Ny EU-regel mot finanskrise:Pensjonsutgiftene opp - avkastningen ned

MER SOLID, MEN: Pensjonstilværelsen kan bli litt snauere når forsikringsselskapene må ha mer kapital. Foto: Colourbox.
MER SOLID, MEN: Pensjonstilværelsen kan bli litt snauere når forsikringsselskapene må ha mer kapital. Foto: Colourbox.

Fredag slutter regjeringen seg til et nytt EU-direktiv. Det vil gå utover pensjonsbetingelsene dine. Fire av ti forsikringsselskaper får det tøft.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen vil fredag forplikte Norge til å følge EUs nye reglement for forsikringsselskaper.

Målet med det såkalte Solvency II-direktivet er å bedre soliditeten i bransjen for å minske risikoen for konkurser.

Kravene er så tøffe at fire av ti norske livsforsikringsselskaper ikke oppfyller dem, ifølge en konsekvensanalyse laget av Finanstilsynet.

Mens de norske selskapene samlet har en sikringsgrad på 236 prosent av dagens minstekrav, vil de falle til 104 prosent etter de nye og strengere reglene.

På pensjonen løs

Når dette blir til norsk lov må livsforsikringsselskapene, som også forvalter milliarder av pensjonskroner, øke sin egen kapital og/eller redusere risikoen.

Mens daværende finansminister Kristin Halvorsen økte andelen aksjer i Oljefondet for å få høyere avkastning, medfører direktivet at forsikringsselskapene kan se seg nødt til å redusere beholdningen av aksjer og gå over til sikrere verdipapirer.

- Det kan bety at ytelsesbaserte pensjoner får mindre avkastning.

Det sier spesialrådgiver Jan Hagen i Finanstilsynet til ABC Nyheter.

«Vesentlige endringer»

«De nye soliditetsreglene vil medføre vesentlige endringer i rammebetingelsene for norske forsikringsselskap. For livsforsikringsselskapene vil endringene skje omtrent samtidig med tilpasningene til ny alderspensjon i folketrygden.»

Det skriver regjeringen i sin redegjørelse om Solvency II-direktivet foran fredagens EØS-møte, og viser til Finanstilsynets foreløpige beregningsstudier.

De viser at norske livsforsikringsselskaper vil ha behov for mer kapital ved overgangen til Solvens II. Innføring av Solvens II vil også medføre betydelige endringer i reglene for selskapenes kapitalforvaltning og kreve store tekniske tilpasninger.

- Blir utfordrende

- Kravene blir utfordrende for livsforsikringsselskapene. For skadeforsikringsselskapene ser det greit ut i gjennomsnitt, sier Jan Hagen.

- Økt kapitalkrav for livsforsikringsselskap, inkludert pensjoner, koster vel penger?

- Ja, men vi har ikke gått ut med tall, svarer Hagen.

- En mulighet til tilpasning er at de reduserer risikoen, for eksempel ved å selge seg ut i aksjer, legger han til.

Spår lavere avkastning

- Vil avkastningen da bli mindre?

- Ja, det forventer man. Med høy aksjeandel minsker risikoen, men også forventet avkastning over tid. Det kan bety at ytelsesbaserte pensjoner får mindre avkastning, forklarer spesialrådgiveren.

- Vil endringene på annen måte øke prisene på livsforsikring og pensjon?

- Det kan tenkes at økt kapitalbehov vil kunne gi økt premie. Eller så vil risikoen bli redusert ved lavere aksjeandel slik at det blir mindre krav til økt kapital . Men da blir forventet avkastning på pensjonspengene tilsvarende lave, framholder Finanstilsynet ekspert.

- Vi har kommet med forslag til endringer i virksomhetsreglene slik at selskapene får større incentiv til langsiktig forvaltning tilpasset tidshorisonten i pensjonsforpliktelsene, legger han til.

Artikkelen er korrigert to steder der det ved en feil sto "innskuddsbasert" i stedet for "ytelsesbasert" som det nå er rettet opp til.

Les mer om de nye Solvency II-reglene hos Finanstilsynet

Les andre nyheter.