Meny

Ut med infrastrukturen

Splitter opp Sporveien enda mer

- Med Oslo Sporveier gikk det elendig. Nå har kollektivtrafikken stor vekst og fornøyde kunder, sier Jøran Kallmyr. Foto: Erlend Aas/Scanpix.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra nyttår av skal ikke trikke- og t-baneselskapet i Oslo lenger ha noe med egen skinnegang og strømforsyning å gjøre.

Frp-byråd Jøran Kallmyr pålegger restene av Oslo Sporveier, t-bane- og trikkeselskapet Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), å skille ut sin infrastruktur til et nytt aksjeselskap fra 1. januar 2012.

Det skjer i et såkalt eierbrev til selskapet.

KTP, som kjører t-bane og trikk med materiell de leier gjennom to andre offentlige selskaper, skal heretter  ikke ha noe med skinnegang og strømforsyning å gjøre.

Dette skjer på toppen av oppsplittingen i et konglomerat av selskaper H-/Frp-byrådet med støtte fra Venstre har gjennomført med det fordums Oslo Sporveier.

- Alt råtnet på rot

Byråd Kallmyr begrunner den stadig mer vidtgående oppsplittingen av det enhetlige kollektivselskapet slik:

- Før bare putta man penger inn i et selskap, og visste ikke hva vi fikk ut. Alt råtnet på rot.

- Trafikkavviklinga gikk dårlig, vedlikeholdet ble ikke gjort, T-banevognene og trikkene som ble kjøpt inn, må vi nå bytte ut før halve tida. Det var rett og slett dårlig, legger han til.

Politisk veivalg

Dermed dukker enda et spenningsmoment opp foran kommunevalget i hovedstaden.

På et medlemsmøte i Oslo Sporveiers Arbeiderforening der alle partiene var invitert, gjorde de rødgrønne partiene Ap, SV, Rødt samt De Grønne det klart at de er imot oppsplitting.

De vil i stedet samle konglomeratet av selskaper igjen. Byrådspartiene H og Frp stilte ikke på møtet, som samlet 250 av Fagforbundets medlemmer.

Les også: Skroter og krangler.

Partiet Venstre støtter varmt oppunder dagens organisering, men vil se an spørsmålet om utsplitting også av infrastrukturen.

- Vi var veldig for i sin tid at du fikk selvstendige driftsselskaper på trikk og T-bane og mente det var helt nødvendig for den bedringen i kollektivtrafikken vi har fått til i Oslo. Det er mye bedre tilbud til byens befolkning nå. Kreativiteten vi da fikk fram, særlig trikken, var grunnlaget for 5-minuttersruten, sier Ola Elvestuen, som leder Oslo Venstre.

Mot Høyre-topp

Byrådets politikk for å splitte offentlige virksomheter opp i stadig flere selskaper som bestiller og leverer tjenester til hverandre, er så omfattende at Oslo Høyres leder Michael Tetzscnher synes det går for langt.

- Jeg var veldig for å tydeliggjøre de ulike driftsformene som aksjeselskaper. Men det mente jeg var nok. Bystyret ønsket å gå videre. Da måtte jeg som styreleder følge eiers pålegg.

Det sier Tetzschner om oppsplittingen som har skjedd til nå. Han var selv styreleder i Oslo Sporveier fram til oppsplittingen i 2007, og har tidligere også vært byrådsleder.

- Kallmyr upresis

- Var det samlede kollektivselskapet Oslo Sporveier virkelig så dårlig som byråd Kallmyr beskriver, blant annet under din ledelse?

- Nei, det er ikke en presis virkelighetsbeskrivelse. Du løser noe ved en oppsplitting. Andre sider gjør du mer komplisert, svarer Tetzschner.

- Et integrert selskap kan opptre mykere i forhold til hverandre. Men regnskapsmessig kan det være fordeler ved å ha tydeliggjort AS’er, legger han til.

Fare for «suboptimalisering»

I et internt notat Tetzschner skrev til byrådet i 2006, som ABC Nyheter sitter på, skrev han blant annet:

«Det er likevel grunn til å reflektere over at flere lag med selskaper, med sin interne inndeling i administrativt nivå og styrenivå, til sammen og over tid kan gjøre det enkelte selskap noe mer opptatt av å suboptimalisere egne interesser på bekostning av helheten. Over tid vil de enkelte selskaper kanskje kunne oppfatte seg mer autonome enn forutsatt av eierne.»

- Splitting gir bedring

Jøran Kallmyr er overbevist om at oppsplittingen av selskapene er årsak til stor framgang for kollektivtrafikken i Oslo:

- Vi har hatt 35-36 prosent økning i trafikk siden 2003. Nå har vi fått et selskap som bare tenker hvordan vi skal tilpasse tilbudet til kundenes behov, Ruter, sier han.

Ruter er det overordnede bestiller-selskapet for kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Les også: Frp forbyr «Sporveien».

Slik er Oslos kollektiv-konglomerat:

11 offentlige selskaper i hovedstadsregionen. Nå skal de bli 12. Organisasjonkartet slik KTP framstiller det i dag.11 offentlige selskaper i hovedstadsregionen. Nå skal de bli 12. Organisasjonkartet slik KTP framstiller det i dag.


Populært