Bøndenes medieselskap får kjempesmell

Ikke blomstrende i 2010: Tun Media slik selskapet presenterer seg i sin konsernrapport.
Ikke blomstrende i 2010: Tun Media slik selskapet presenterer seg i sin konsernrapport.

Landbruksorganisasjonene lovet Valdres Media masse oppdrag da de gikk til fiendtlig oppkjøp. I stedet nedla Tun Media boktrykkeriet på Gjøvik og fikk et tap på 36 millioner kroner i 2010.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er Tun Media

Landbrukets organisasjoner slo i 2000 sammen Norges Bondelags medlemsavis Bondebladet, Landbruksforlaget og avisa Nationen til ett konsern kalt Tun Media.

Nå driver Tun Media avisene Nationen, Valdres og Valdrespuls, fagblader og livsstilsblader, samt forlaget Tun Forlag.

Hovedaksjonærer er Tine, Norges Bondelag og Nortura.

Landbruksorganisasjonene som har opprettet sitt eget mediekonsern Tun Media, går på en gigantsmell økonomisk i 2010.

Ifølge regnskapstall ABC Nyheter får bekreftet av styreleder Grete Sjurgard, og som skal behandles på generalforsamlingen 30. mai., tapte Tun Media 36 millioner kroner i 2010.

Av dette utgjør tap på selskapets nyinnkjøpte Valdres Media AS 19,1 millioner kroner.

Tun forlag fikk 9 millioner kroner i minus mens konsernets nettsatsing står for mesteparten av det øvrige tapet.

Tas nedskriving av såkalt goodwill med, var tapet før skatt på 43,5 millioner kroner ifølge selskapets konsernrapport.

Derimot gikk ett av selskapene i konsernet, avisa Nationen, for første gang siden 2003 i pluss. Overskuddet ble 3 millioner i fjor.

Fiendtlig oppkjøp

Et tap på 36 millioner er betydelig for et medieselskap som ifølge regnskapene for 2009 hadde en egenkapital på 122,8 millioner kroner i 2009. I 2010 var egenkapitalen redusert til 83,9 millioner.

Dermed er egenkapitalandelen på ett år sunket fra 52,0 til 38,6 prosent.

I 2009 gikk Tun Media, under ledelse av administrerende direktør Terje Bertheussen, til fiendtlig oppkjøp av Valdres Media AS, som drev avisa Valdres og trykkerivirksomhet på Fagernes og et boktrykkeri på Gjøvik.

Les i Nationen: Dragkamp om kontrollen.

Heller Polen enn Gjøvik

For å overtale aksjonærene i Valdres Media til å gå mot eget styre, oppheve vedtektene om at selskapet skal være lokalt eid og selge seg til landbrukets medieselskap Tun, lokket Tun-ledelsen med at forlaget kunne gi boktrykkeriet oppdrag, og de mange bladene i Tun kunne komme Fagernes-trykkeriet til gode.

I stedet fortsatte Tun Forlag å trykker bøker billigere i utlandet, mens boktrykkeriet på Gjøvik ble lagt ned i fjor.

- Plasserte Tun forlag noensinne trykkerioppdrag i Gjøvik?

- Det vi tok for oss og hadde tro på, var at vi skulle bruke arktrykkeriet på Fagernes. Men dette har blitt en særdeles krevende bransje, så også det er avviklet. Så står det igjen avistrykk. Der er det investert, svarer Grete Sjurgard.

Bonusfest i fjor

Strategen bak oppkjøpet av Valdres Media i 2009, som påførte Tun et tap på 19,1 millioner i 2010, var Tun-sjefen Terje Bertheussen.

For 2009 mottok han i tillegg til sin lønn på 1.358.000 kroner, «andre ytelser» på ikke mindre enn 1.547.000, hvorav mer enn årslønna – 1,4 millioner – var bonus som takk for verdiskapingen.

ABC Nyheter spurte Norges Bondelags 2. nestleder Brita Skallerud, som representerer selskapet Landkreditt i Tun Medias styre, hvor fornøyd hun er med bonusutbetalingen dagen derpå.

- Bonusavtalen har jeg ikke tenkt å uttale meg om. Men det blir ingen bonus i 2010, i hvert fall, sier hun.

Selger unna

På nyåret hentet Tun Media inn 10 millioner ved å selge Valdres Medias eiendom på Fagernes, men må heretter betale årlig leie.

- Vi har brukt mye penger på nettstedet nationen.no. Det bekymrer oss ikke så mye, for det er en del av at Nationen skal gå inn i en ny verden, sier styreleder Sjurgard.

Artikkelen er presisert med at det ikke er avisa Nationens nettsatsing som har skapt tap, men den samlede nettsatsingen til Tun Media, som blant annet kanaliseres via www.nationen.no

Les flere nyheter her


Personvernpolicy