Høyre billigst på barnehage for lavtlønnede

STORE VARIASJONER: Blant de ti billigste kommunene for familier med en samlet inntekt under 300.000 kroner, finner vi fem Høyrestyrte kommuner, men bare én kommune med Arbeiderparti-ordfører. Høyre hadde valgkampåpning i Spikersuppa i Oslo 13.august, der denne lille frøkna stilte opp med både Høyre-ballong og button. Foto: Sara Johannessen / Scanpix
STORE VARIASJONER: Blant de ti billigste kommunene for familier med en samlet inntekt under 300.000 kroner, finner vi fem Høyrestyrte kommuner, men bare én kommune med Arbeiderparti-ordfører. Høyre hadde valgkampåpning i Spikersuppa i Oslo 13.august, der denne lille frøkna stilte opp med både Høyre-ballong og button. Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Høyre gir lavtlønnede rabatt på barnehageplass i langt større grad enn Arbeiderpartiet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om inntektsgradert barnehagesats

• Forskrift om foreldrebetaling i barnehager slår fast at alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Men kommunene kan selv bestemme om de ønsker å tilby inntektsgradert betalingsordning.

• 21 prosent av kommunene opererer med et system for inntektsgradering innenfor barnehagens ordinære betalingssystem.

• Den gjennomsnittlige månedssatsen for ett barn med fulltidsopphold i kommunal barnehage var 2 270 kroner i januar 2011. Dette tallet gjelder for en husholdning med en brutto årsinntekt på 500 000 kroner.

• 88 prosent av kommunene har innført en maksimumssats som er lik maksprisen på 2 330 kroner

Kilde: SSB

Høyre dominerer listen over kommunene som har billigst barnehageplass for foreldre med lav inntekt, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå som ABC Nyheter har hentet inn. Bare et fåtall av landets 430 kommuner graderer barnehagesatsene etter hvor mye foreldrene tjener.

Blant de ti billigste kommunene for familier med en samlet inntekt under 300.000 kroner, finner vi fem Høyrestyrte kommuner, men bare én kommune med Arbeiderparti-ordfører.

Mer enn dobbelt så mange Høyre-styrte kommunene har en slik sosial profil på barnehagetilbudet sammenlignet med Ap-kommunene, ifølge ABC Nyheters utregninger. Blant de billigste Høyrekommunene, Larvik og Stavanger, koster plassene henholdsvis 699 og 839 kroner for familier med inntekt 250.000 og 300.000 kroner.

Les også: Stiller opp for private barnehager

- Vi har gradert satsene på en rekke av våre tilbud til barn, inkludert barnehage, SFO og friplasser til sommerskoleaktiviteter. Det er et virkemiddel i fattigdomsplanen til Stavanger kommune, der vi vil støtte de familiene som har minst å rutte med i byen vår, som jo er en ganske dyr by å bo i, sier Erlend Jordal (H), kommunalråd for oppvekst i Stavanger.

- Vi vil ta oss i nakken

Satsen for de lavtlønnede er dermed langt under maksprisen på 2330 kroner, som de fleste kommunene har lagt seg på, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. De aller billigste kommunene for de lavtlønnede er imidlertid Sp-styrte Nittedal og Fyresdal.

I Larvik har Høyre-ordfører Øyvind Riise Jenssen slått av 1631 kroner fra maksprisen for foreldre med en samlet årslønn under 300.000 kroner. Kollegene i Eigersund, Bærum, Lier og Frogn gir også over 1000 kroner i rabatt til de lavtlønnede. Av de mange Arbeiderparti-styrte kommunene, er det bare Årdal-ordfører Arild Ingar Lægreid, som har en like tydelig sosial profil. Noen kommuner har også gratis barnehageplasser til de lavtlønnede familiene, også her er Høyre i flertall.

- Hvordan passer dette med Aps slagord «yte etter evne, få etter behov»?

- Vi ønsker at så mange kommuner som mulig skal ha differensierte barnehagepriser. Her vil vi ta oss i nakken og se på forbedringsmuligheter, sier Gunn Kari Gjul (Ap), leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget, etter å ha blitt fremvist tallene.

Gunn Kari Gjul (Ap) ønsker i utgangspunktet at alle kommuner skal ha graderte barnehagesatser. Men partiet er langt fra målet. Foto: ScanpixGunn Kari Gjul (Ap) ønsker i utgangspunktet at alle kommuner skal ha graderte barnehagesatser. Men partiet er langt fra målet. Foto: Scanpix

- Ap mer A4

Hun vil likevel ikke være med på at Høyre har en sterkere sosial profil i sin barnehagesatsing.

- Kommune-Norge er sammensatt og det kan være flere forklaringer på disse tallene. Blant annet styrer Høyre flere rike kommuner med høy skatteinngang, mens Arbeiderpartiet i større grad styrer fattige kommuner. Vi må overlate til det kommunale selvstyre å avgjøre hva som er hovedprioritet i hver enkelt kommune. I stedet for graderte satser har noen andre tilbud, sier Gjul.

Kommunalråd Jordal i Stavanger har en annen oppfatning.

- Jeg tror Høyre er mer bevisst på at universelle ordninger ikke er svaret på alt. I stedet for å si at alt skal bli billigere, kan man velge å prioritere de gruppene som trenger det mest. Ap har en mer A4-tenkning, mens vi er opptatt av å lage opplegg og tilbud til hver enkelt, det tror jeg er en naturlig del av forklaringen, sier Jordal.

Han opplyser at Høyre var pådriver for ordningen, men at det var bred politisk oppslutning om vedtaket i Stavanger.

Størrelse spiller inn

Gjul understreker at Arbeiderpartiet er opptatt av lav makspris for barnehage for alle, men spesielt for de lavtlønnede. De siste fire årene har maksprisen stått på stedet hvil.

- Vi jobber utrettelig for at barnehage skal være et tilbud til alle, uavhengig av foreldrenes inntekt. Vi vil oppfordre våre kommunepolitikere til å gjøre det de kan for å sikre denne muligheten.

Statistikken fra SSB viser at det er store regionale skilnader når det gjelder bruk av inntektsgraderte satser. Oslo bruker graderte satser, og ordningen er også utbredt i Akershus, Vestfold, Telenmark og Rogaland. Det er derimot ingen kommuner i Nordland og Troms som har ordningen, og svært få i vestlandsfylkene. Størrelse på kommunen spiller også inn: de store kommune tilbyr inntektsgraderte satser i langt større grad enn små kommuner.

Les også:

Dette irriterer de ansatte i barnehagen

Ettåringene slites ut i barnehagen

Dette bør barnet ditt kunne til skolestart

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden