Vil frata ham bevillingen

- Dette er et tarvelig utspill for å hindre gjenopptakelse av Baneheia-saken, sier Sigurd Klomsæt til NTB. Foto: Scanpix
- Dette er et tarvelig utspill for å hindre gjenopptakelse av Baneheia-saken, sier Sigurd Klomsæt til NTB. Foto: Scanpix

Disiplinærnemnden for advokatvirksomhet har behandlet tre klager mot advokat Sigurd Klomsæt. Nemnda innstiller på at den profilerte advokaten fratas bevillingen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I mars i fjor klaget statsadvokat Jostein Johannessen ved Agder statsadvokatembete Klomsæt inn for nemnda for angivelig ulovlig utlevering av politidokumenter i Baneheia-saken.

Også to av bistandsadvokatene til de etterlatte har klaget ham inn for nemnda med samme begrunnelse.

– Jeg ser veldig positivt på at han blir felt i henhold til den klagen jeg innga. Det er et problem at enkelte advokater overleverer saksdokumenter til journalister. Dette er sensitive dokumenter som kan oppleves svært krenkende av pårørende, etterlatte og av vitner, sier Johannessen til NTB.

Flere advarsler

Klomsæt har tidligere fått en rekke advarsler fra Disiplinærnemnden for å ha opptrådt i strid med god advokatskikk.

I sin innstilling skriver nemndas leder, dommer Ernst Moe, at Klomsæt de siste fem årene har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk i fem disiplinærsaker og at han fikk advarsler i alle sakene.

«Sakene viser at innklagede har en manglende vilje til å etterleve og innrette seg etter de etiske regler som gjelder for advokatvirksomhet. Det er grunn til å frykte at innklagede også i fremtiden vil vise manglende vilje til å overholde de regler som gjelder for advokatvirksomhet», heter det i innstillingen til Advokatbevillingsnemnden, som avgjør spørsmålet.

Les også: Klomsæt klaget inn for lekkasjer

Disiplinærnemnden viser til at tidligere avgjørelser den har fattet når det gjelder Klomsæt har klare likhetstrekk med det siste forholdet og har derfor kommet til at det bør vurderes å tilbakekalle advokatbevillingen hans.

– Kom til Oslo tingrett

Klomsæt er advokat for Viggo Kristiansen som er dømt til forvaring for barnedrapene i Baneheia. Han har arbeidet siden 2008 med å få saken gjenopptatt.

– Kom til Oslo tingrett 8. august og hør på Viggo Kristiansens sak mot staten, så skjønner du hvorfor det er noen som vil kneble de av oss som er opptatt av rettssikkerheten for enkeltmennesket. Dette er et tarvelig utspill for å hindre gjenopptakelse av Baneheia-saken, sier Klomsæt til NTB.

Han utelukker at han vil miste bevillingen.

– Det gjør jeg fordi det ikke finnes noe saklig grunnlag for at jeg skal miste den, sier han.

Ifølge innstillingen mener Klomsæt at klagen er en del av en svertekampanje mot ham. Han har blant annet anført overfor nemnda at opplysningene som er sitert i klagen fremkom i åpen rett i lagmannsretten og at de derfor er offentlig kjent.

Før sommeren

Seniorrådgiver Dag Eriksen i sekretariatet for Tilsynsrådet, som også ivaretar sekretariatsfunksjonen for Advokatbevillingsnemnden, regner med å motta Klomsæt-saken i begynnelsen av neste uke.

Når sekretariatet har mottatt saken, forbereder de den for fremleggelse for nemnda som har berammet et møte i siste halvdel av juni.

Les flere nyheter her

Personvernpolicy