Fød i dag – få barnehageplass

HØYGRAVID: Ønsker du barnehageplass til barnet ditt neste år, må du føde innen midnatt. Foto: Colourbox.
HØYGRAVID: Ønsker du barnehageplass til barnet ditt neste år, må du føde innen midnatt. Foto: Colourbox.

Tror sommerens fødeboom skyldes én ting: barnehageopptaket.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lovfestet rett til barnehageplass

§ 12a. Rett til plass i barnehage

- Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

- Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

- Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

(Kilde: Lovdata.no)

Vil du ha barnehageplass neste år, bør du sørge for å føde i løpet av dagen. Barn som er født senest 31. august i år er nemlig sikret plass i barnehage fra neste år, altså det året de er 1 år. Barnehageinntaket gir fødeboom – foreldre timer terminen ut fra muligheten til å få barnehageplass.

Hindrer ferieavvikling

- Vi opplever en fødselsboom om sommeren. De siste fire årene har vi fått en økning av sommerfødsler. Dette tror vi har sammenheng med barnehageopptaket, sier Vigdis Myhren, avdelingsjordmor ved St. Olavs Hospital.

I juni hadde sykehuset 367 fødsler og i juli 364. Til sammenligning var tallet nede i 287 i mars og 307 i april.

- Dette er ikke uproblematisk. Om sommeren skal også vi avvikle ferie og bemanningen er som vanlig, men med mange vikarer. Antall barselplasser blir for få i sommerperioden, sier Myhren.

Hun ønsker gjerne at barnehagesystemet kunne endres, slik at vi unngår toppen på sommeren og heller kunne spredd fødslene utover året.

- Kanskje vil de som har bommet på dette med barnehageplass tidligere år være mer bevisst på at det ikke skal skje igjen.

Kan ikke velge dato selv

Men på St. Olavs får ingen mase seg til planlagt keisersnitt den 31. august.

FØDEBOOM: Mange foreldre FØDEBOOM: Mange foreldre "timer" fødselen til sommeren, noe som skaper fødeboom. Ikke gunstig for allerede pressede sykehus, sier jordmødre. Foto: Colourbox.

- De som skal ha planlagt keisersnitt får det rundt to uker før termin, dette for å unngå at fødselen starter og at de må ha hastekeisersnitt. Så det betyr at en gravid som har termin 15.-16. september kan få keisersnitt 31. august istedenfor 1. september. Dette kommer an på kapasiteten på operasjonsstua den dagen. De som har termin etter den tid vil nok få det 1. september eller etter den tid, sier Myhren.

Økning de tre sommermånedene

Nina Schmidt, assisterende klinikksjef for Kvinneklikken ved Ahus, bekrefter at det er en klar økning i fødsler i de tre sommermånedene.

I februar hadde sykehuset 351 fødsler, i mars 393, mens det ble satt ny rekord i sommermånedene med 473 i juni og 491 i juli.

- Jeg har vært jordmor i 30 år, og før var det mye mer opphopning om våren. Jeg tror det snudde for ca. fem år siden. De gravide jeg snakker med sier at de har tenkt på barnehageopptaket når de har planlagt svangerskapet. Spesielt gjelder dette fleregangsfødene som har brent seg før, de svarer det helt konsekvent. Føder de noen dager for sent, er løpet kjørt.

Utfordring

- Det er bra at folk føder barn. Men det er en utfordring for kvinneklinikkene som skal avvikle sommerferie samtidig som det er fødselsboom. Jeg skulle ønske at politikerne åpnet for opptak to ganger i året eller jevnt utover året, jeg tror ikke situasjonen blir bedre før dette skjer.

SISTE DAG: I dag, 31. august, går SISTE DAG: I dag, 31. august, går "fristen" ut for å være garantert barnehageplass neste år. Foto: Colourbox.

- De som har termin i midten av september og skal ha planlagt keisersnitt, kan de velge fødselsdato i slutten av august?

- Vi planlegger keisersnittene 7-10 dager før termin. Hvis det er snakk om å flytte det et par dager, går sikkert det bra, men det må begrunnes medisinsk hvis det skal flyttes enda lenger frem. Det er en grense for hvor langt frem det kan flyttes. Vi må også ta hensyn til hvor mange planlagte keisersnitt det er denne dagen. Vi ønsker ikke så mange som 5-6 keisersnitt per dag, så det må fordeles utover.

Les mer:

Når på året er det best å få barn? Delta i debatten

Slik blir barnet ditt trygt i barnehagen

Tilvenning i barnehage

Sjekk dette før du søker barnehage

Personvernpolicy