Meny

Slik får du ufordragelige barn

LILLE REGENT: I stedet for fornøyde barn, får vi små prinser og prinsesser, fordi vi blander sammen service og kjærlighet, sier Anne Nielsen. © June Witsøe

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Du har alt å tape på en demokratisk oppdragelse - her er forklaringen.
Anne Nielsens råd til dagens foreldre
  • Ha det gøy med barna dine! Følg gleden. Tolk det barna kommer med i beste mening! Fokuser på hva barna vil oppnå, selv når de ikke klarer å uttrykke det på en forståelig måte. Husk at de er under opplæring i å gi uttrykk for det de vil på gode måter.
  • Ta barna med på kjøkkenet og andre arenaer. Praktisk læring er gøy og gir mestring og nyttig lærdom.
  • Vis barna hvordan du vil ha det – ikke bare hvordan du ikke vil ha det.
  • Ikke gi små barn for mange valg, og ikke spør dem om alt mulig. Det er for eksempel meningsløst å spørre om de har lyst til gå hjem fra barnehagen. Ikke skap for mange situasjoner hvor barnet kan svare nei! Det blir det masse unødig bråk og diskusjon av.
  • Det er du som bestemmer hva barn kan bestemme!

Det sier Anne Nielsen, erfaren førskolelærer, samtaleterapeut, kursholder og aktuell forfatter av boken Foreldrerollen.

– Dagens barn stilles overfor altfor mange valg, mener hun.

– Og de er for umodne til å skjønne konsekvensene av valgene de tar.

Serviceforeldre

Ifølge Nielsen er mange foreldre så redde for å misbruke makt at de velger å slippe kontrollen.

Dette gjør barna utrygge og redde. Fordi mange i foreldregenerasjonen vokste opp med en autoritær oppdragelse, ønsker vi at våre barn skal ha det mindre strengt.

Vi ønsker å vise mer forståelse og legge opp til mer demokrati.

- Enkelte foreldre behandler barn som små minivoksne og tror de nærmest kan oppdra seg selv, bemerker Nielsen.

- Når resultatet blir serviceforeldre – og egosentriske, materialistiske barn uten evne til å innrette seg etter fellesskapet – må vi se etter hvor det gikk galt.

Les også: 12 råd til positiv barneoppdragelse

Prinser og prinsesser

Nielsen mener at vi i stedet for fornøyde barn får små prinser og prinsesser, fordi vi blander sammen service og kjærlighet.

Hun siterer tidligere barne- og familieminister Grete Berget:

«Ikke nok med at dagens unge oppfører seg som om hjemmet er et hotell, de behandler ikke betjeningen pent, heller.»

Uten respekt

Det mest alvorlige med en ettergivende barneoppdragelse er at vi får svake barn som ikke tåler motstand og motgang, og mangler praktiske ferdigheter til å ordne opp i sitt eget liv, mener Nielsen.

– Barna blir veldig manipulerende og har liten respekt for andres grenser om de får lov til å tråkke på foreldrenes hele tiden, sier hun. 

Nielsen oppfordrer foreldre til å finne ut hva slags verdier de ønsker å gi sine barn. Og at en kjerneverdi alle kan enes om, uansett tro, må være: Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg.

– Barn har virkelig bruk for oss voksne til å hjelpe dem å lære empati, til å lære å forstå andres følelser, tanker og reaksjoner.

Praktisk arbeid

- I dag forventer vi kanskje altfor mye av barns intellektuelle kapasitet, mens vi ikke lar barn slippe til i forhold til praktisk arbeid, sier Anne Nielsen.

- En mor fortalte på et foreldremøte at hennes au pair fra Kapp Verde-øyene hadde lært 5-åringen å holde rommet sitt strøkent, med tellekanter på klærne i skapet. For au pairen var det en selvfølge at et barn deltok i husarbeidet. Moren understreket at det ikke bare var sønnen som lærte mye av au pairen.

FRITT VALG: - Barn er for umodne til å skjønne konsekvensene av sine valg, sier Anne Nielsen. © June Witsøe FRITT VALG: - Barn er for umodne til å skjønne konsekvensene av sine valg, sier Anne Nielsen. © June Witsøe

Sterke påstander

I boken sin kommer Nielsen med enkelte friske påstander som ikke alle vil være enige i.

- Selv om jeg bifaller hovedbudskapet hennes, savner jeg belegg for en del av de sterkeste påstandene – som at en ettergivende oppdragelse kan føre til personlighetsforstyrrelser, og at dette kan være en årsak til oppblomstringen av angst og selvskading, sier barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen.

Den erfarne psykologen har for så vidt skaffet seg god kjennskap til bossete prinser og prinsesser:

- En far fortalte om poden sin: «Hos oss spiser vi bare grøt, for det er det eneste han liker». Og så var det jenta som svarte læreren sin, da han ba henne gå ut i friminuttet: «Gi meg en god grunn, så skal jeg tenke på det».

3–5 prosent

Psykolog Knut Halfdan Svendsen, som er medforfatter av boken Foreldrehjelpen, synes det store flertallet av foreldre er kloke, trygge og tydelige i barneoppdragelsen.

- Jeg vil anta at bare 3 til 5 prosent av foreldrene har barn som konkurrerer mye med de voksne om hvem som skal ha ledertrøya i familien. Det er de foreldrene som kommer til foreldrerådgivere, forteller Svendsen.

- Slike foreldre strever med å lede sine barn fordi de blir usikre eller får dårlig samvittighet.

Les også:

Derfor blir samiske barn mer selvstendige

Slik oppdrar du den førstefødte

– Vi må presse barna mer

Populært