Sykehusleger bruker over halve dagen på papirarbeid

Illustrasjonfoto: Scanpix
Illustrasjonfoto: Scanpix

Papirarbeid og byråkrati stjeler over halvparten av sykehuslegenes arbeidsdag. Legeforeningen er bekymret, men regjeringen mener at papirarbeid også er legearbeid.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tall fra Legeforeningens forskningsinstitutt, basert på cirka 1.600 yrkesaktive leger, viser at sykehusleger bruker 46 prosent av arbeidsdagen direkte på pasientrettet arbeid.

I 2000 oppga legene at 54 prosent av tiden gikk til direktearbeid med pasienter.

– Vi kan dokumentere at kvalitet og pasientsikkerhet får mindre oppmerksomhet enn krav til produksjon og økonomisk balanse, sier Legeforeningens president Torunn Janbu til Aftenposten.

Hun mener det er tankevekkende at leger må bruke en så stor del av tiden på administrasjon, møter og dokumentasjon. Utviklingen går feil vei, ifølge Janbu.

Hun mener løsningen er å ansette mer administrativt personell på avdelingsnivå, med bedre kompetanse enn leger til å utføre slike oppgaver.

Leger må dessuten bruke mer tid på datasystemer som ikke fungerer bra nok, og de må gjøre skrivearbeid som sekretærer tidligere tok seg av, påpeker Janbu.

Men regjeringen er ikke bekymret. Legearbeid er mer enn direkte pasientmøter, sier statssekretær Robin Kåss (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Han sier at sykehus kan effektivisere bruken ved å forbedre rutiner og bruke ressursene best mulig, men slår fast at papirarbeid er viktig for pasientene.

– Men det er viktig at rapporteringer og dokumentasjon blir brukt på best mulig måte. Vi ønsker ikke å øke tiden som legene bruker på dette, sier Kåss.

Personvernpolicy