ESA forbyr krav til arbeidsvilkår

Uten sosiale krav: Offentlige innkjøpere har ikke lov til å stille krav om lønns- og arbeidsvilkår hos sine leverandører slik forskriften sier i dag, mener ESA. Foto: Colourbox
Uten sosiale krav: Offentlige innkjøpere har ikke lov til å stille krav om lønns- og arbeidsvilkår hos sine leverandører slik forskriften sier i dag, mener ESA. Foto: Colourbox

Overvåkingsorganet ESA mener det er ulovlig å stille krav til lønns- og arbeidsvilkår hos firmaer som leverer til det offentlige.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Striden mellom FN- og EØS-regler

EUs utstasjoneringsdirektiv regulerer utenlandske selskapers rettigheter til å utføre oppdrag i et annet EU-/EØS-land ved å sende ut sine medarbeidere dit.

Direktivet provoserer fagbevegelsen fordi det kan gi lønnspress nedover i konkurransen om oppdrag, fordi utenlandske firmaer ofte betaler sine ansatte langt lavere enn norsk standard.

ILO: Norge har sluttet seg til Konvensjon 94 i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO, som fastsetter regler for offentlige innkjøp. De skal ifølge ILO94 sikre at offentlige tilbydere krever at lønns- og arbeidsvilkår er på linje med tariffavtale eller det som er normalt.

I januar 2008 vedtok den rødgrønne regjeringen en forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Samme måned falt det en dom i EU-domstolen som ifølge EFTAs overvåkingsorgan ESA gjør at forskriften om norsk oppfølging av ILO94 bryter med EUs regler for fri flyt.

I juli 2009 reiste ESA sak mot Norge i denne striden, med påstand om at forskriften på ulovlig vis begrenser EØS-avtalens krav til fri flyt over landegrensene..

I september 2009 kom regjeringen med et nytt utkast til forskrift, som svekker omfanget av plikten offentlige innkjøpere har til å påse normale vilkår for oppdrag de bestiller.

Heftig strid: Forskriften ble sendt ut på høring og høstet mange kritiske merknader - fra begge kanter. Høringen er avsluttet, og regjeringen vurderer hva den skal gjøre. Les alle innspillene her.

EFTAs overvåkingsorgan ESA bestemte i dag å sende en siste advarsel til Norge angående forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelseskontrakter.

Dermed vil overvåkingsorganet sette en stopper for ett av virkemidlene det offentlige Norge har for å hindre sosial dumping.

Det ESA reagerer på, er at norske myndigheter reiser krav om at at arbeiderne skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn tariffavtalen eller det som ellers er normalt, i firmaer som leverer varer og tjenester til det offentlige.

Provokasjon mot LO

Ifølge ESA kan offentlige kontrakter ha slike krav bare på områder der en tariffavtale er såkalt allmengjort, det vil si lovfestet.

LO påberoper seg derimot en konvensjon i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO som Norge har forpliktet seg til å følge, nemlig ILO94. Den innebærer at offentlige kontrakter skal inneholde bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene.

I januar refset LO-sekretariatets Trine-Lise Sundnes ESA-president Per Sanderud for å stille seg på de konservative regjeringenes side i Europa for å svekke arbeidstakernes rettigheter.

Les også: LO i strupen på ESA.

Før Sanderud i dag avslutter sin president-gjerning i ESA og overtar ledelsen av Norges Vassdrags- og Energidirektorat, legger han altså igjen sitt siste ord i den saka.

Les regjeringens prosess om saka.

Viser til forhatt dom

ESA har til oppgave å sørge for at EUs regler blir gjennomført på samme måte i Norge som i EU. Rettstilstanden der blir stadig nydefinert av EU-domstolen.

Les også i Magasinett: Statsbygg truer med betalingsnekt.

I dette tilfellet viser ESA til en dom som nærmest har blitt et skjellsord i europeisk fagbevegelse, Rüffert-dommen.

Les også: Europabevegelsen mener EU fremmer sosial dumping.

ESA mener at den norske forskriften er i strid med Utstasjoneringsdirektivet slik det er tolket av EU-domstolen i Rüffert-saken (C-346/06).

Les også hos LOs Brusselkontor: Kommisjonen vil revidere utstatsjoneringsdirektivet.

Les vedtaket hos ESA.

Les flere nyheter her

Personvernpolicy