Meny

Høyesterett øker erstatningen til voldtektsofre

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyesterett øker oppreisningserstatningen til voldtektsofre fra 100.000 kroner til 150.000 kroner.

Det går fram av en dom Høyesterett nylig har avsagt etter en voldtekt i Stavanger. Her slås det fast at normen for oppreisning etter voldtekt mot voksne heretter skal ligge på 150.000 kroner. Siden 2003 har normen vært 100.000 kroner, mens den før det var 30.000 kroner.

Skjerpelse

Skulle summen vært inflasjonsjustert fra 2003 og fram til i dag, ville den bli på omkring 115.000 kroner. Men Høyesterett mener at dette er en for liten økning og viser til at det har vært en betydelig straffeskjerpelse for voldtekt siden 2003.

– Etter 2003 har det funnet sted en utvikling når det gjelder kunnskapen om skadevirkninger ved blant annet voldtekt, heter det blant annet også i dommen.

Høyesterett mener at det er riktig med en enda høyere oppreisningserstatning dersom offeret er under 18 år.

– Selve voldtektshandlingen vil være særlig skremmende for barn, og skadepotensialet er enda større enn for voksne, skriver Høyesterett i dommen som gjelder voldtekt av en jente på 17 1/2 år. Høyesterett mener jenta bør ha en oppreisning på 175.000 kroner, 50.000 kroner høyere enn i lagmannsrettens dom.

Prinsipiell

Jenta ble voldtatt av en 23-åring i en leilighet i Stavanger. Mannen ble i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i fire år og ni måneder, ni måneder lenger enn i Stavanger tingrett. Høyesterett forkastet anken over straffeutmålingen, og dommen fra lagmannsretten blir dermed stående.

– Det er flere prinsipielle sider ved dommen. For det første at normen for oppreisning er økt. Dessuten har Høyesterett godtatt at offerets alder under 18 år ga grunnlag for økt erstatning i forhold til normen. Ved tidligere dommer har man hatt 16 år som en grense for når normbeløpet burde heves. Endelig gir dommen også gjennomslag for at når straffenivået økes for dem som finnes skyldige i voldtekt, slik det skjedde i 2010, så skal også erstatningsbeløpet til ofrene opp, sier bistandsadvokat Monica Solberg-Slettebø til Aftenbladet.no.

Les flere nyheter her

Populært