Lukker dørene i terrorsaken

Terrorsiktede Anders Behring Breivik får ikke stille i kjole og hvitt under fengslingsmøtet fredag. Møtet går dessuten for lukkede dører.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spørsmålet om fire nye uker i isolasjon skal behandles i Oslo tingrett fredag. Politiet hadde på forhånd bedt om at rettslokalet skulle lukkes for presse og tilhørere, og fikk onsdag medhold i dette kravet av tingrettsdommer Hugo Abelseth.

Breivik selv har klart uttalt via sin forsvarer at han ønsker mest mulig offentlighet rundt rettsmøtene hvor han framstilles.

Politiet på sin side frykter for Breiviks sikkerhet og også for at han kan benytte møtene i retten til å gi beskjeder til utenforstående. I avhør har han forklart seg om to andre påståtte terrorceller som politiet fremdeles ikke har avsluttet letingen etter.

– Retten legger, basert på begjæringen, til grunn at politiet ikke har kommet til bunns i spørsmålet om siktede kan ha hatt medhjelpere ved de to terroranslagene og at politiet holder dette åpent, skriver dommer Hugo Abelseth i kjennelsen.

Ikke snippkjole

Før fengslingsmøtet 25. juli hadde Breivik spurt retten om å få møte i uniform, et ønske som ble avvist med begrunnelsen at det ville stride mot rettens verdighet. Under det kommende rettsmøtet fredag, ville Breivik møte i snippkjole, men også denne gang mener retten at hans foretrukne klesvalg strider mot domstolens bestemmelser.

– Retten er enig med påtalemyndigheten i at også den bekledning siktede nå ønsker å fremstilles i vil virke unødvendig forstyrrende, krenkende og provoserende og at den derfor også vil krenke domstolens verdighet, går det fram i en egen beslutning.

– Noe legitimt behov for fremstilling i kjole og hvitt/livkjole/snippkjole er det for øvrig vanskelig å se at siktede har. Alminnelig pent antrekk er tilstrekkelig til å vise at han tar rettsprosessen på alvor, skriver dommeren.

Journalistene utenfor

Pressens egne organisasjoner hadde i kontakt med Oslo tingrett bedt om at isolasjonsmøtet fredag skulle være offentlig. Normalt er det forbudt for pressen å referere åpent hva som blir sagt i retten under fengslings - eller isolasjonsmøter.

I stedet er journalistene henvist til å høre på det som blir sagt, og så få opplysninger bekreftet av partene i saken på et senere tidspunkt.

Politiet får imidlertid medhold i sin bekymring om at etterforskningen er på et tidlig stadium og at de etiske reglene til mediene ikke holder så lenge mange utenlandske journalister også kan være til stede i retten.

– Retten forventer en betydelig pressedeltakelse fra norsk og utenlandsk presse dersom det åpnes for at de er til stede. Retten er sålede enig med påtalemyndigheten i at det i dette særlige tilfellet ikke er forsvarlig å stole på at et referatforbud er tilstrekkelig, står det i kjennelsen.

Les alt om terrorangrepene

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden