt andelen studenter som hadde vært til stede ved et abortinngrep. I Oslo hadde de fleste studentene vært til stede, i Bergen drøyt halvparten, mens bare én av ti i Trondheim og Tromsø. Majoriteten av studentene oppga at de ønsket muligheten til å observere, og forskerne mellom alle fakultetene bør gi et slikt tilbud.

Rundt en tredjedel av studentene i undersøkelsen var også misfornøyd med etikkundervisningen ved svangerskapsavbrudd. I Bergen var halvparten av studentene misfornøyd med undervisningen på dette feltet. Siden så mange påpeker mangler, mener forskerne at den del delen av undervisningen bør utvides eller endres.

– Det å få en god forståelse for hva inngrepet innebærer i alt fra etiske spørsmål til selve gjennomføringen er viktig i forhold til å akseptere det, sier Styren.

Les flere nyheter her