FBI-ekspert:- Slakter avhørsmetodene i Baneheia-saken

KRIPOS: FBI-spesialist Gregg McCary slaktet i tingretten avhørsmetodene til KRIPOS i Baneheia. Foto: Scanpix
KRIPOS: FBI-spesialist Gregg McCary slaktet i tingretten avhørsmetodene til KRIPOS i Baneheia. Foto: Scanpix

En av FBIs fremste eksperter på gjerningsmannsprofilering slakter avhørsmetodene i Baneheia-saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Viggo Kristiansen

• Funnet skyldig i Kristiansand byrett og deretter Agder lagmannsrett for voldtekt og drap på to jenter i Baneheia i mai 2000.

• Lagmannsretten dømte ham i 2002 til 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

• Det finnes ingen tekniske bevis mot Kristiansen. Han ble dømt hovedsakelig som følge av kameraten Jan Helge Andersens vitnemål.

• To ganger har han forsøkt å få saken opp for Høyesterett, uten å lykkes. Ankene, fremmet i henholdsvis 2002 og 2010, ble forkastet av kjæremålsutvalg/ankeutvalg.

• Fire ganger i perioden 2008–2011 har han begjært saken gjenopptatt til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Tre begjæringer er avslått, den fjerde er ennå ikke behandlet.

• Kristiansen har sendt klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etter at han ikke fikk saken sin gjenopptatt. Den er ennå ikke behandlet.

• Kristiansen saksøkte Gjenopptakelseskommisjonen for å få kjent avslagene ugyldig, men tapte.

Professor og tidligere «FBI-profiler», Gregg McCrary, er svært kritisk til hvordan avhørene av Jan Helge Andersen ble utført i Baneheia-saken. Dette kom frem under tingrettens behandling av saken. ABC Nyheter har tilgang til lydopptakene gjort i retten.

Les også: Anker Baneheia-avgjørelse

– Nådeløs kritikk

Gregg McCrary har etter rettsaken også avgitt enn ytterligere rapport om avhørsmetodene til Viggo Kristiansens advokater Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin.

– McCrary er nådeløs i sin kritikk, og jeg mener han har helt rett, sier Sjødin til ABC Nyheter.

Den anerkjente FBI-spesialisten tar utgangspunkt i en egenrapport skrevet av Kripos-avhører Geir Hansen, dagen etter pågripelsen i Kristiansand, 14. september 2000.

Dokumentet ble omtalt i tingretten i begynnelsen av august i år.

I egenrapporten beskriver Geir Hansen hva som skjedde i timene etter at Jan Helge Andersen ble pågrepet for drapene på Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen.

– Bryter loven

Etter en kort diskusjon om advokat, der Andersen sa han ønsket Staff, men fikk beskjed om at hvis han valgte Staff, så ville han kun få snakke med ham på telefon, så velger Andersen i stedet den lokale advokaten Ben Fegran.

– Allerede her bryter politiet loven. Det er fritt advokatvalg i Norge. De unnlater å opplyse at hvis Andersen hadde valgt Staff, kunne han nektet å la seg avhøre inntil Staff hadde anledning til å komme til Kristiansand, sier Sjødin.

Andersen ble videre opplyst om at politiet visste at han var en av gjerningsmennene. Hansen opplyste at politiet hadde sikret seg hans DNA på åstedet.

Politiet navngir Kristiansen

Etter dette skriver Hansen i egenrapporten;

«Andersen ble dessuten spurt om han selv kunne være et slags offer i saken – i den forstand at hans beste kamerat Viggo Kristiansen – kunne ha vært den mest aktive på åstedet.

Da jeg kom inn på dette temaet, så var det tydelig at Andersen fikk noe å tenke på. Vi snakket litt frem og tilbake om Andersen og Kristiansens forhold, det var ikke tvil om at Kristiansen var den «sterke» – den som bestemte».

Etter dette tilstår Jan Helge Andersen og ha drept den minste jenta, og at det var Kristiansen som drepte den eldste. Andersen opplyser at det kun var Viggo Kristiansen som hadde forgrepet seg på begge jentene.

