AUF-ere angrer på intervjuer

AUF-leder Eskil Pedersen forteller at sjokkskadede AUF-ere angrer på intervju fra 22. juli. Foto: Scanpix
AUF-leder Eskil Pedersen forteller at sjokkskadede AUF-ere angrer på intervju fra 22. juli. Foto: Scanpix

Nå advarer Eskil Pedersen pressen mot å intervjue massemorderen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det er klart det er AUF-ere som har re­agert sterkt på ting. Det er bil­de­ne av gjer­nings­man­nen på avis­for­si­de­ne, og VGs re­kon­struk­sjon og skup-til­nær­ming til bil­de­ne de pre­sen­ter­te, som jo avi­sa også be­kla­get i et­ter­tid. Det er også AUF-ere som har vært in­ter­vju­et på TV 22. juli og i da­ge­ne et­ter­på, som ang­rer på det nå, sier AUF-leder Eskil Pedersen til fagbladet Journalisten.

– Hvor­for ang­rer de?

– Folk har kan­skje vært i sjokk­til­stand i gan­ske lang tid. Der og da gikk det greit, men de var ikke seg sjøl og ser det nå i et­ter­kant. De fø­ler at de ikke var til ste­de som de van­lig­vis vil­le vært, sier Pe­der­sen.

Les også: - Jeg trodde det var et statskupp

- Å ringe var grovt overtramp

Fagbladet har spurt AUF-lederen hvordan har selv har opplevd pressen etter 22. juli. Han forteller om en enorm pågang fra journalister, som gjorde at han måtte skaffe seg hemmelig telefonnummer og få hjelp fra pressekontakter.

Han sier at de fleste journalister gjorde en god jobb under vanskelige forhold, i en tid da informasjonsbehovet var enormt. Samtidig medgir han at han har reagert på enkelte ting.

– Det er klart at når me­di­er som mel­der at man ikke må rin­ge AUF-ere på Utøya for­di det kan av­slø­re gjem­me­ste­det de­res, og de gjør det selv, så er det, ja ... det er vel­dig al­vor­lig.

Han kaller det også et grovt overtramp at AUF-ere ble bedt om å delta direkte på radio mens skytingen pågikk. Det sam­me gjel­der en­kel­te in­ter­vju­er med ung­dom­mer som nær­mest kom rett fra van­net – intervjuer som ble sendt om og om igjen i dagene etterpå.

Les også: Skuffet over valgdeltakelsen

Vil ikke nevne navn

Pedersen har også selv opplevd møter med pressen som belastende.

– Men stort sett har me­di­ene gjort en god jobb. Jeg er blitt møtt med re­spekt av det sto­re fler­tal­let jour­na­lis­ter. De har vært skik­ke­li­ge, og har vist med­men­nes­ke­lig­het sam­ti­dig som de har vært pro­fe­sjo­nel­le. Det vil jeg rose me­di­ene for. Men jeg har også opp­levd ting jeg skul­le vært for­uten. Jeg har møtt jour­na­lis­ter som ikke i det hele tatt har vært til ste­de pressetisk, sier Pedersen til Journalisten, uten å nevne en­kelt­per­so­ner el­ler redaksjoner.

AUF-lederen advarer mediene mot å intervju Anders Behring Breivik om de får sjansen. Å la gjerningsmannen få et slikt mikrofonstativ vil være en grusom påkjenning for de etterlatte, mener han.

– Det er også gode ar­gu­ment for at det hel­ler ikke er så in­ter­es­sant. Det er ikke sånn at hans hold­nin­ger, og mo­ti­ver for å gjø­re det­te er ukjen­te. Han har vir­ke­lig fått kom­me ut med sitt bud­skap. Der­for har det li­ten in­for­ma­sjons­ver­di at han på nytt skal få for­tel­le om ugjer­nin­ge­ne.

Les også:

Politiets forklaringer spriker

Beordret sivile i skuddlinja

Hvorfor slår ingen alarm?

Jens snakket ut i CNN

Ny forsvarer for Breivik

Les flere nyheter her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden