Politimann dømt for overgrep

En 44 år gammel politimann fra Østfold er dømt til to års fengsel for å ha utnyttet unge jenter seksuelt. Her mannens forsvarere Oscar Ihlebæk (t.h.) sammen med advokat Hanne Perntzen. (Foto: Scanpix)
En 44 år gammel politimann fra Østfold er dømt til to års fengsel for å ha utnyttet unge jenter seksuelt. Her mannens forsvarere Oscar Ihlebæk (t.h.) sammen med advokat Hanne Perntzen. (Foto: Scanpix)

En 44 år gammel politimann fra Østfold er dømt til to års fengsel for å ha utnyttet unge jenter seksuelt. Mannen fradømmes også retten til å jobbe som politi.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Aktor, juridisk rådgiver Guro Kleppe i Spesialenheten for politisaker, hadde lagt ned påstand om to og et halvt års fengsel.

Mannen nektet straffskyld på alle punkter da saken mot ham startet i Moss tingrett 2. mai i år. Tiltalen omfattet 20 forhold som gjaldt ti unge jenter.

De mest alvorlige tiltalepunktene dreide seg om misbruk av stillingen som politimann for å få seksuell omgang med to av jentene. Han var også tiltalt for besittelse av overgrepsbilder og – filmer, misbruk av sin stilling og grov uforstand i tjenesten.

Frifunnet for to punkter

44-åringen, som også tidligere var en profilert lokalpolitiker for Høyre, ble frifunnet for to tiltalepunkter. Påtalemyndigheten ville ha ham dømt etter straffelovens paragraf 224, «for ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd å ha utnyttet en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål eller å ha forledet en person til å la seg bruke til dette formål.»

– Vi er fornøyde med at han er frifunnet for tiltalepunktet om menneskehandel. Vi mener det var å dramatisere ut fra det faktiske grunnlaget, sier 44-åringens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, til NTB.

Mannen ble også frikjent for å ha hatt samleie med den hovedfornærmede vinteren 2002/2003 da hun var 16 år gammel.

– Det betyr at han er frifunnet for de viktigste punktene. Men jeg merker meg at retten har lagt seg på to års fengsel. Det kan virke som domstolen allikevel har vurdert de øvrige forholdene strengt, sier Ihlebæk.

Politimannen ble imidlertid dømt for to av de tre punktene som gjaldt å «ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale to av jentene 80.000 kroner hver i oppreisningserstatning.

Ihlebæk vil nå gå gjennom dommen sammen med klienten for å vurdere om saken skal ankes.

Ble ikke trodd

Politimannen forklarte at han sexchattet med unge jenter fordi han gjorde undersøkelser i forlengelse av sin jobb. Han jobbet mye med ungdom i forebyggende tjeneste, og han sa at han oppsøkte jentene fordi han ville finne ut hva som foregikk i ungdomsmiljøene og hvor langt de ville gå i kontakt med en fremmed på nettet.

Denne forklaringen finner retten lite troverdig.

– Han utviste i denne perioden et sterkt og gjentatt ønske om å oppnå kontakt med unge jenter og hadde også sex med enkelte av disse, heter det i dommen.

44-åringen nektet også straffskyld for besittelse av seks overgrepsfilmer og 1.600 overgrepsbilder av barn. Han hevdet at han samlet bildematerialet til bruk for foredragsvirksomhet. Heller ikke dette festet retten lit til.

– Retten kan ikke se at han hadde behov for å oppbevare det barnepornografiske materialet til bruk i undervisningsøyemed. Materialet retten har fått seg forelagt, inneholdt scener som åpenbart ikke er egnet til bruk for fremvisning til elever og foreldre i skolesammenheng, heter det.

Tingrettsdommer Kjerstin Daler skriver videre at 44-åringen hadde bilder og filmer av et slikt omfang at det fremstår som «helt utenkelig» at det skulle tjene til bruk for undervisning.

Les flere nyheter her

Personvernpolicy