KRITIKK: - Avhørsmetodene i Baneheia-saken er under enhver kritikk, sier advokat Arvid Sjødin, her sammen med Sigurd Klomsæt, under rettsforhandlingene i Oslo tingrett. Foto: ScanpixKRITIKK: - Avhørsmetodene i Baneheia-saken er under enhver kritikk, sier advokat Arvid Sjødin, her sammen med Sigurd Klomsæt, under rettsforhandlingene i Oslo tingrett. Foto: Scanpix

– Dette er beviselig feil. Det er kun Jan Helge Andersens DNA som er funnet på jentene. Kristiansen er dømt på Andersens forklaring, sier Sjødin.

– Svært alarmerende

Gregg McCary reagerte kraftig på måten Geir Hansen har stilt spørsmålene på.

– Dette er en svært alarmerende måte å avhøre et vitne på. Politiet skal aldri gi navn på mulige andre gjerningsmenn, eller stille ledende spørsmål, sa McCary i tingretten.

I sin tilleggsrapport utdyper han dette ytterligere:

«Det er helt opplagt at det var avhøreren som introduserte ideen om mer enn en gjerningsmann. Deretter introduserer han Viggo Kristiansen med navn og foreslår at han har det største ansvaret for handlingen – ikke Jan Helge Andersen», skriver McCary i sin rapport til forsvarene.

McCary fastslår i sin rapport, det samme som han fremførte for tingretten: Det er ikke slik avhør skal gjennomføres.

«Avhøreren har helt opplagt forsøkt å minske Andersens ansvar ved å plassere det hos Viggo Kristiansen».

– Alvorlig galt

McCary understreker at det å flytte ansvaret for en kriminell handling ikke er uvanlig å gjøre i et avhør, men det er måten det er skjedd på han er sterkt kritisk til.

«…hvor dette går alvorlig galt er at de faktisk navngir Viggo Kristiansen, og når Andersen er enig i dette, sikter de Kristiansen», skriver han i sin rapport.

Gregg McCary mener det er hevet over tvil at Andersen ville beskyldt hvem som helst for å minske sitt eget ansvar overfor den grusomme handlingen.

De erfarne eksperten på avhør og gjerningsmannsprofilering er rystet over avhørsmetodene norsk politi brukte i denne saken.

– Bevisene utelukker Kristiansen

«Politiet forsøkte rett og slett å få denne saken på Viggo Kristiansen, og alt de har, slik jeg kan se det, er Andersens beskyldninger. Det finnes ingen selvstendige beviser på at Viggo Kristiansen var involvert. Faktisk så ekskluderer de selvstendige bevisene jeg er kjent med (DNA) Viggo Kristiansen som en mistenkt», skriver McCary avslutningsvis i sin rapport.

Gregg McCary overvar rettsforhandlingene i Oslo tingrett når de nye DNA-bevisene ble lagt frem.

Les også: - Ville vært gjenopptatt i England

Klomsæt, som hele tiden har hevdet at avhørsmetodene i Baneheia-saken er kritikkverdige, vil nå forfølge dette sporet videre.

– Vi har kontakt med verdens ledende avhørseksperter, og vil nå få oversatt samtlige avhør av Jan Helge Andersen, slik at disse kan bli studerte nærmere.

- Jan Helge har blitt ledet

Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt brukte de samme metodene da de forsvarte fetteren i Birgitte Tengs-drapet på slutten av 90-tallet.

– Fetteren ble frikjent for drapet, etter at vi kunne dokumentere at han hadde avgitt en falsk tilståelse, forledet frem av politiets avhørseksperter. Jeg får den samme følelsen som jeg fikk da jeg leste avhørene av fetteren første gang, når jeg leser avhørene av Jan Helge Andersen, sier Sjødin til ABC Nyheter.

Han mener det skinner igjennom i avhørene at Jan Helge Andersen må ha blitt rettledet underveis.

– Det er så mange detaljer i disse avhørene som endres fra avhør til avhør, at det ikke kan være tilfeldig, sier den erfarne strafferettsadvokaten til ABC Nyheter.


Les flere nyheter her