Flest nye statsborgere fra Somalia

Nesten 12.000 personer som har hatt utenlandsk statsborgerskap ble norske statsborgere i fjor. Foto: Scanpix
Nesten 12.000 personer som har hatt utenlandsk statsborgerskap ble norske statsborgere i fjor. Foto: Scanpix

Disse landene topper listen over nye norske statsborgere i 2010.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For å bli norsk statsborger må man:

• Være over 12 år (gjelder ikke statsløse eller barn som det søkes for samtidig med mor eller far, eller barn med mor eller far som tidligere har fått norsk statsborgerskap)

• Ha dokumentert eller klarlagt identitet.

• Være bosatt i Norge og ha til hensikt fortsatt å bo her.

• Fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse eller har bosettingstillatelse etter gammel utlendingslov.

• Ha til sammen syv års opphold i landet de siste ti årene med tillatelser, hver gitt for minst ett år.

• Ha gjennomført 300 timer norskopplæring eller ha dokumentert tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. (Gjelder ikke barn under 18 år og voksne over 55 år).

• Ikke være straffedømt eller dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen psykisk omsorg.

• Være løst fra opprinnelig statsborgerskap (hvis det ikke automatisk opphører når man blir norsk)

Kilde: Utlendingsdirektoratet

Over 1.500 personer fra Somalia ble norske statsborgere i fjor.

Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Tidligere irakiske og afghanske statsborgere utgjør henholdsvis den nest og tredje største gruppen. Også i fjor var det flest innvandrere fra Somalia, Irak og Afghanistan som ble norske statsborgere.

For å bli norsk statsborger må man blant annet ha vært lovlig bosatt i Norge i minst syv år.

Flest kvinner

Norge fikk i alt 11.900 statsborgere i 2010, omtrent like mange som i 2009. 36 prosent av dem er barn. Litt over halvparten av alle de nye statsborgerne, 52 prosent, er kvinner.

Siden 1977 har nærmere 236 500 utenlandske statsborgere fått norsk statsborgerskap. Det gir blant annet rett til å stemme ved stortingsvalg og beskyttelse mot utvisning fra landet.

De ti største gruppene med overgang til norsk statsborgerskap i 2010:

1. Somalia (1.528)

2. Irak (1.338)

3. Afghanistan (1.054)

4. Russland (673)

5. Iran (554)

6. Pakistan (430)

7. Statsløse (423)

8. Filippinene (322)

9. Serbia og Montenegro (313)

10.Thailand (267)

Personvernpolicy