Norske domstoler nesten fri for EU-lover

Høyesterett: Trodde du de mest dømte ut fra EUs lover? Foto: Aleksander Andersen/Scanpix
Høyesterett: Trodde du de mest dømte ut fra EUs lover? Foto: Aleksander Andersen/Scanpix

Bare 252 av 255.000 dommer ved norske domstoler er blitt påvirket av EØS-avtalen fra 1994 til 2010.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I årene Norge har vært med i EØS-avtalen fra 1994, har bare 52 dommer i Høyesterett blitt avsagt med grunnlag i EUs lovverk.

Tar vi med dommene i lagmannsrettene også, er i alt 177 dommer avsagt ut fra EØS-reglene i perioden 1994-2010.

Føyer vi til dommer i tingrettene land og strand rundt, blir summen av EØS-relaterte dommer i Norge i disse 16 årene kun 252.

Det går fram av en utredning stipendiat Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen har laget for Europautredningen.

Under én promille

I debatten som går om EØS-avtalen, hevdes at Norge må underlegge seg omtrent alle EUs lover. Det burde da slå ut på rettsgrunnlaget domstolene dømmer på.

ABC Nyheter har spurt Domstolsadministrasjonen hvor mange dommer som er avsagt i Norge i samme periode Norge har vært del av EØS-avtalen.

Deres statistikk viser at det er fremmet 224.538 saker for tingrettene i landet i perioden 1994-2010. I lagmannsrettene har 30.505 saker versert i disse årene. I tillegg kommer rundt 50 saker for Høyesterett årlig.

Tallene viser at under én promille av dommene som er felt i Norge, 252 av 255.000, er påvirket av EUs lovverk.

Langt fra 99 prosent

- Ofte hører man at Norge overtar 99 prosent av EUs lover. Ble du overrasket over hvor liten innvirkning EØS-avtalen har på norsk rett, Halvard Haukeland Fredriksen?

- Om man blir overrasket, handler om hvor godt man er inne i feltet. Vi som er inne i det, synes det var et overraskende høyt tall, svarer forskeren.

Les også: Miljøverndepartementets tall-tull om EØS-lover.

- Det som ofte blir borte i EØS-debatten, er at veldig mye av regelverket det snakkes om, er tekniske forskrifter. Det blir aldri rettsaker om hvordan skruer og muttere skal se ut, sier han.

Les også: Ber EU holde fingrene av fatet.

- Forsvinnende antall

- Er innvirkningen av EØS-retten så forsvinnende som tallene kan tyde på?

- Du har sikkert rett i at tallene er helt forsvinnende. Men jeg ser ikke hvor interessant det er. For spørsmålet er hvor viktige avgjørelser er, svarer Haukeland Fredriksen.

- Jeg syns ikke spørsmålet om antall er så interessant kvantitativt, i hvert fall ikke i første instans. Men i Høyesterett kommer de prinsipielle avgjørelsene og der er andelen mye høyere, sier han.

- Der er andelen rundt ti prosent. Det er heller ikke så mye sammenliknet med retorikken om EU-lovenes innflytelse på Norge?

- Det tror jeg er riktig. I debatten får du ofte inntrykk av at annen hver sak handler om EØS. Så er det feilkilder. Staten fører bare saker de har tro på at de kan vinne, sier Halvard Haukeland Fredriksen.

Personvernpolicy