Skal svekke pensjonene:

Konkurranseutsetter trikk og T-bane i rekordfart

Tenk på et tall? Selskapet Ruter har ikke beregningsgrunnlag for sin halve milliard, byråd Jøran Kallmyr (bildet) har det ikke, men stoler på Ruter. Foto: Erlend Aas/Scanpix.
Tenk på et tall? Selskapet Ruter har ikke beregningsgrunnlag for sin halve milliard, byråd Jøran Kallmyr (bildet) har det ikke, men stoler på Ruter. Foto: Erlend Aas/Scanpix.

Valget blir avgjørende for 3300 ansatte i Oslo. Frp og Høyre vil konkurranseutsette trikk og T-bane. Grunnlaget for avgjørelsen er på under én side og laget på noen timer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fremskrittspartiets miljø- og samferdselsbyråd i Oslo og byrådspartnerne i Høyre vil konkurranseutsette trikk og T-bane i hovedstaden og hevder det vil gi en innsparing på over en halv milliard kroner i året.

Dermed brygger det opp til enda et område med skarpe skillelinjer foran kommunevalget.

Ap, SV og Rødt går imot konkurranseutsettingen av byens skinnegående kollektivtrafikk.

Kjappe Ruter

Bak byrådets utspill ligger en usedvanlig kjapp saksbehandling, viser undersøkelsene ABC Nyheter har gjort:

Onsdag 31. august kl. 13.11:

Følgende epost går fra byrådens kontor til det offentlig eide kollektivtrafikkselskapet Ruter AS:

«Det bes om at Ruter vurderer / anslår hvor mye Oslo kommune kan spare på konkurranseutsetting av: T-banedrift inkl verksted Trikkedrift (eksl verksted) Verksted trikk Vedlikehold av infrastruktur

Det bes om at Ruter besvarer henvendelsen i brevs form så raskt som mulig.»

Torsdag 1. september:

Allerede neste dag sender økonomidirektør Rune Pedersen og controller Steffen Brattøy notatet som blir grunnlag for et dramatisk politisk initiativ:

Mandag 5. september:

Byråd Jøran Kallmyr går ut i Dagsrevyen og forteller at Frp/Høyre-byrådet vil starte prosessen mot konkurranseutsetting av også denne kommunale virksomheten.

Han forteller at Ruters beregninger viser at byen vil tjene over en halv milliard kroner på det.

Grunnlag: En snau side

ABC Nyheter ba Ruter om å få disse grunnlagsberegningene. Det viste det seg at byrådens utspill bygger på et under én sides notat.

Men må nesten ha lit til at det fremste fagorganet for kollektivtrafikk i Norge har et godt profesjonelt grunnlag.

Notatet brukes til det NRK karakteriserte som «Norgeshistoriens største privatisering - av 3300 ansatte.»

Der skriver de to Ruter-økonomene at det tidligere er antatt at potensialet for «effektivisering» ved konkurranseutsetting ligger mellom 15 og 30 prosent.

Notatet lister opp kostnadene i dag, og hva man tjener ved henholdsvis 15 og 30 prosents gevinst.

Og det var det.

Vil ta pensjonen

Fagøkonomene i Ruter snakker om effektivisering, mens Jøran Kallmyr var klar på Dagsrevyen om at penger også skal tas fra de ansatte:

- Du kan ikke vente at offentlige ansatte skal ha mye bedre pensjonsbetingelser enn størsteparten av landets befolkning har, mener byråden.

- Vi vil stenge dagens pensjonsordning for nye ansatte, sier Kallmyr til ABC Nyheter.

I dag kan de ansatte opptjene en pensjon på 70 prosent av lønna etter 30 års ansettelse.

Kallmyr forteller at byrådet, som er en koalisjon mellm Frp og Høyre, i november vil fremme sak for bystyret om konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av trikk og T-bane.

Les også: Splitter opp Sporveien enda mer.

Ruter uten grunnlag

ABC Nyheter ba Ruter om å få grunnlaget for beregningene, hvor mye man regner med å tjene på effektivisering som kollektivselskapet ikke makter å gjennomføre i kommunal regi, og hvor mye penger skal tas fra ansattes lønn og pensjon.

Det viser seg at Ruter ikke kan legge fram hvilke beregninger som fører til deres tall.

Økonomisjefen uttaler seg ikke. Informasjonssjef Gry Isberg viser til at estimatene framkommer i de tidligere rapportene Trikkestrategien, K2010 og K2012.

Men der finner vi ingen beregninger som fører fram til tallene 15 eller 30 prosents besparelse.

«Operasjon og vedlikehold»

- Hvor mye dreier seg om effektivisering, hvor mye om lavere lønn og pensjon til de ansatte?

Innenfor gitte betingelser skal man konkurrere også på lønn og pensjon.

- De tallene har man kommet fram til på bakgrunn av vedlikehold og operasjon, svarer Isberg.

- Dere bruker uttrykket «effektivisering». Betyr det sparte arbeidstimer ved konkurranseutsetting, eller også lavere lønn?

- Vi har sett på det man sparer på operasjon og vedlikehold slik det framgår av strategiene. Ytterligere kommentarer må du spørre byråden om, er alt Isberg vil si.

Les også: Frp forbyr «Sporveien».

Grundighet i Ruter

Forespørselen om vurderingen av konkurranseutsetting kom altså med en epost onsdag ettermiddag. Ruter sendte av gårde sine estimater torsdag.

- Er kvalitetssikringen av dette faglige grunnlaget på samme nivå man ellers bedriver i Ruter?

- Dette er bare en samling av tidligere data, ikke noe nytt, svarer Ruters informasjonssjef.

Stoler på Ruter

- Reagerte du på at så omfattende og viktige beregninger kunne hostes opp på noen timers varsel, Jøran Kallmyr?

- De ble laga i forbindelse med rapporten K2010. Opplysningene har vi visst om ganske lenge, men vi ønska å få oppdaterte tall og bekreftelse på at de gjelder, svarer han.

- Det finnes jo ikke noe dokumentasjon i noen av de strategiene Ruter viser til, som sier noe om hvordan de har kommet fram til tallene. Sitter du på noe mer?

- Nei, det gjør jeg ikke. Men må nesten ha lit til at det fremste fagorganet for kollektivtrafikk i Norge har et godt profesjonelt grunnlag, sier Kallmyr.

Byråd Kallmyr: - Pensjon utenom

Mens selskapet som har gjort beregningene ikke kan redegjøre for det, mener byråd Kallmyr å vite at gevinsten Ruter har kommet fram til, ikke omfatter pensjonskutt.

- Det aller meste man kan spare på, er tekniske løsninger, sier han til ABC Nyheter.

- Hvorfor kan man ikke gjøre smarte tekniske grep i kommunal regi?

- Det har med leasing av trikker og vedlikeholdarbeider å gjøre.

- Det Ruter har sagt, er at innsparing på pensjonskostnader ikke ligger i deres beregninger, sier Kallmyr.

Lønnspress under konkurranse?

- Vil innsparing av personalkostnader skje ved at andre enn kommunens ansatte skal gjøre jobben for lavere lønn og pensjon?

- Under en konkurranseutsetting må det offentlige så klart konkurrere. Innenfor gitte betingelser skal man konkurrere også på lønn og pensjon, svarer Kallmyr.

Les flere nyheter.


Personvernpolicy